Erasmus Discovery Programme

Helaas is ook het Wetenschapsknooppunt genoodzaakt om alle activiteiten tijdelijk te staken als gevolg van het nieuwe coronavirus. 

De EUR volgt de richtlijnen van het RIVM nauwgezet en heeft daarom besloten om alle (les)activiteiten in ieder geval tot en met 6 april af te zeggen. In een later stadium wordt geïnventariseerd of en hoe de geannuleerde activiteiten worden ingehaald of hervat. Voor deze en alle overige informatie betreffende de EUR en het Coronavirus wordt www.eur.nl/corona zeer regelmatig geüpdatet. 

Het Erasmus Discovery Programme is een multidisciplinair programma van een dagdeel waarin leerlingen van vwo 3 kennis maken met de Erasmus Universiteit. 

Tijdens het programma werken we aan academische vaardigheden die uw leerlingen nodig hebben als ze later gaan studeren. Daarnaast komen de leerlingen in aanraking met de opleidingen van de Erasmus Universiteit.

Programma

Het programma start met een plenaire opening door prof.dr. Philip Hans Franses, waarin wordt stilgestaan bij de universiteit en de wetenschap. Vervolgens krijgen de leerlingen enkele vakinhoudelijke minicolleges, waarna zij zelf aan de slag gaan met wetenschapsvaardigheden in diverse workshops. Deze worden begeleid door EUR studenten. De middag wordt plenair afgesloten met een quiz waarin de opgedane kennis van de leerlingen op interactieve wijze wordt getest. U kunt kiezen uit de thema’s Waarom is iedereen anders?’ en Ondernemerschap.

Thema: Waarom is iedereen anders?

Binnen het thema Waarom is iedereen anders?’ kijken we vanuit de sociale wetenschappen, psychologie en sociologie naar de vragen: Hoe denken we anders?’ ‘Hoe doen we anders?’ en Hoe doen we anders in groepen?

Tijdens de 3 workshops gaan de leerlingen zelf aan de slag met wetenschappelijk onderzoek.

De wetenschapper

dr. (Brian) BP Godor

Thema: Ondernemerschap

Wat maakt een onderneming succesvol?’ en ‘Waar moet je allemaal rekening mee houden bij het opzetten en runnen van een onderneming?’ zijn de centrale vragen in het Erasmus Discovery Programme ‘Ondernemerschap’. In de workshops gaan de leerlingen aan de slag met vaardigheden die ondernemers nodig hebben in een tweetal workshops.

De Wetenschapper 14 november

De wetenschapper 23 januari

dr. (Ingrid) I Verheul

Beide Discovery programma's worden als volgt aangeboden. De leerlingen kiezen het thema dat aansluit bij hun interesse.

Planning en kosten
 Datum deelname
Waarom is iedereen anders?

31 oktober ochtend VOL

31 oktober middag VOL

Ondernemerschap

14 november ochtend VOL

14 november middag VOL

Waarom is iedereen anders?

16 januari ochtend 

16 januari middag VOL

Ondernemerschap

23 januari ochtend VOL

23 januari middag VOL


Per leerling betaalt de school 10 euro eigen bijdrage
 

Aanmelden

Aangezien het Erasmus Discovery Programme een interactief lesprogramma is kunnen wij dit programma slechts op bovenstaande data en tijden aanbieden.

Scholen kunnen vwo 3 leerlingen/klassen aanmelden door middel van het aanmeldformulier. De aanmeldingsmogelijkheid wordt gesloten als alle plekken zijn gereserveerd. Hierdoor kunnen andere scholen niet meer intekenen.

In verband met het beperkte aantal leerlingen dat kan deelnemen aan én de grote interesse voor het Erasmus Discovery Programme, willen wij u er op attenderen dat aanmelding en/of aantal leerlingen alleen in een zeer vroeg stadium (z.s.m. na aanvang van het schooljaar) gewijzigd kan worden.