Erasmus Discovery Programme

Het Erasmus Discovery Programme is een multidisciplinair programma van een dagdeel waarin leerlingen van vwo 3 kennis maken met de Erasmus Universiteit. 

Tijdens het programma werken we aan academische vaardigheden die uw leerlingen nodig hebben als ze later gaan studeren. Daarnaast komen de leerlingen in aanraking met de opleidingen van de Erasmus Universiteit.

Programma

Het programma start met een plenaire opening door prof.dr. Philip Hans Franses, waarin wordt stilgestaan bij de universiteit en de wetenschap. Vervolgens krijgen de leerlingen enkele vakinhoudelijke minicolleges, waarna zij zelf aan de slag gaan met wetenschapsvaardigheden in diverse workshops. Deze worden begeleid door EUR studenten. De middag wordt plenair afgesloten met een quiz waarin de opgedane kennis van de leerlingen op interactieve wijze wordt getest. U kunt kiezen uit de thema’s Waarom is iedereen anders?’ en Ondernemerschap.

Thema: Waarom is iedereen anders?

Binnen het thema Waarom is iedereen anders?’ kijken we vanuit de sociale wetenschappen, psychologie en sociologie naar de vragen: Hoe denken we anders?’ ‘Hoe doen we anders?’ en Hoe doen we anders in groepen?

Tijdens de 3 workshops gaan de leerlingen zelf aan de slag met wetenschappelijk onderzoek.

De wetenschapper

dr. (Brian) BP Godor

Thema: Ondernemerschap

Wat maakt een onderneming succesvol?’ en ‘Waar moet je allemaal rekening mee houden bij het opzetten en runnen van een onderneming?’ zijn de centrale vragen in het Erasmus Discovery Programme ‘Ondernemerschap’. In de workshops gaan de leerlingen aan de slag met vaardigheden die ondernemers nodig hebben in een tweetal workshops.

De wetenschapper

dr. (Ingrid) I Verheul

Beide Discovery programma's worden als volgt aangeboden. De leerlingen kiezen het thema dat aansluit bij hun interesse.

Planning en kosten
 Datum deelname
Waarom is iedereen anders?

31 oktober ochtend (VOL)

31 oktober middag

Ondernemerschap

14 november ochtend

14 november middag

Waarom is iedereen anders?

16 januari ochtend

16 januari middag

Ondernemerschap

23 januari ochtend 

23 januari middag


Per leerling betaalt de school 10 euro eigen bijdrage
 

Aanmelden

Aangezien het Erasmus Discovery Programme een interactief lesprogramma is kunnen wij dit programma slechts op bovenstaande data en tijden aanbieden.

Scholen kunnen vwo 3 leerlingen/klassen aanmelden door middel van het aanmeldformulier. De aanmeldingsmogelijkheid wordt gesloten als alle plekken zijn gereserveerd. Hierdoor kunnen andere scholen niet meer intekenen.

In verband met het beperkte aantal leerlingen dat kan deelnemen aan én de grote interesse voor het Erasmus Discovery Programme, willen wij u er op attenderen dat aanmelding en/of aantal leerlingen alleen in een zeer vroeg stadium (z.s.m. na aanvang van het schooljaar) gewijzigd kan worden.