Erasmus Discovery Programme

Het Erasmus Discovery Programme is een multidisciplinair programma van een dagdeel waarin leerlingen van vwo 3 kennis maken met de Erasmus Universiteit. 

Tijdens het programma werken we aan academische vaardigheden die uw leerlingen nodig hebben als ze later gaan studeren. Daarnaast komen de leerlingen in aanraking met de opleidingen van de Erasmus Universiteit.

Programma

Het programma start met een plenaire opening waarin wordt stilgestaan bij de universiteit en de wetenschap. Vervolgens krijgen de leerlingen enkele vakinhoudelijke minicolleges, waarna zij zelf aan de slag gaan met wetenschapsvaardigheden in diverse workshops. Deze worden begeleid door EUR studenten. De middag wordt plenair afgesloten met een quiz waarin de opgedane kennis van de leerlingen op interactieve wijze wordt getest. U kunt kiezen uit de thema’s Waarom is iedereen anders?’ en Ondernemerschap.

Thema: Waarom is iedereen anders?

Binnen het thema Waarom is iedereen anders?’ kijken we vanuit de sociale wetenschappen, psychologie en sociologie naar de vragen: Hoe denken we anders?’ ‘Hoe doen we anders?’ en Hoe doen we anders in groepen?

Tijdens de 3 workshops gaan de leerlingen zelf aan de slag met wetenschappelijk onderzoek.

Thema: Ondernemerschap

Wat maakt een onderneming succesvol?’ en ‘Waar moet je allemaal rekening mee houden bij het opzetten en runnen van een onderneming?’ zijn de centrale vragen in het Erasmus Discovery Programme ‘Ondernemerschap’. In de workshops gaan de leerlingen aan de slag met vaardigheden die ondernemers nodig hebben in een tweetal workshops.

 • Beide Discovery programma's worden als volgt aangeboden. De leerlingen kiezen het thema dat aansluit bij hun interesse.

  Waarom is iedereen anders?

  Datum deelname:

   

  18 oktober 2018 - ochtend en middag

  17 januari 2019 - ochtend en middag

  Ondernemerschap

  Datum deelname:

   

  1 november 2018 - ochtend en middag

  24 januari 2019 - ochtend en middag

  Per leerling betaalt de school 10 euro eigen bijdrage.

Aanmelden

Scholen kunnen vwo 3 leerlingen/klassen aanmelden d.m.v. het aanmeldformulier.

Hier kunt u ook de gegevens van de deelnemende scholieren uploaden.

Aangezien het Erasmus Discovery Programme een interactief lesprogramma is kunnen wij dit programma slechts op bovenstaande data en tijden aanbieden. Vol=vol. Door verzending van uw aanmeldingsformulier gaat u met de algemene voorwaarden, behorend bij uw activiteit, akkoord.