Studiekeuzeworkshop

Studiekeuzeworkshops Erasmus Universiteit

Persoonlijke ondersteuning in het studiekeuzeproces

Een goede studiekeuze beperkt uitval of vertraging in het hoger onderwijs. De studiekeuzeworkshops (SKW’s) bieden ondersteuning bij het maken van de juiste keuze. De SKW’s bestaan uit twee hoofdstappen in dit proces: zelfbeeldverheldering/talentherkenning, en horizonverruiming (wat houdt studeren in, welke opleidingen zijn er). In twee workshops begeleiden wij leerlingen bij hun studiekeuzeproces. De workshops zijn een aanvulling op bestaande LOB-activiteiten binnen uw school.

De SKW’s zijn geschikt voor leerlingen uit vwo-5 (in het voorjaar) en vwo-6 (in het najaar) met een interesse in de opleidingen van de EUR. Daarnaast zijn de SKW’s ook nuttig bij het vinden van een alternatief voor opleidingen met een fixus. In verband met de beperkte capaciteit kunnen leerlingen die al (zeker) weten dat ze niet aan de EUR gaan studeren, niet deelnemen aan de workshops.

Deelname aan de workshops is kosteloos en heeft een geheel vertrouwelijk karakter.

Studiekeuzeworkshop 1

In de eerste workshop wordt gesproken over interesses, sterke punten, talenten, verwachtingen en ideeën van de leerlingen. De workshop vindt plaats bij u op school in kleine groepjes (minimaal 7 en maximaal 10 leerlingen per groep) en duurt 100 minuten. Elke workshop wordt geleid door een professionele studiekeuzebegeleider én een speciaal voor dit doel opgeleide ouderejaars student (een speciaal getrainde Ambassador). 

Studiekeuzeworkshop 2

De tweede workshop heeft als doel de leerlingen een beeld te geven van het volgen van een academische opleiding en geeft meer inzicht in de specifieke opleiding(en) van de EUR waarin de leerling geïnteresseerd is. De workshop vindt plaats op de Erasmus Universiteit Rotterdam en duurt anderhalf uur, waarbij de leerlingen kunnen kiezen voor maximaal 3 workshops en afhankelijk van de keuze kan het van 09.00 tot 15.00 uur duren. Uw leerlingen kunnen zich ná het volgen van Studiekeuzeworkshop 1 voor deze tweede workshop aanmelden. De tweede workshop vindt altijd binnen 2 weken plaats op een vrijdag en er wordt voor een lunch gezorgd. Tot slot zal er na afloop van een SKW een digitale rapportage verstuurd worden naar de leerlingen en decanen.

Data Studiekeuzeworkshops

Studiekeuzeworkshop 1 in de periode

Studiekeuzeworkshop 2 vindt plaats op:

Maandag 4 november 2019 – woensdag 13 november 2019

Vrijdag 15 november 2019

Maandag 2 december 2019 – woensdag 11 december 2019

Vrijdag 13 december 2019

Maandag 13 januari 2020 – woensdag 22 januari 2020

Vrijdag 24 januari 2020

Maandag 3 februari 2020 – woensdag 12 februari 2020

Vrijdag 14 februari 2020

Maandag 2 maart 2020 – woensdag 11 maart 2020

Vrijdag 13 maart 2020

Maandag 6 april 2020 – woensdag 15 april 2020

Vrijdag 17 april 2020