Studiekeuzeworkshop

Persoonlijke ondersteuning in het studiekeuzeproces

Een goede studiekeuze beperkt uitval of vertraging in het hoger onderwijs. De studiekeuzeworkshops (SKW’s) bieden ondersteuning bij het maken van de juiste keuze. De SKW’s bestaan uit twee hoofdstappen in dit proces: zelfbeeldverheldering/talentherkenning, en horizonverruiming (wat houdt studeren in, welke opleidingen zijn er). In twee workshops begeleiden wij leerlingen bij hun studiekeuzeproces. De workshops zijn een aanvulling op bestaande LOB-activiteiten binnen uw school.

De SKW’s zijn geschikt voor leerlingen uit vwo-5 (in het voorjaar) en vwo-6 (in het najaar) met een interesse in de opleidingen van de EUR. Daarnaast zijn de SKW’s ook nuttig bij het vinden van een alternatief voor opleidingen met een fixus. In verband met de beperkte capaciteit kunnen leerlingen die al (zeker) weten dat ze niet aan de EUR gaan studeren, niet deelnemen aan de workshops.

Deelname aan de workshops is kosteloos en heeft een geheel vertrouwelijk karakter.

Studiekeuzeworkshop 1

In de eerste workshop wordt gesproken over interesses, sterke punten, talenten, verwachtingen en ideeën van de leerlingen. De workshop vindt plaats bij u op school in kleine groepjes (minimaal 7 en maximaal 10 leerlingen per groep) en duurt 100 minuten. Elke workshop wordt geleid door een professionele studiekeuzebegeleider én een speciaal voor dit doel opgeleide ouderejaars student (een speciaal getrainde Ambassador). 

Studiekeuzeworkshop 2

De tweede workshop heeft als doel de leerlingen een beeld te geven van het volgen van een academische opleiding en geeft meer inzicht in de specifieke opleiding(en) van de EUR waarin de leerling geïnteresseerd is. De workshop vindt plaats op de Erasmus Universiteit Rotterdam en duurt anderhalf uur, waarbij de leerlingen kunnen kiezen voor maximaal 3 workshops en afhankelijk van de keuze kan het van 09.00 tot 15.00 uur duren. Uw leerlingen kunnen zich ná het volgen van Studiekeuzeworkshop 1 voor deze tweede workshop aanmelden. De tweede workshop vindt altijd binnen 2 weken plaats op een vrijdag en er wordt voor een lunch gezorgd. Tot slot zal er na afloop van een SKW een digitale rapportage verstuurd worden naar de leerlingen en decanen.

Data Studiekeuzeworkshops

De Studiekeuzeworkshops van de EUR vinden gedurende 2017-2018 in vastgestelde periodes plaats:

Studiekeuzeworkshop 1 in de periode:

Studiekeuzeworkshop 2 op:

Maandag 2 oktober 2017 – woensdag 11 oktober 2017

Vrijdag 13 oktober 2017

Maandag 6 november 2017 – woensdag 15 november 2017

Vrijdag 17 november 2017

Maandag 4 december 2017 – woensdag 13 december 2017

Vrijdag 15 december 2017

Maandag 15 januari 2018 – woensdag 24 januari 2018

Vrijdag 26 januari 2018

Maandag 5 februari 2018 – woensdag 14 februari 2018

Vrijdag 16 februari 2018

Maandag 12 maart 2018 – woensdag 21 maart 2018

Vrijdag 23 maart 2018

Dinsdag 3 april 2018 – woensdag 11 april 2018

Vrijdag 13 april 2018