Veilige kennismakingstijd

Erasmus Beeld

In de kennismakingstijd leren nieuwe leden van een vereniging elkaar en de vereniging kennen. Universiteit en studentengezelligheidsverenigingen streven samen naar veiligheid voor de deelnemers.

Uitgangspunt is, dat de gezelligheidsverenigingen zelf volledig verantwoordelijk zijn voor de kennismakingsperiode en daarmee voor het minimaliseren van risico’s tijdens die periode. Studentengezelligheidsverenigingen zijn een zelfstandige rechtsentiteit, maar het merendeel van hun leden studeren aan onze universiteit en hun activiteiten hebben ook betekenis voor het imago van de universiteit.

De verenigingen hebben samen met de universiteit en Hogeschool Rotterdam een gedragscode opgesteld. Die code beschrijft de normen en waarden die gelden tijdens de kennismakingstijd. Hiermee hebben de verenigingen en hun leden een duidelijk kader voor het gedrag tijdens de kennismakingstijd.

De universiteit en Hogeschool Rotterdam hebben een gezamenlijke Commissie Studentengezelligheidsverenigingen van vijf leden.

Die commissie overlegt minimaal twee maal per jaar met de verenigingen. Elk jaar in mei en november. Inzet is de verenigingen te wijzen op hun verantwoordelijkheid en op mogelijke psychische en fysieke risico´s voor de deelnemers van de kennismakingstijd. Daar worden de aandachtspunten die door de commissie zijn opgesteld besproken.

De commissie maakt afspraken met de verenigingen over het inzien van draaiboeken, het volgen van verplichte trainingen voor vertegenwoordigers van de verenigingen, en het achteraf het inzien van het medisch journaal en de reflectie op het journaal voor het aanbrengen van aanpassingen in de volgende kennismakingsperiode.

Ook stimuleert de commissie de uitwisseling van ‘best practices’ tussen de verenigingen.

Bijkomende taak van de commissie is om onderzoek te doen mocht er iets mis zijn gegaan. De uitkomsten van het onderzoek gaan naar het College van Bestuur. Afhankelijk van de uitkomsten besluit CvB over gepaste maatregelen. Deze kunnen variëren van voorlopige schorsing van een jaar tot een volledige schorsing voor onbepaalde tijd. Schorsing houdt in dat de universiteit de banden met de vereniging verbreekt en onder andere de bestuursbeurzen intrekt.

Contact
Prof.dr. Wiep van Bunge, voorzitter
Bram Henssen, secretaris

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen