Aandachtspunten

Commissie Veilige Kennismakingstijd

Aandachtspunten Rotterdamse HO-Commissie Studentengezelligheidsverenigingen

Dit overzicht is opgesteld ten behoeve van de studentengezelligheidsverenigingen om deze inzicht te geven in de zaken die de Commissie van belang acht voor een zorgvuldig verloop van de kennismakingstijd.

Hoofdpunten

 • A. Preventie/beheersing gezondheidsrisico's
 • B. Beheersing fysieke/psychische druk
 • C. Alcohol
 • D. Aansluiting onderwijsactiviteiten
 • E. Contacten media
 • F. Verantwoordelijkheidsstructuur/Evaluatie
 • G. Doorwerking afspraken naar "werkveld"
 • H. Voorlichting door de vereniging
 • I. Overdracht

Bijlage: opzet medisch journaal.

A.         Preventie/beheersing (gezondheids)risico's

Bekendheid met verhoogde risico's/gezondheidsproblemen

Bekendheid met verhoogde risico's/gezondheidsproblemen: houd rekening met de AVG. Het moet de aspirant-leden duidelijk zijn voor welk doel ze gegevens verstrekken. Zij moeten hiervoor expliciet toestemming geven en de gegevens mogen niet langer dan noodzakelijk is voor het doel bewaard worden.

"Attesten"

Medische aspecten:

 • de medische verantwoordelijkheden zijn duidelijk verdeeld
 • beperkte inzetbaarheid “medico's”
 • status aparte “medico’s”
 • contact medico's in relatie tot de niet-medico's
 • EHBO/Tippen-cursussen
 • bijhouden ‘medisch journaal’ en analyse van bevindingen. Dit is de basis voor de kritische reflectie die vaststelt welke klachten en omstandigheden aanpassingen in de kennismakingstijd 2018 of in de toekomst noodzakelijk maken.

Bereikbaarheid medische voorzieningen:

 • 24-uur
 • onvoorziene (nood)toestanden
 • bekendheid met (alternatieve) routes
 • beschikbaarheid arts in Rotterdam

Eten en drinken:

 • Bekendheid/voorzieningen diëten
 • Gezondheidsaspecten voeding (hoeveelheid, kwaliteit)
 • Beschikbaarheid voldoende drinkwater

Hygiëne:

 • voedsel/drank
 • lichaamsverzorging
 • speciale omstandigheden

Kleding:

 • voldoende voor diverse (extreme) omstandigheden, i.h.b voldoende bij tijgeren etc.
 • informatievoorziening/paklijst voor

Werk:

 • mogelijke arbo-aspecten

Locatie:

 • AED is beschikbaar op locatie: men weet die te vinden en te gebruiken.

Brandveiligheid:

 • brandblussers
 • branddekens
 • nooduitgangen controleren


B.         Beheersing fysieke/psychische druk

Slaap:

 • minimumvereisten: 6,5 uur
 • slaaponderbrekingen

Fysieke druk

Psychische druk:

 • apart nemen/isoleren
 • seksuele intimidatie
 • verbaal geweld
 • onbekende risico's/onvoorziene reacties
 • vertrouwenspersoon
 • huisontgroeningen / overnachtingen

Omgang met afhakers

Geheimhoudings/ en vrijwaringsverklaringen

C.         Alcohol en drugs

 • gebruik "nuldejaars"
 • gebruik ontgroeners
 • gebruik (eind)verantwoordelijken
 • mogelijkheden voor beheersing


D.         Aansluiting onderwijsactiviteiten

 • Interferentie voorkomen
 • Ruimte "verplichte" activiteiten
 • Duur introductieperiode
 • Brief College van Bestuur van 15 maart 2017

Achtergrond: voor alle opleidingen EUR geldt bindend studieadvies en College van Bestuur laat verenigingen jaarlijks weten dat onderwijs nieuwe leden niet gehinderd mag worden door verenigingsactiviteiten (primaat onderwijs).

E.         Contacten media

 • bedacht zijn op "problemen"(procedure)
 • gevoeligheid media
 • enkelvoudig aanspreekpunt
 • universitaire PR-afdeling Marketing en Communicatie
 • universitaire Commissie kennismakingstijd gezelligheidsverenigingen

NB

 • Bij problemen ook thuisfront tijdig op de hoogte brengen
 • Uitgestelde reactie ouders/studenten op wat is voorgevallen

F.         Verantwoordelijkheidsstructuur/Evaluatie

 • Contact ouders minderjarigen
 • Wie is (eind)verantwoordelijk?
 • Wie zijn "lokaal" verantwoordelijk?
 • Situatie in huizen/rol “bijstand”
 • Veiligheid op straat ‘s nachts
 • Welke verplichtingen/opstelling brengt dat met zich mee?
 • Betrokkenheid universitaire Commissie Kennismakingstijd gezelligheidsverenigingen
 • Aanwezigheid/effectiviteit draaiboek
 • Bijstelling draaiboek/procedures
 • Evaluatie/doorwerking

G.        Doorwerking afspraken naar "werkveld"

 • Doelstelling introductieperiode
 • Verschuivingen/periodieke herbezinning
 • Rol oud-leden
 • Inertie verenigingen
 • Communicatie vooraf
 • Controle uitvoering
 • Interne sancties.

H.         Voorlichting door vereniging

 • Hoe wordt kennismakingstijd voorgesteld?
 • Spanningsveld met ledenwerving
 • Verzoeken bijdrage Cie KMT aan voorlichting.

I.          Overdracht

 • Afspraken met commissie KMT.
 • Analyse medisch journaal.
 • Vertaling van de uitkomsten van interne evaluatie, analyse medisch journaal en afspraken met de commissie KMT in aanpassing van de Kennismakingstijd.

 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen