Nederlands

Een nieuwe taal leren, is een nieuwe wereld ontdekken

Heb je de Nederlandse taal nodig voor je studie of loopbaan? Ga je binnenkort op reis en wil je je verstaanbaar maken? Of wil je Engels leren vanwege een andere reden? Het LTC helpt je graag op weg!

Het volledige aanbod Nederlands voor cursisten met een academische achtergrond (HBO/WO) vind je hier: 

Taaltoets

 • Intake
   

  Deze korte, mondelinge intake is bedoeld om vast te stellen aan welke cursus je kunt deelnemen. De toets is gratis en het resultaat kan alléén gebruikt worden om je in te schrijven voor een cursus Nederlands. Indien je een niveauverklaring nodig hebt, moet je een taalassessment doen.
 • Taalassessment
   

  Een taalassessment Nederlands is een uitgebreide toetsing van alle taalvaardigheden: lezen, luisteren, schrijven en spreken. Met een assessment kun je je taalbeheersingsniveau vaststellen. Als alle resultaten zijn verwerkt, ontvang je een verklaring waarin staat op welk niveau je de taal mondeling en schriftelijk beheerst. 

Taalcursus

Per cursusperiode bepaalt het LTC welke cursussen worden aangeboden.

 • Online cursus (jaarlicentie voor alle niveaus)

  Geen afsluitend examen en geen certificaat
 • Zomercursus (niveau A1 - beginners)

  Met afsluitend examen en certificaat

Academisch schrijven

Ben je een bachelor of masterstudent van de Erasmus Universiteit Rotterdam en heb je hulpnodig bij het schrijven van wetenschappelijke teksten? Kies dan uit onderstaande trainingen.

 • Academisch schrijven hoorcollege online of online 4 weken

  Wil je oefenen met het schrijven van een wetenschappelijke tekst in het Nederlands? Gebruik dan het online hoorcollege of de online training met feedback als voorbereiding op het schrijven van je scriptie of paper. | Lees verder voor meer informatie.
 • Schrijfcoach

  Loop je tegen problemen aan bij het schrijven van een paper of je scriptie en wil je gerichte feedback op je eigen tekst, maar is een cursus volgen is geen optie voor je? Maak dan gebruik van onze schrijfcoach die je individuele feedback geeft op een (deel van) een door jou geschreven tekst (maximaal 5 x A4). | Lees verder voor meer informatie. 

Maatwerk

Vanzelfsprekend levert het Language & Training Centre ook graag maatwerk op verzoek van en in overleg met faculteiten, afdelingen, studenten of bedrijven. Maatwerk kunnen we onderverdelen in:

 • Individueel

  Het is mogelijk om een individuele taaltraining te volgen. Een individuele taaltraining sluit precies aan bij je wensen en behoeften. Het LTC stelt een persoonlijk trainingstraject op. Je doorloopt dit traject onder begeleiding van een ervaren docent. 
 • Groep

  Het is mogelijk om een cursus op maat in te kopen. Deze wordt in overleg afgestemd op de wensen en behoeften van de deelnemers. Dit is al mogelijk voor groepen vanaf 3 personen.

Voor meer informatie over assessments & cursussen op maat of een oriënterend gesprek kun je contact opnemen via ltc@eur.nl. Om de aanvraag te kunnen verwerken vragen wij je om duidelijk aan te geven om welke taal het gaat en wat de wensen en behoeften zijn.