Oefenen met academische vaardigheden

Door te oefenen met academische vaardigheden kunnen bovenbouw leerlingen zich voorbereiden op het onderwijs aan de universiteit. Ze kunnen met behulp van de kennisclips en bijbehorende lesbrieven die terug te vinden zijn op deze pagina direct aan de slag met hun academische en algemene vaardigheden.

Met het diploma op zak zijn leerlingen straks klaar voor de volgende stap; een studie. Of niet? Want hebben zij alle kennis en vaardigheden verzameld die ze nodig hebben om vol vertrouwen aan deze nieuwe fase te beginnen?

Docenten van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), Maastricht University (MU) en Tilburg University (TiU) zien dat er soms meer nodig is. Daarom slaan deze vier universiteiten de handen ineen om hen te helpen zich nog beter voor te bereiden.

Dat doen we met kennisclips over het ontwikkelen van vertrouwen in eigen kunnen, het reflecteren op je eigen identiteit en het vergroten van probleemoplossend denken. 

In de clips leren ze er meer over. Daarna is het tijd om zelf te oefenen.  Momenteel zijn er 3 kennisclips van 1 minuut beschikbaar. Het doel is op termijn 53 kennisclips te maken.

Persoonlijke vaardigheden

Klik hier voor de kennisclip over zelfvertrouwen.

Klik hier voor de lesbrief over zelfvertrouwen.

Er zijn drie opdrachten om de kennis over het vertrouwen in eigen kunnen te kunnen oefenen.

 • Opdracht 1.1Ontdek jouw kracht in een uitdagende situatie. (5 minuten)
 • Opdracht 1.2: Maak een positieve gedachte van jouw piekergedachten. (5 minuten)
 • Opdracht 2: Ontdek jouw kracht in blundersituaties. (8 minuten)

ACE Vaardigheden - Zelfvertrouwen

Definitie: Goede beslissingen nemen en keuzes maken om moeilijke situaties op te lossen.

Klik hier voor de kennisclip over omgaan met tegenslagen.

Klik hier voor de lesbrief over omgaan met tegenslagen.

Leer beter omgaat met tegenslagen in de opdrachten.

 • Opdracht 1: Jouw copingstrategie in kaart. Verschillende manieren om met tegenslagen om te gaan. (5 minuten).
 • Opdracht 2: Coping bij jou in de klas. Leer van de copingstrategieën van anderen. (30 minuten).

ACE Vaardigheden - Omgaan met tegenslagen

Definitie: Een doel is een gewenste situatie. Doelen stellen gaat over weten wat je belangrijk vindt in het leven en wat je wilt bereiken.

Klik hier voor de kennisclip over doelen stellen.

Klik hier voor de lesbrief over doelen stellen.

Leer doelen stellen in de opdrachten.

 • Opdracht 1: Aandacht en doelen stellen. Bewuster worden van de kracht van doelen stellen (5 minuten).
 • Opdracht 2: Welke droom zou je willen laten uitkomen? Oefenen met doelen stellen. (10 minuten).

ACE Vaardigheden - Doelen stellen

Definitie: Kansen creëren en deze pakken.

Klik hier voor de kennisclip over kansen creëren.

Klik hier voor de lesbrief over kansen creëren.

Leer kansen creëren in de opdrachten.

 • Opdracht 1: Brainstorm op papier. Individuele opdracht om nieuwe kansen te creëren. (20 minuten).
 • Opdracht 2: Persoonlijk plan maken. Eigen kansen creëren. (15 minuten).

ACE Vaardigheden - Kansen creëren

Sociale vaardigheden

Definitie: Samenwerken betekent dat je je samen met anderen inzet om een doel te bereiken.

Klik hier voor de kennisclip over samenwerken.

Klik hier voor de lesbrief over samenwerken

Leer beter samenwerken in de opdrachten.

 • Opdracht 1: Two Truths One Lie. Kennismakingsspel aan de start van een samenwerking. (25 minuten)
 • Opdracht 2: Samenwerken. Samenwerkingsoefening waarbij instrueren een grote rol speelt. (20 minuten).
 • Opdracht 3: Woord voor woord. Aansluiten bij de ander. (15 minuten)
 • Opdracht 4: Samenwerkingscontract. Maak afspraken over de samenwerking. (15 minuten)

ACE Vaardigheden - Samenwerken

Klik hier voor de kennisclip over reflecteren op je eigen identiteit.

Klik hier voor de lesbrief over reflecteren op je eigen identiteit.

Reflecteren op je eigen identiteit kun je oefenen met de volgende drie opdrachten.

 • Opdracht 1.1: Ontdek jouw eigen identiteit in gesprek met een ander. (5 minuten)
 • Opdracht 1.2: Maak een logboek en breng jouw gedachten, gevoelens, gedrag en gevolgen in kaart om inzicht te krijgen in jouw identiteit in relatie tot een ander. (8 minuten)
 • Opdracht 2: Aan welke elementen van jouw identiteit geef jij aandacht? (3 minuten)

ACE Vaardigheden - Reflecteren op je eigen identiteit

Definitie: Contact maken en in contact blijven met mensen om samen te werken in het uitvoeren van taken en realiseren van doelen.

Klik hier voor de kennisclip over netwerken.

Klik hier voor de lesbrief over netwerken.

Leer netwerken in de opdrachten.

 • Opdracht 1: Doelgericht netwerken. Breng in kaart hoe jouw netwerk kan bijdragen aan het behalen van je doelen. (15 minuten).
 • Opdracht 2: Elevator Pitch. Leer om jezelf voor te stellen aan de hand van een elevator pitch. (20 minuten).

ACE Vaardigheden - Netwerken

Studievaardigheden

Definitie: Vaardigheden om het eigen denk- en leerproces te overzien, te monitoren en te evalueren.

Klik hier voor de kennisclip over zelfregulatie.

Klik hier voor de lesbrief over zelfregulatie.

Oefen jouw zelfregulatie in de opdrachten.

 • Opdracht 1: Leren onder de loep. Hoe goed zijn jouw zelfregulatie vaardigheden? (30 minuten).
 • Opdracht 2: Focus zoeken. Vijf tips voor betere concentratie tijdens studeren (10 minuten).

ACE Vaardigheden - Zelfregulatie

Definitie: Een studieplanning maken en uitvoeren.

Klik hier voor de kennisclip over plannen en voorspellen.

Klik hier voor de lesbrief over plannen en voorspellen.

Leer beter plannen en voorspellen in de opdracht.

 • Opdracht 1: Planning maken. Je kunt het leren. (30 minuten).

ACE Vaardigheden - Plannen en voorspellen

Definitie: Nadenken over wat goed gaat en wat er beter kan. Reflecteren op het leerproces en op het resultaat.

Klik hier voor de kennisclip over evalueren.

Klik hier voor de lesbrief over evalueren.

Leer beter evalueren in de opdrachten.

 • Opdracht 1: Vergelijk en leer. Krijg inzicht in waar jij goed in bent en wat je lastig vindt. (15 minuten).
 • Opdracht 2: Rank jouw aanpak. Krijg inzicht in wat voor jou werkt. (30 minuten).

ACE Vaardigheden - Evalueren

Definitie: Vaardigheden om kennis en informatie op te nemen en te verwerken. Denk hierbij aan: samenvatten, eigen voorbeelden bedenken, een mindmap gebruiken.

Klik hier voor de kennisclip over elaboratievaardigheden.

Klik hier voor de lesbrief over elaboratievaardigheden.

Leer beter de leerstof elaboreren in de opdrachten.

 • Opdracht 1: Strategieën. Experimenteer met nieuwe strategieën. (10 minuten).
 • Opdracht 2: Mindmap maken. Het bestuderen van teksten. (30 minuten).

ACE Vaardigheden - Elaboratievaardigheden

Definitie: De leerstof structureren en daarmee overzichtelijk maken (bijvoorbeeld hoofd en bijzaken onderscheiden d.m.v. mindmapping).

Klik hier voor de kennisclip over organisatievaardigheden.

Klik hier voor de lesbrief over organisatievaardigheden.

Leer beter de leerstof organiseren in de opdrachten.

 • Opdracht 1: Beter leren onthouden. Visueel schema maken. (30 minuten).
 • Opdracht 2: Boomstructuur maken. Een overzicht maken van de informatie. (30 minuten).

ACE Vaardigheden - Organisatievaardigheden

Definitie: Leerstof herhalen en oefenen.

Klik hier voor de kennisclip over herhalingsvaardigheden.

Klik hier voor de lesbrief over herhalingsvaardigheden.

Leer beter de leerstof herhalen in de opdrachten.

 • Opdracht 1: Elkaar bevragen. Overhoor elkaar en herhaal zo de leerstof (15 minuten).
 • Opdracht 2: Vragen maken. Herhaling door middel van je eigen vragen. (15 minuten).

ACE Vaardigheden - Herhalingsvaardigheden

Definitie: Verschillende invalshoeken bekijken en zelfstandig tot weloverwogen afwegingen en beslissingen komen. Niet zomaar alle informatie voor waar aannemen.

Klik hier voor de kennisclip over kritisch denken.

Klik hier voor de lesbrief over kritisch denken.

Leer kritisch denken in de opdracht.

 • Opdracht 1: Werken met stellingen. Hoe kun je kritisch leren denken? (30  minuten).

ACE Vaardigheden - Kritisch denken

Klik hier voor de kennisclip over probleemoplossend denken.

Klik hier voor de lesbrief over probleemoplossend denken.

De twee opdrachten om de kennis over probleemoplossend denken te oefenen, gaan over de volgende onderwerpen.

 • Opdracht 1: Oefen met verschillende oplossingsstrategieën en verbeter jouw probleemoplossend vermogen. (5 minuten)
 • Opdracht 2: Onderzoek jouw voorkeuren in probleemoplossingsstrategieën. (5 minuten)

ACE Vaardigheden - Probleemoplossend denken

Definitie: Vaardigheden om (wetenschappelijk) onderzoek te kunnen doen volgens de empirische cyclus.

Klik hier voor de kennisclip over onderzoeksvaardigheden.

Klik hier voor de lesbrief over onderzoeksvaardigheden.

Leer beter onderzoek doen in de opdrachten.

 • Opdracht 1: Onderzoek begint bij nieuwsgierigheid. Wakker je eigen nieuwsgierigheid aan. (15 minuten).
 • Opdracht 2: Denk verder dan je neus lang is. Leer kritisch nadenken in het profielwerkstuk traject. (duur is afhankelijk van de gekoppelde opdracht).
 • Opdracht 3. Zoek naar verbanden. Ga op zoek naar oorzaak-gevolg verbanden en samenhang. (10 minuten).

ACE Vaardigheden - Onderzoeksvaardigheden

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen