Veerkrachtige Steden en Stedelingen

Hoe gaan bewoners en stadsbestuur om met veranderingen in grote stedelijke gebieden? Wie ‘maakt’ de stad eigenlijk? En wanneer en waar zien we dat in de praktijk? 

Wat houdt het onderzoek in?

Binnen dit thema onderzoeken we hoe bewoners omgaan met veranderingen in hun omgeving. Het doel van dit onderzoeksproject is dat stakeholders oog hebben voor burgerinitiatieven en er gebruik van maken om veranderingen te realiseren.

 

Themaleiders

  • Jan Fransen

    Jan Fransen (PhD en MA in development studies) is een deskundige op het vlak van stedelijke economische ontwikkeling en veerkracht bij het Institute of Housing and urban Development Studies (IHS). Hij is als gastonderzoeker op het gebied van stedelijke veerkracht verbonden aan het Institute of Social Studies (ISS). Jan heeft meer dan 25 jaar ervaring in de ontwikkeling van kleine bedrijven, slimme steden, veerkrachtige gemeenschappen, armoedevermindering en innovatie in opkomende economieën.

  • Brian P. Godor

    Dr. Brian P. Godor heeft meer dan 15 jaar ervaring in de ontwikkeling van leraren. Zijn onderzoek richt zich op de competenties van leerkrachten voor begaafde kinderen en op veerkracht bij adolescenten. Hij leidt momenteel een Erasmus+ project met vijf grote Europese voetbalclubs om veerkracht- en levensvaardigheidstrainingen op te nemen in hun sociale programma’s.

Uitdagingen van een maatschappelijke impact onderzoeker

De slimme stad moet nu nog inclusief worden

Veerkrachtige stedelingen vormen het hart van elke bruisende stad. De basisbouwstenen van veerkracht zoals optimisme, gemeenschapszin en emotionele regulering kunnen jongeren helpen om hun volledige potentieel te bereiken.
Het doel is om impact te genereren door middel van onderzoek en co-creatie: samen met burgers, sociale ondernemers en beleidsmakers.

Dr. Brian Godor talks about the Fairplay / Feyenoord project which investigates the social impact of football and how it can make youths more resilient.

Studio Erasmus - Brian Godor over de effectiviteit van maatschappelijke programma’s bij voetbalclubs

VCC en ISS onderzoeken de impact van COVID-19 in Den Haag

Building urban resilience through urban agriculture?

Urban farming as a sustainable solution to cities’ over-dependence on international food chains

Frugal innovation during the COVID-19 pandemic

Finding smart, simple and affordable solutions to overcome resource constraints

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen