Ghost Work

Ghostworker Martha Monique werkt vanuit huis

Kunstmatige intelligentie is afhankelijk van mensen voor het uitvoeren van taken zoals het opschonen van data, het annoteren van gegevens en het labelen van afbeeldingen. Dit werk wordt online aangeboden en betaald per taak via platforms zoals Amazon Mechanical Turk. Dit platformwerk, dat wordt omschreven als ’ghost work’, is grotendeels onzichtbaar en onderbetaald: ghost workers kunnen geen contact leggen met managers, krijgen geen feedback en hebben  geen arbeidsbescherming. Hoe beïnvloeden deze specifieke arbeidsomstandigheden het welzijn van ghost workers?

Ghostworker Joost werkt vanuit huis
Phil Nijhuis

Over het project

Om ervoor te zorgen dat de toename van automatisering niet ten koste gaat van fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, is er dringend behoefte aan meer kennis over de effecten van ghost work op het welzijn van de mensen die dit werk uitvoeren. Dit project gaat daarom een theoretisch kader ontwikkelen en testen om de effecten van ghost work op het welzijn van platformwerkers te analyseren. Bestaande theoretische modellen die worden gebruikt om het effect van arbeidsomstandigheden op het welzijn te analyseren, zijn niet geschikt voor het bestuderen van ghost work, omdat deze modellen ervan uitgaan dat iemand een baan heeft meteen werkgever en collega’s. Daarom gaat dit project uit van de specifieke kenmerken van ghost work om theorieën en concepten over algoritmische controle, welzijn op het werk en platformwerk met elkaar in verband te brengen. Zo willen we, begrijpen hoe en via welke mechanismen ghost work van invloed is op welzijn.

Dit project is gefinancierd door de European Research Council (ERC) in het kader van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie (subsidieovereenkomst nr. 101003134).

Relevantie van het project

Het project draagt bij aan en bevordert interdisciplinair onderzoek naar platformwerk en organisatie studies over algoritmische technologieën. De onderzoeker starten met kwalitatief veldwerk over de arbeidsomstandigheden van ghost workers. Daarna doen zij kwantitatieve dagboekstudies naar de korte-termijn-dynamiek van ghost work voor de arbeidsomstandigheden en het welzijn van werkers.  Ten slotte wordt in een longitudinaal panelonderzoek de relatie tussen ghost work en welzijn in de loop der tijd onderzocht. Dit werk is relevant voor verschillende wetenschapsgebieden en is van waarde voor beleidsmakers die zich bezighouden met het reguleren van platformwerk.

Phil Nijhuis

Onze onderzoekers over Ghost Work

 • Claartje ter Hoeven
  prof.dr. Claartje ter Hoeven
  Professor ter Hoeven is wetenschappelijk directeur van het programma 'Organizational Dynamics in the Digital Society' en hoofdonderzoeker van het Ghost Work project. Professor ter Hoeven is geïnteresseerd in constante connectiviteit, werk op afstand, digitale arbeid en het welzijn van werknemers.
 • Ryan Morgan
  Ryan Morgan
  Ryan Morgan behaalde zijn Master in Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij momenteel promoveert. Zijn onderzoek richt zich op de coproductie van technologie en samenleving, met name hoe opkomende technologieën sociale normen en waarden uitdagen en vormgeven.
 • Sofie Schuller, MSc
  Sofie Schuller behaalde Masters in Psychologie en in Work, Health and Career aan de Universiteit Maastricht. Nadat ze eerst als onderzoeksassistent bij het ghostwork project kwam, blijft ze bijdragen aan het lopende onderzoek als promovendus. Haar expertise ligt in welzijns- en stressonderzoek, evenals in gezondheid op het werk.
 • Yuri Scharp
  Yuri Scharp
  Yuri S. Scharp is universitair docent en gespecialiseerd in korte- en langetermijnfluctuaties in het welzijn van werknemers. Zijn onderzoeksinteresses omvatten 'playful work design', de impact van nieuwe technologieën, en hoe gedragsverandering te bevorderen.
 • Irene van Oorschot
  dr. Irene van Oorschot
  Irene van Oorschot is universitair docent en richt zich op alledaagse praktijken van waarheidsvinding en betekenisgeving. Haar werk omvat pragmatische sociologie, milieusociologie, wetenschaps- en technologiestudies en de sociologie van klimaatverandering.

Claartje ter Hoeven bij Studio Erasmus

Claartje ter Hoeven bij Studio Erasmus.

Wie denkt er aan jou als je baas een algoritme is? - Studio Erasmus

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen