Ghost Work Updates

Het leven van ghostworkers

Online taakjes uitvoeren van acht uur ’s ochtends tot in de eeuwigheid.

Ghostworker Joost werkt vanuit huis

Updates

Dit is de eerste publicatie binnen het Ghostwork-project, waarin we twee vragen stelden: Waar, in de EU, wordt microwork uitgevoerd? En: Wie voert het uit? Op basis van de geolocatie van 5.239 platformwerkers in de EU identificeren we verschillen in de relatieve spreiding van microwerkers. Verder onderscheiden we vier verschillende groepen microwerkers, op basis van diversiteit en inkomensafhankelijkheid. De identificatie van geografische variatie en deze klassen van microwerkers wijzen erop hoe belangrijk het is om de verschillen tussen microwerkers in acht te nemen, zowel in toekomstig onderzoek als in de regulering van dit werk.

Ghostwork - Lost in the Crowd (EJD-accepted)

Platformwerk is een grotendeels onzichtbare werkvorm. De term "ghost work" is dan ook een verwijzing geworden naar de anonieme omstandigheden waaronder werknemers dit werk achter de schermen uitvoeren.

We onderzoeken momenteel online platformwerk en ghost work in Europa. Een van de doelstellingen van dit onderzoek is te begrijpen waar dit werk wordt gedaan en door wie. Om die reden hebben we platformwerkers van vier prominente arbeidsplatforms, namelijk Appen, Microworkers, Clickworker en Amazon Mechanical Turk (MTurk), gevraagd om ons te helpen door hun locatie in kaart te brengen in de 27 lidstaten van de EU.

Kaart van ghostworkers in Europa

Naar een geïntegreerd perspectief tussen beleid, onderzoek en werknemers

Door Anne Heslinga en Jans Berden (22 november 2022, 14:00-18:00 uur, Erasmus Universiteit Rotterdam, Campus Woudestein)

Op 22 november 2022, tijdens het symposium 'Navigating work in the platform economy', bespraken twee panels de ervaringen en uitdagingen van gig workers. Het evenement werd georganiseerd door de Platform Labour Group, waar verschillende AiPact-leden bij betrokken zijn. Het bracht mensen samen die met verschillende perspectieven kijken naar platformarbeid. In het eerste panel hoorden we van platformwerkers uit verschillende sectoren, waaronder een bezorger, een huishoudelijke hulp, twee ride-hailers (zoals Uber chauffeurs), en een crowd worker die online korte taken uitvoert. In het tweede panel vertelden Uma Rani (ILO) en Agnieszka Piasna (ETUI) over de economische en werkgelegenheidsregulering op internationaal en Europees niveau. Martijn J. Peltenburg (Gemeente Rotterdam) en Martijn Müller (Bestellenbij.nl, coöperatie) spraken over uitdagingen en kansen voor lokale en nationale platformeconomieën.

Bezoek de AiPact website om het volledige artikel te lezen.

Claartje ter Hoeven bij Studio Erasmus

Claartje ter Hoeven bij Studio Erasmus.

Wie denkt er aan jou als je baas een algoritme is? - Studio Erasmus

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen