De installateur in de postindustriële stad

Platformen, spaarzaamheid en toekomstscenario’s in energietransities

Deze studie belicht hoe digitalisering en spaarzaamheid de activiteiten van installateurs beïnvloeden en tot welke gevolgen dit leidt voor energietransities in drie postindustriële steden. Wij operationaliseren digitalisering door de rol van digitale platforms in de activiteiten van installateurs te onderzoeken. Spaarzaamheid heeft betrekking op de vermindering van de complexiteit van producten, diensten en verdienmodellen in omgevingen waar de middelen schaars zijn.

Hoe doen we onderzoek?

Bestaand onderzoek naar slimme steden en energietransities richt zich op digitale start-ups, Big Tech-bedrijven, energiebedrijven, burgers, overheden en innovatiepilots, terwijl het perspectief van installateurs meestal niet aan bod komt. Tegelijkertijd spelen installateurs - bedrijven die (nieuwe) energieapparatuur en -infrastructuur installeren en onderhouden - een sleutelrol in energietransities als tussenpersoon tussen technologieleveranciers en eindgebruikers. Wij onderzoeken hoe digitalisering en spaarzaamheid hun activiteiten beïnvloeden via een vergelijkende case study-analyse op basis van kwalitatieve diepte-interviews in drie postindustriële steden. Daarnaast gebruiken we toekomstdesignworkshops om toekomstige scenario's te verkennen.

Hoe maakt ons onderzoek impact?

Dit project heeft wetenschappelijke en maatschappelijke impact door in te gaan op de maatschappelijke uitdagingen omtrent digitalisering en energietransities. Daarbij haken we in op dedebatten over energietransities en platformkapitalisme om te belichten hoe platformen en spaarzaamheid de activiteiten van installateurs in verschillende toekomstscenario's kunnen veranderen. Via interviews en workshops met verschillende belanghebbenden (bv. bedrijven, tussenpersonen, beleidsmakers) leggen we niet alleen bestaande bedrijfspraktijken en fricties tussen belanghebbenden bloot, maar identificeren we ook op co-creatieve wijze behoeften, zorgen, kansen en uitdagingen om debatten en innovatie met betrekking tot digitalisering te informeren. Ten slotte kunnen belanghebbenden, door samenwerking met belanghebbenden in verschillende steden en onze vergelijkende analyse, hun netwerk vergroten en van elkaar leren.

Funding

Het project is gefinancierd door de Erasmus Universiteit Rotterdam via het Erasmus Initiatief 'Vital Cities and Citizens' (VCC), het Erasmus Initiatief 'Dynamics of Inclusive Prosperity' en het International Centre for Frugal Innovation (ICFI).

Partners

Belangrijke initiële projectpartners zijn deskundigen van Business Metropole Ruhr (Duitsland), de stad Tampere (Finland), de provincie Zuid-Holland (Nederland) en de universiteit van Göteborg (Zweden).

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen