Duurzame Bedrijfsvoering

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft de ambitie om een van de meest duurzame campussen van Nederland te ontwikkelen. De universiteit werkt nauw samen met de gemeente en de Rijksoverheid om doelstellingen te behalen.

Doelstellingen duurzame bedrijfsvoering

Concrete doelstellingen van de EUR op het gebied van een duurzame bedrijfsvoering zijn:

 • Energie-efficiënter worden;
 • Zorgen voor duurzame catering op de campus;
 • De biodiversiteit op de campus vergroten;
 • Verminderen, hergebruiken en recyclen van afval; 
 • Het creëren van extra groene daken op de campus;
 • Bijdragen aan het Klimaatakkoord van 2030.

Groene campus

Duurzame mobiliteit

fietsen op campus

Duurzame voeding

Duurzaam inkopen

Afvalverwerking

Duurzame community

Energie en gebouwen

CO2-rapportage

Alle activiteiten van de EUR hebben een CO2-uitstoot tot gevolg. Het grootste aandeel van deze uitstoot komt van vervoer, zowel het vervoer van en naar de campus als de zakelijke reizen. We willen toewerken naar een CO2-neutrale campus in 2024. Om deze doelstelling te monitoren publiceert de universiteit ieder jaar een CO2-voetafdruk. De rapportages met de uitkomsten over 2021 kun je hieronder downloaden. Voor 2021 is de totale CO2-emissie van de universiteit bepaald op 8.800 ton. Dit komt neer op een voetafdruk per student van 0,2 ton CO2. De CO2-voetafdruk over 2022 zal in het laatste kwartaal van 2023 afgerond en gepubliceerd worden.

Zonnige dag op campus Woudestein.
Alexander Santos Lima

Portefeuilleroutekaart Energietransitie

Bij het doorontwikkelen van de campus nemen verschillende maatregelen om energie te besparen en de CO2-uitstoot te verminderen, waaronder:

 • Warmte-terugwinning om ruimtes duurzaam te verwarmen.
 • Aanbrengen van intelligente verlichting.
 • Aanbrengen van LED-verlichting.
 • Slim koelen van datacenters.
 • Aanbrengen van zonnepanelen.
 • Aansluiten van gebouwen op warmte-/koudeopslag.
 • Aanleg van groene daken (sedumdaken).

We streven ernaar te voldoen aan de doelstellingen voor CO2- reductie uit het Klimaatakkoord. In het Klimaatakkoord (28 juni 2019) staat dat er voor sectoren binnen het maatschappelijk vastgoed sectorale routekaarten opgesteld dienen te worden. In deze routekaarten wordt geanalyseerd welk vastgoed er is, en hoe de CO2-emissie daarvan gereduceerd kan worden om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. We streven naar een reductie van de CO2-emissie van 49% in 2030 en 95% in 2050 (ten opzichte van 2021). Daarbij gaan we uit van de trias energetica:

 1. beperk de energievraag
 2. gebruik duurzame energie
 3. gebruik fossiele brandstoffen zo efficiënt en schoon mogelijk.

Het doel van de Portefeuilleroutekaart voor de periode vanaf 2022 tot 2050 is om een korte- en lange termijnplan voor het betreffende vastgoed, waarmee wordt aangegeven op welke wijze aanpassingen in dit vastgoed worden doorgevoerd om daarmee te voldoen aan het klimaatakkoord.

Roadmap Sustainable Campus

In 2019 en 2020 is de roadmap Sustainable campus opgesteld (zie PDF hieronder). Deze routekaart naar een CO2-neutrale en Eco-positieve campus geeft een aantal maatregelen aan waarmee de EUR de komende jaren de CO2-uitstoot kan verminderen. 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen