Duurzame Bedrijfsvoering

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft de ambitie om een van de meest duurzame campussen van Nederland te ontwikkelen. De universiteit werkt nauw samen met de gemeente en de Rijksoverheid om doelstellingen te behalen.

Doelstellingen duurzame bedrijfsvoering

Concrete doelstellingen van de EUR op het gebied van een duurzame bedrijfsvoering zijn:

  • Energie-efficiënter worden;
  • Toewerken naar een vegan campus in 2030;
  • De biodiversiteit op de campus vergroten;
  • Verminderen, hergebruiken en recyclen van afval; 
  • Het creëren van extra groene daken op de campus;
  • Bijdragen aan het Klimaatakkoord van 2030.

Groene campus

Duurzame mobiliteit

fietsen op campus

Duurzame voeding

Duurzaam inkopen

Afvalverwerking

Duurzame community

Energie en gebouwen

CO2-rapportage

Alle activiteiten van de EUR hebben een CO2-uitstoot tot gevolg. Het grootste aandeel van deze uitstoot komt van vervoer, zowel het vervoer van en naar de campus als de zakelijke reizen. We willen toewerken naar een CO2-neutrale campus in 2024. Om deze doelstelling te monitoren publiceert de universiteit ieder jaar een CO2-voetafdruk. De rapportages met de uitkomsten over 2021 kun je hieronder downloaden. Voor 2021 is de totale CO2-emissie van de universiteit bepaald op 8.800 ton. Dit komt neer op een voetafdruk per student van 0,2 ton CO2. De CO2-voetafdruk over 2022 zal in het laatste kwartaal van 2023 afgerond en gepubliceerd worden.

Roadmap Sustainable Campus

In 2019 en 2020 is de roadmap Sustainable campus opgesteld (zie PDF hieronder). Deze routekaart naar een CO2-neutrale en Eco-positieve campus geeft een aantal maatregelen aan waarmee de EUR de komende jaren de CO2-uitstoot kan verminderen. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen