Vertrouwenspersoon

EUR Holding BV kent twee onafhankelijke vertrouwenspersonen, drs. Mariëlle van Leeuwen en Debra Young.

drs. Mariëlle van Leeuwen

De Vertrouwenspersoon is aanspreekpunt voor medewerkers, studenten/cursisten, contractpartners en bezoekers van EUR Holding BV of een van haar werkmaatschappijen die te maken hebben met ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld. De Vertrouwenspersoon vangt op, geeft advies, kan helpen bij de oplossing van problemen en conflicten en ondersteunt zo nodig bij de indiening van een formele klacht. Desgewenst kan de Vertrouwenspersoon betrokkene doorverwijzen naar deskundigen op het gebied van preventie en bestrijding van ongewenst gedrag.

De Vertrouwenspersoon is onafhankelijk en fungeert als klankbord en tussenpersoon tussen EUR Holding BV (en haar werkmaatschappijen) en medewerker, student/cursist of contractpartner. Anonimiteit wordt voor zover dat door betrokkene wordt gevraagd en de wet- en regelgeving dit toelaat, gewaarborgd.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen