Organisatie en bestuur

De Erasmus Universiteit Rotterdam kent twee bestuursniveaus in haar hoofdstructuur: het universitaire niveau en het niveau van de faculteiten en diensten. De bestuursstructuur is vastgelegd in het bestuurs- en beheersreglement van de universiteit. Op beide bestuursniveaus fungeren formele medezeggenschapsorganen.

Rutger Engels

Rutger Engels: een denker en een doener

EA Magazine in gesprek met de rector magnificus

Lees het interview

Universiteitsbibliotheek

Zoek in onze collectie

De Universiteitsraad

Hoeveel invloed heeft de Universiteitsraad?

Lees meer