Deelname externe gremia Ellen van Schoten

Ellen van Schoten in Polak Building.

In de hoedanigheid van de functie van vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam is Ellen van Schoten lid van diverse externe gremia. Hieronder een overzicht daarvan:

  • ACCEZ
  • SURF
  • Stuurgroep Bedrijfsvoering en Financiën van Universiteiten van Nederland
  • General Assembly van Universiteiten van Nederland

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen