Juridische Zaken

Juridische Zaken (hierna: JZ) is onderverdeeld in Legal Protection, Legal Advice en Legal Services.

De afdeling JZ is een stafafdeling en heeft daarom als primaire taak het College van Bestuur te ondersteunen, en het College van Bestuur in juridische procedures te vertegenwoordigen. Voorts adviseert JZ in strategische beleidstrajecten, en op de inhuur van extern juridisch advies en notariële ondersteuning.

Centraal Stembureau

Bij JZ is het Centraal Stembureau ondergebracht. Het Centraal Stembureau is belast met de organisatie van de verkiezingen van de Universiteitsraad en de coördinatie van de verkiezingen voor de Faculteitsraden. Daarnaast stelt het Centraal Stembureau de uitslagen van de verkiezingen vast en handelt bezwaren over de stemgang of uitslag af.

Contact

Telefoon:
010 - 408 22 33

Postadres:
Erasmus Universiteit Rotterdam
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam