Juridische Zaken

De afdeling Juridische Zaken (JZ) is de centrale afdeling van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) die primair juridische ondersteuning verleent aan het College van Bestuur als bestuursorgaan, en aan de voorzitter van het College van Bestuur als juridisch vertegenwoordiger van de publiekrechtelijke rechtspersoon EUR. Juridische Zaken (hierna: JZ) is onderverdeeld in Legal Protection, Legal Advice en Legal Services.

Postadres:
Erasmus Universiteit Rotterdam
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam