Geschillencollege Niet-Initieel Onderwijs

Volgt u een niet-initiële opleiding, dan staat de rechtsgang naar het CBE en beroep op de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak niet voor u open. De EUR kent voor u het Geschillencollege niet-initiële onderwijs (GNIO). Het is echter afhankelijk van de Onderwijs- en Examenregeling van uw opleiding of het GNIO bevoegd is. Indien u twijfelt, informeer dan bij uw examencommissie, dan wel het Geschillencollege niet-initiële onderwijs via gnio@eur.nl, naar de bevoegdheid van het GNIO in uw geschil.

Zie hieronder voor het Reglement van orde GNIO.

Voorzitter en leden GNIO

Advocaat bij Bolder Advocaten

Voorzitter en lid GNIO

Voorzitter en lid GAS

Voorzitter en lid AKB

Voorzitter en lid CGW

Cardioloog (n.p.) en Universitair Hoofddocent afdeling Cardiologie Erasmus MC (GVO)

Lid GNIO

Lid GAS

Nevenfuncties
Gastdocent Erasmus MC
Voormalig Opleidingsdirecteur Geneeskunde Opleiding Erasmus MC
Voormalig Examencommissievoorzitter Erasmus MC
Voormalig voorzitter OVE
Voormalig lid CBE

Coördinerend seniorjurist De Nederlandsche Bank

Lid GNIO

Lid COG

Lid GAS

Plaatsvervangend lid CBE

Nevenfuncties
LVV-registervertrouwenspersoon Stichting Veilig Onderwijs
Facilitator psychologische veiligheid De Nederlandsche Bank
Bemiddelaar Buurtbemiddeling Haarlemmermeer
Mediator

Lid GNIO

Lid CK

Lid COG

Lid GNIO

Lid CGW

Nevenfuncties
Coördinator van het Uitgiftepunt van de Voedselbank in de Ichthuskerk te Zoetermeer
Voorzitter van het Breed Overleg Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening Zoetermeer (BOAZ)

Associate professor of Statistics, RSM

Lid GNIO

Contact

E-mailadres
gnio@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen