Geschillencollege Niet-Initieel Onderwijs

Volgt u een niet-initiële opleiding, dan staat de rechtsgang naar het CBE en beroep op de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak niet voor u open. De EUR kent voor u het Geschillencollege niet-initiële onderwijs (GNIO). Het is echter afhankelijk van de Onderwijs- en Examenregeling van uw opleiding of het GNIO bevoegd is. Indien u twijfelt, informeer dan bij uw examencommissie, dan wel het Geschillencollege niet-initiële onderwijs via gnio@eur.nl, naar de bevoegdheid van het GNIO in uw geschil.

Zie hieronder voor het Reglement van orde GNIO.

Voorzitters en leden GNIO

Advocaat bij Bolder advocaten

Voorzitter AKB
Voorzitter GAS
Voorzitter GNIO
Voorzitter CGW

Lid COG
Plaatsvervangend voorzitter en lid GNIO
Lid CK

Lid COG
Plaatsvervangend voorzitter en lid GNIO
Lid CK

Lid GNIO
Lid CGW

Nevenfuncties:

Coördinator van het Uitgiftepunt van de Voedselbank in de Ichthuskerk in Zoetermeer
Voorzitter van het Breed Overleg Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening Zoetermeer (BOAZ)

Associate professor of Statistics, RSM
Lid GNIO

Secretaris Examencommissie ESE
Extern lid Examencommissie Post-Masteropleiding Registercontroller (ESAA)

Lid AKB
Lid GNIO

Lid AKB
Plaatsvervangend voorzitter en lid CBE
Plaatsvervangend voorzitter en lid COG
Lid GNIO

Contact

E-mailadres
gnio@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen