Universiteitsraad

Kom meer te weten over ons!
Groepsfoto van de Universiteitsraad op Woudestein campus.

De Universiteitsraad (U-raad) vertegenwoordigt op centraal niveau de studenten en medewerkers van de Erasmus Universiteit en is daarmee een spreekbuis voor alle studenten en medewerkers. De Universiteitsraad overlegt regelmatig met het College van Bestuur over het centrale universitaire beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, financiën, personeel & organisatie. De Universiteitsraad adviseert het college gevraagd en ongevraagd, en heeft voor bepaalde zaken instemmingsrecht. 

De stukken van vergaderingen zijn openbaar en hier te vinden.

Medezeggenschap zorgt dat jij als student of medewerker, jouw punten onder de aandacht van het bestuur kunt brengen. Heb je opmerkingen of vragen over universiteit brede thema’s, dan moet je bij de Universiteitsraad zijn.
Ivonne Cune-Noten, voorzitter Universiteitsraad
Het is geweldig om met medewerkers en studenten van verschillende faculteiten te werken aan onderwerpen die variëren van duurzaamheid tot financiën, van welzijn en sociale veiligheid tot een onderwijsvisie.
Aleid Fokkema

Onze vier kernwaarden

  1. Oplossingsgericht
  2. Verantwoordelijk
  3. Duurzaam
  4. Visionair

Onze biografie

Als verkozen vertegenwoordigers van alle Erasmians, leveren we visionair werk, ontplooien we initiatieven en treden we creatief op om verandering te implementeren. Onze leden werken samen met het College van Bestuur en beleidsmakers, op een oplossingsgerichte en verantwoorde manier om positieve impact te hebben.

Door middel van daadkracht en toegewijding streeft de Universiteitsraad naar het scheppen van een klimaat waarin Erasmians op alle levels kunnen uitblinken en zich onderling kunnen verbinden aan de hand van kennis en ontwikkeling,

Het doel van de Universiteitsraad is om de gemeenschap te vertegenwoordigen en een inspirerende en duurzame werk- en studieomgeving te creëren.

University Council Annual Report 2022-2023

Assistent Universiteitsraad

Eline van Munster

E-mailadres
university.council@eur.nl
Kamer
A2-07
Adres
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam

Vragen of ideeën? Stuur een e-mail

U kunt de Universiteitsraad bereiken door een e-mail te sturen naar university.council@eur.nl.

Like of volg ons

De Universiteitsraad is ook actief op Facebook en Instagram. Volg ons voor nieuws over onze werkzaamheden en om je mening met ons te delen!

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen