Universiteitsraad

Kom meer te weten over ons!
Foto van alle leden van de Universiteitsraad 2022-2023

De Universiteitsraad (U-raad) vertegenwoordigt op centraal niveau de studenten en medewerkers van de Erasmus Universiteit en is daarmee een spreekbuis voor alle studenten en medewerkers. De Universiteitsraad overlegt regelmatig met het College van Bestuur over het centrale universitaire beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, financiën, personeel & organisatie. De Universiteitsraad adviseert het college gevraagd en ongevraagd, en heeft voor bepaalde zaken instemmingsrecht. 

Medezeggenschap zorgt dat jij als student of medewerker, jouw punten onder de aandacht van het bestuur kunt brengen. Heb je opmerkingen of vragen over universiteit brede thema’s, dan moet je bij de Universiteitsraad zijn.
Ivonne Cune-Noten, voorzitter Universiteitsraad

Studentenleden 

De verkozen studentleden van 2022-2023 zijn Cagla Altin, Simo Azzarhouni, Veerle Bakker, Sandra Constantinou Juhasz, Tom van Dijken, Erin van Gestel, Wesley Hennep, Patryk Jarmakowicz, Nawin Ramcharan, Wincey Randoe, Friso Roos en Luuk van Tol.

Medewerkers

De verkozen medewerkers van 2022-2023 zijn Emese von Bóné (ESL), Irena Boskovic (ESSB), Georgiana Carp (RSM), Jaap Cornelese (PRO), Aleid Fokkema (ESHCC), Ernst Hulst (ESHPM), Sebastiaan Kamp (PRO), Natascha Kraal (EMC), Chaya Raghoenath (ISS), Nikita Schoemaker (ESSB), Albert Wagelmans (ESE) and Max Wagenaar (ESPhil).

De voorzitter van de Universiteitsraad is Ivonne Cune-Noten.
De griffier is Lobke van Steenbergen.

  Ik wilde de omstandigheden voor internationale studenten verbeteren, en ik kan met trots zeggen dat die enorm zijn verbeterd in vergelijking met toen ik hier begon te studeren!
  portrait student member University Council Sandra Constantinou Juhasz
  Ik voelde altijd de drang om buiten mijn formele verantwoordelijkheden als manager om te proberen invloed uit te oefenen op het beleid
  portrait University Council member Jaap Cornelese

  Onze vier kernwaarden

  1. Oplossingsgericht
  2. Verantwoordelijk
  3. Duurzaam
  4. Visionair

  Onze biografie

  Als verkozen vertegenwoordigers van alle Erasmians, leveren we visionair werk, ontplooien we initiatieven en treden we creatief op om verandering te implementeren. Onze leden werken samen met het College van Bestuur en beleidsmakers, op een oplossingsgerichte en verantwoorde manier om positieve impact te hebben.

  Door middel van daadkracht en toegewijding streeft de Universiteitsraad naar het scheppen van een klimaat waarin Erasmians op alle levels kunnen uitblinken en zich onderling kunnen verbinden aan de hand van kennis en ontwikkeling,

  Het doel van de Universiteitsraad is om de gemeenschap te vertegenwoordigen en een inspirerende en duurzame werk- en studieomgeving te creëren.

  Wat wordt er verwacht van studenten en medewerkers die lid zijn van de Universiteitsraad?

  • Dat ze de gehele dinsdag en donderdagmiddag (1x per 5 weken), voor werkzaamheden voor de Universiteitsraad en het deelnemen aan de diverse vaste overleggen, vrijhouden (zie vergaderschema hieronder),
  • Dat ze pro-actief deelnemen aan de diverse Task Forces,
  • Dat ze deelnemen aan de onboardingactiviteiten, diverse trainingen en teambuildingdagen.

  University Council Annual Report 2020-2021

  Assistent Universiteitsraad

  Jeanette Kars

  E-mailadres
  university.council@eur.nl
  Telefoon
  +31 10 754 7539
  Kamer
  A2-07
  Adres
  Burgemeester Oudlaan 50
  3062 PA
  Rotterdam

  Vergelijk @count opleiding

  • @title

   • Tijdsduur: @duration
  Vergelijk opleidingen