Universiteitsraad
Kom meer te weten over ons!

Universiteitsraad

Studentenleden 

De verkozen studentleden van 2020-2021 zijn Bram Heesen, Younes Assou, Jasper Klasen, Philip van Moll, Armand Gozé, Afrodita Dobreva, Diederik Mosch, Joep Schoenmakers, Wouter van Dam, Luca Kriese, Dian van Toor en Olaf Hornes. 

Onze vier kernwaarden

Oplossingsgericht

Verantwoordelijk

Duurzaam

Visionair

Onze biografie

Als verkozen vertegenwoordigers van alle Erasmians, bestaan de kernpunten van de Universiteitsraad uit het leveren van visionair werk, initiatieven ontplooien en creatief optreden om verandering te implementeren. Onze leden werken samen met het college van bestuur en beleidsmakers, in een oplossingsgerichte en verantwoorde manier om positieve impact te hebben.

Door middel van daadkracht en toegewijding streeft de Universiteitsraad naar het scheppen van een klimaat waarin Erasmians op alle levels kunnen uitblinken en zich onderling kunnen verbinden aan de hand van kennis en ontwikkeling,

Het doel van de Universiteitsraad is om de gemeenschap te vertegenwoordigen en een inspirerende en duurzame werk- en studieomgeving te creëren.