Traditie en historie

Cortège during Opening Academic Year

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een rijke traditie en historie, waar wij veel waarde aan hechten. Lees meer over onze tradities.

Wetenschapscafé: Desiderius Erasmus Roterodamus anno nu

Over Erasmus

De in Rotterdam geboren Desiderius Erasmus Roterodamus (in 1466 of 1467) was filosoof, theoloog en humanist. Met zijn boeken had hij grote invloed op het culturele en intellectuele klimaat op het breukvlak tussen Middeleeuwen en Renaissance. Hij overleed in 1536 in Bazel. Erasmus was wereldburger. Zijn adagium 'Heel de wereld is je vaderland', is nog steeds het motto van onze afgestudeerden. 

Academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van de Erasmus Universiteit is onder de hoede van de Stichting Universitair Historisch Kabinet (SUHK).  De stichting houdt zich onder meer bezig met het verzamelen, beheren, behouden en presenteren van materiaal dat van blijvende historische waarde is voor de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds januari 2013 heeft de SUHK de ANBI-status.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen