Investeren in onze mensen, voor de toekomst

Erasmus Charity Run; de brug tussen onderwijs en sport

Door middel van talent management ‘the Erasmian way’ halen we het beste naar boven in alle medewerkers. Daardoor benutten zij hun volledige potentieel in hun werk, binnen de context van een steeds veranderende wereld.

We kunnen onze missie alleen volbrengen als we in staat zijn om medewerkers te behouden die getalenteerd en enthousiast zijn. Onze mensen maken met hun talent, passie en motivatie het verschil in een omgeving van wereldklasse. Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn we één community van wetenschappelijke en professional services medewerkers die op elkaar vertrouwen en samenwerken om zo onze positie als een vooraanstaand instituut te handhaven. De Erasmus Universiteit Rotterdam wil bovendien een werkgever zijn waar alle werknemers gelijke kansen hebben om bij onze organisatie te starten, zich te ontwikkelen en te groeien, ongeacht hun etnische of religieuze achtergrond of hun seksuele geaardheid.

We versterken onze focus op het ontdekken en ontwikkelen van leiderschapstalent. Met het oog op leidinggevende functies kiezen we voor een strategische benadering van talentmanagement. Om dit te bewerkstelligen, maken we talentenportfolio’s die de gewenste waarden, vaardigheden en competenties voor leidinggevenden beschrijven.

We stellen gedifferentieerde loopbanen op voor leidinggevenden, wetenschappelijk personeel en professional services medewerkers. We ontwikkelen hulpmiddelen voor talentmanagement, mobiliteit, en werving en selectie.

Onze universiteit wil gastvrij, respectvol en inclusief zijn. Een universiteit die impliciete en expliciete barrières zover mogelijk terugdringt en elke vorm van intimidatie uitbant, zodat iedereen volledig mee kan doen. We blijven ons inzetten voor beleid, procedures en acties die diversiteit en inclusie bevorderen. Deze thema’s behoren tot de essentie van de EUR op elk niveau.

We zetten onszelf neer als een werkgever met een aantrekkelijk en herkenbaar profiel. Dit doen we door de uitstekende arbeidsomstandigheden te scheppen die nodig zijn om talent aan te trekken en te behouden. Omdat diversiteit en inclusie hoog bij ons in het vaandel staan, streven we naar diversiteit onder onze medewerkers in de ruimste zin van het woord. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen