Be yourself, be different, be open.
Make it happen.

Diversiteit & Inclusie

De Erasmus Universiteit Rotterdam is ervan overtuigd dat onderwijs en onderzoek het beste tot hun recht komen met een grote diversiteit aan wetenschappers, studenten en medewerkers: mensen die elk hun eigen achtergrond, mening, kennis en ervaring meebrengen. Deze diversiteit aan talenten biedt de universiteit een academische omgeving waarin iedereen zich thuis kan voelen en zich optimaal kan ontwikkelen. Wij geloven in de winst van verschil en het succes van divers samengestelde teams. 

Nieuws over diversiteit en inclusie

portret Jatinder Sidhu

‘Vrouwen alleen maar aannemen is niet genoeg’

Jatinder Sidhu onderzoekt genderdiversiteit

Lees in EA Magazine
Gentrificatie

Gentrificatie in Rotterdam

Gevaar of geniaal?

Lees het artikel uit ea. magazine