Kwalificaties

BKO, SKO, LOL

Er worden vanuit onderzoeks- en trainingsinstituut Risbo verschillende docentopleidingen georganiseerd voor docenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Na afronding van de opleiding ontvangt de docent een certificaat en aantekening in het HR-systeem van de EUR.

Om de professionele ontwikkeling van EUR docenten een extra impuls te geven, heeft de CLI extra aandacht en financiering voor de SKO en LOL trajecten.

 • In 2018 is de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) aangepast om deze beter te laten aansluiten bij de nieuwe onderwijsvisie. Deze nieuwe BKO is blended en meer activerend.

  De deelname van docenten aan de BKO, die verplicht is voor alle docenten aan de EUR, wordt gefinancierd door de faculteiten zelf.

  UTQ

 • In de Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) leren docenten hun vak opnieuw in te richten. Er gaat hierbij in het speciaal aandacht uit naar het activeren van studenten en het gebruik van digitale leermiddelen.

  Om de deelname aan de SKO te stimuleren financiert de CLI de helft van de deelnemersgelden. De andere helft wordt door de faculteiten zelf gefinancierd.

  Daarnaast krijgt elke deelnemer aan de SKO een persoonsgebonden budget van € 5.000 vanuit de CLI, zodat de deelnemer daarmee tijd kan vrij maken om alle ambities van de SKO waar te maken.

  SUTQ

 • In de Leergang Onderwijskundig Leiderschap (LOL) staat vernieuwen op vakoverstijgend niveau centraal. Docenten leren binnen deze opleiding om innovatie inhoudelijk en procesmatig vorm te geven.

  Om deelname aan de LOL te stimuleren financiert de CLI de helft van de deelnemerskosten (€ 5.000 per deelnemer). De faculteiten financieren de andere helft. Deelnemers worden door de decanen voorgedragen.

  Elke EUR-deelnemer aan de LOL krijgt een persoonsgebonden budget van €10.000 vanuit de CLI, zodat hij/zij daarmee tijd kan vrij maken om alle ambities van de LOL waar te maken.

Meld je aan voor een training

Bekijk de BKO/SKO/LOL planning op de Risbo website

Lees meer