Kwalificaties

BKO, SKO, LOL, BKE, SKE

Er worden vanuit onderzoeks- en trainingsinstituut Risbo verschillende docentopleidingen georganiseerd voor docenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Na afronding van de opleiding ontvangt de docent een certificaat en aantekening in het HR-systeem van de EUR.

Om de professionele ontwikkeling van EUR docenten een extra impuls te geven, heeft de CLI extra aandacht en financiering voor de SKO en LOL trajecten.

In 2018 is de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) aangepast om deze beter te laten aansluiten bij de nieuwe onderwijsvisie. Deze nieuwe BKO is blended en meer activerend.

De deelname van docenten aan de BKO, die verplicht is voor alle docenten aan de EUR, wordt gefinancierd door de faculteiten zelf.

UTQ

In de Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) leren docenten hun vak opnieuw in te richten. Er gaat hierbij in het speciaal aandacht uit naar het activeren van studenten en het gebruik van digitale leermiddelen.

 

SUTQ

In de Leergang Onderwijskundig Leiderschap (LOL) staat vernieuwen op vakoverstijgend niveau centraal. Docenten leren binnen deze opleiding om innovatie inhoudelijk en procesmatig vorm te geven.

De kosten van LOL (€ 5.000 per deelnemer) komen met ingang van 2022 volledig voor rekening van de faculteit. Deelnemers worden door de decanen voorgedragen. Lees meer. 

Voor docenten van de EUR bestaat na een succesvolle pilot de mogelijkheid tot het behalen van een Basiskwalificatie Examinering. Het EUR BKE traject is een compact individueel portfolio traject dat op maat kan worden samengesteld uit de Microlabs over toetsing. Het BKE traject beslaat de hele toetscyclus op vakniveau van ontwerp tot evaluatie.

BKE alumnus Dr Maarten Knapen (Erasmus MC) schreef over het traject: “Ik was echt jaren ‘zoekende’ naar een goede scholing over deze onderwerpen en op deze manier voel ik mij veel beter competent om de komende jaren mijn rol als thema-coördinator en examinator naar behoren te vervullen en mijn collega docenten goed te kunnen ondersteunen!"

Sta jij voor de uitdaging om de toetsing in je vak te vernieuwen of aan te passen aan de omstandigheden? Wil jij met meer vertrouwen beslissingen kunnen nemen over de resultaten van je toets? Of wil je een collega kunnen adviseren over toetskwaliteit, bijvoorbeeld als lid van een toetscommissie? Ben je op zoek naar een efficiënte manier om je toetsbekwaamheid op te frissen, uit te breiden of aan te tonen? Dan is het BKE traject interessant voor jou!

Bekijk onze interactieve infographic voor meer informatie over het EUR BKE traject. Wil je je inschrijven voor de BKE of heb je vragen over dit traject neem dan contact op via training@risbo.eur.nl.

De Senior Kwalificatie Examinering (SKE) is bedoeld om de professionele ontwikkeling van (aanstaande) docentleden examencommissies en/of opleidingscoördinatoren van de EUR te versterken.
Dit nieuwe initiatief is ondersteund door de Community for Learning & Innovation. De kwalificatie is beschikbaar voor alle EUR faculteiten en wordt ook door de faculteiten zelf gefinancierd.

Ervaringen van een SKE deelnemer:
In maart 2020 ben ik met 7 collega’s binnen de ESSB als eerste lichting gestart met de Senior Kwalificatie Examinatie (SKE) cursus. Een heel leerzaam en waardevol traject! Wat maakte het zo leerzaam en waardevol? Om te beginnen dat je door deze cursus echt tijd vrijmaakt om met de toetskwaliteit binnen de opleiding aan de slag te gaan. Als programmadirecteur van de bachelor Bestuurskunde dien ik het toetsplan van onze opleiding te herijken. In deze cursus gingen we met de eigen toetsplannen aan de slag waardoor we de verkregen inzichten direct konden verwerken. Daarnaast analyseerden en bediscussieerden we het toetsbeleid en het toetsplan van andere opleidingen. Deze benchmark leverde nuttige inzichten op ten aanzien van het eigen toetsbeleid en toetsplan. Tot slot was de samenstelling van deelnemers tijdens deze cursus erg waardevol. Wij hebben de cursus gevolgd met zowel mensen van het programmamanagement, de examencommissie als het onderwijsbeleid van de eigen faculteit. Hierdoor konden we inzichten vanuit verschillende invalshoeken bespreken en kregen we bovendien meer inzicht in elkaars taken en verantwoordelijkheden. Tijdens de cursus werden we voortdurend uitgedaagd en ondersteund door de mensen van Risbo om er het maximale uit te halen wat heeft geresulteerd in een goede basis voor de toetskwaliteit van onze opleiding. Kortom, een cursus die ik van harte kan aanbevelen! 

Brenda Vermeeren
Universitair Hoofddocent Bestuurskunde

Programmadirecteur Bachelor Bestuurskunde

Meer informatie over de SKE kun je vinden via RISBO

 

Meld je aan voor een training

Bekijk de BKO/SKO/LOL planning op de Risbo website

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen