Kwalificaties

BKO, SKO, LOL

Er worden vanuit onderzoeks- en trainingsinstituut Risbo verschillende docentopleidingen georganiseerd voor docenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Na afronding van de opleiding ontvangt de docent een certificaat en aantekening in het HR-systeem van de EUR.

  • In 2018 is de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) aangepast om deze beter te laten aansluiten bij de nieuwe onderwijsvisie. Deze nieuwe BKO is blended en meer activerend.

    UTQ

  • In de Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) leren docenten hun vak opnieuw in te richten. Er gaat hierbij in het speciaal aandacht uit naar het activeren van studenten en het gebruik van digitale leermiddelen.

    SUTQ

  • In de Leergang Onderwijskundig Leiderschap (LOL) staat vernieuwen op vakoverstijgend niveau centraal. Docenten leren binnen deze opleiding om innovatie inhoudelijk en procesmatig vorm te geven.

Meld je aan voor een training

Bekijk de BKO/SKO/LOL planning op de Risbo website

Lees meer