Programmamanager

Dr. Gwen de Bruin

 • Leidt het EUR programma en D&I-team, verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma en de bijbehorende beleidsontwikkeling
 • Voorzitter van de Diversity Adviescommissie en vergadert met de facultaire Diversity contactpersonen
 • Vertaalt de ambities en doelstellingen van het programma in concreet beleid en concrete projecten, volgt de voortgang van de verschillende projecten en activiteiten en communiceert deze met meerdere betrokken partijen (via rapporten)
 • Begeleiding, dagelijks beheer en communicatie van en met het programmateam
 • Behoudt het overzicht van het beleid en de activiteiten met betrekking tot Diversiteit & Inclusie binnen de EUR
 • Coördineert de administratieve besluitvorming over het programma en de verschillende projecten.
 • Is verantwoordelijk voor de begroting en de financiële rapportage en verslaglegging
 • Ondersteunt en adviseert de portfolio holder van de Raad van Bestuur en de Chief Diversity Officer over het beleid

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen