Seksuele geaardheid

Deze dimensie verwijst naar de opvatting van een individu over zijn of haar seksualiteit, seksuele geaardheid verwijst naar emotionele, romantische of seksuele aantrekkingskracht op een ander geslacht, hetzelfde geslacht, beide of alle geslachten, of het hebben van geen aantrekkingskracht, en seksueel gedrag verwijst naar de werkelijke seksuele activiteit van het individu.

Voor velen, en in het bijzonder studenten, wordt de universiteit beschouwd als een plaats waar ze het gevoel hebben dat ze hun volwassen seksuele identiteit echt kunnen definiëren, weg van de school- en gezinscontext van de kindertijd, waar homofobie, bifobie en transfobie vaak een probleem zijn geweest. Bovendien is het studentenleven, zelfs als ze niet aanwezig waren, vaak een plaats voor individuen om hun volwassen leven en identiteit te ontdekken en te ontwikkelen.

Nederland en de EUR hebben een uitstekende staat van dienst op het gebied van de ondersteuning van LGBTQ+-rechten en de ondersteuning van de bestrijding van discriminatie van de LGBTQ+-gemeenschap. Het blijft zo dat LGBTQ+-leden van de EUR geconfronteerd worden met unieke en specifieke uitdagingen die gerichte en toegewijde ondersteuning vereisen; dit komt bovenop de voortdurende noodzaak om de impact van misbruik, pesten, discriminatie en de angst voor discriminatie te verminderen. 

Ook het semi-onzichtbare karakter van LGBTQ+ identiteiten kan een unieke uitdaging vormen. Veel mensen, die niet noodzakelijkerwijs homofoob of transfobisch zijn, kunnen er echter onbewust toe bijdragen dat LGBTQ-identiteiten uit de klas of elders worden uitgesloten. Misschien weten ze genoeg over LGBTQ-kwesties om te voorkomen dat ze iets verkeerd zeggen, maar juist omdat ze bang zijn om iets verkeerd te zeggen, zeggen ze liever niets, waardoor ze de onzichtbaarheid van de identiteiten nog verder versterken, of er niet in slagen om uitsluitende taal uit te dagen.

Tot slot zouden veel studenten met een internationale achtergrond een actieve keuze hebben gemaakt om in Nederland en andere sociaalliberale landen te studeren, weg van een hardere juridische en culturele omgeving in hun eigen land. Maar ook in Nederland is er een groeiend aantal binnenlandse studenten, die ook universiteitskeuzes maken op basis van de openheid van de respectieve instellingen voor LGBTQ-aangelegenheden. 

Relevante netwerken

Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een netwerk dat betrekking heeft op seksuele geaardheid.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen