FAME

The Female Academics Moving toward Equity (FAME) is een interdisciplinair, universitair initiatief om de deelname, de versterking en de prestaties van vrouwelijke faculteiten van alle rangen te bevorderen.

We kunnen lezen in de bevindingen van het World Economic Forum’s 2017 Global Gender Gap Report dat gendergelijkheid meer dan 200 jaar van ons is verwijderd, dus dit is niet het moment om zelfingenomen te zijn, maar om te blijven streven naar gelijkheid en gendergelijkheid. Hoewel we dit niet van de ene dag op de andere kunnen bereiken, is het goede nieuws dat vrouwen en mannen elke dag positieve resultaten boeken. FAME wil binnen de EUR een bijdrage leveren aan dat doel.

Gendergelijkheid? Hebben we dat niet al?

Als je dat denkt, voel je vrij om de Harvard Implicit Associate Test te doen!

Missie

Onze missie is om vrouwelijke academici van alle rangen te versterken en ervoor te zorgen dat de universitaire ambities van de universiteit met betrekking tot de werving, ontwikkeling en promotie van vrouwelijk wetenschappelijk personeel zo snel mogelijk worden gerealiseerd. Collectieve belangenbehartiging is essentieel. Individueel zijn we een druppel op een gloeiende plaat, maar samen zijn we een oceaan!

Visie

Onze visie is dat FAME tegen 2021 intern en extern zal worden erkend als het netwerk van vrouwelijke academici dat:

 • Van een groot belang is voor de uitbreiding van het inclusieve en gastvrije karakter van de EUR;
 • Een sleutelrol speelt bij het aanzienlijk verminderen van de impliciete en expliciete belemmeringen voor de volledige participatie van vrouwelijke faculteiten;
 • Vrouwelijke academici van alle rangen de mogelijkheid geeft om actief deel te nemen aan de onderzoeks- en onderwijsagenda's van de EUR en aan de bestuursstructuren van de EUR;
 • Helpt bij het vormgeven van beleid, procedures en praktijken die het evenwicht tussen mannen en vrouwen in de academische wereld vergemakkelijken;
 • Wordt opgevat als een netwerk dat academici inspireert om hun volledige potentieel te bereiken door een veilige omgeving te bieden waar individuen een rolmodel en mentor kunnen vinden, als rolmodel en mentor kunnen optreden en van elkaars ervaringen kunnen leren;
 • Wordt gezien als een geïnformeerde en vastberaden plichtsbewuste voorstander van diversiteit en inclusie, en een orgaan dat intern en extern wordt geadviseerd door soortgelijke netwerken binnen de Nederlandse academische wereld.

Waarden

FAME laat zich bij haar belangenbehartiging, gemeenschapsopbouwende activiteiten en bestuur leiden door 5 kernwaarden:

Diversiteit        

Wij geloven dat innovatie, inzicht, creativiteit en besluitvorming worden bevorderd wanneer er gezocht wordt naar perspectieven in een omgeving die diversiteit in al haar verschijningsvormen waardeert en die vrij is van vijandigheid en intolerantie.

Respect         

Wij beschouwen respect voor individuen en minderheidsgroepen als belangrijk voor het creëren van de omgeving die nodig is om alle leden van onze gemeenschap in staat te stellen tot bloei te komen en bij te dragen aan een maximale ontplooiing van hun capaciteiten.

Inclusiviteit

Ons geloof in diversiteit en in het belang van een respectvolle omgang met iedereen verbindt ons ertoe de EUR te steunen om een inclusieve omgeving te creëren waarin individuen zichzelf als erkende, gewaardeerde en even betrokken leden van de grotere gemeenschap beschouwen. Wij vinden dit van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat mensen ervoor kiezen om in onze gemeenschap te blijven en uit te blinken in het belang van zichzelf en anderen.

Vocalisatie  

Als netwerk houden we onszelf verantwoordelijk voor het uitgesproken zijn- individueel en collectief. Wij zijn verantwoordelijk voor het onder de aandacht brengen van discriminerende praktijken en gedragingen onder de aandacht van de EUR-leiding en voor het bepleiten van een verandering van het beleid en de praktijken die een belemmering vormen voor vrouwen die als onderzoekers en onderwijskundigen vooruit willen komen. Wij achten ons ook verantwoordelijk voor de erkenning van de vooruitgang die wordt geboekt.

Gelijkheid         

Onze toewijding aan gelijkheid betekent dat we geloven in gelijke kansen. We erkennen dat discriminatie uit het verleden betekent dat we verder moeten kijken dan de omvang van een individu en de prestaties, maar we moeten in onze beoordeling rekening houden met de impact van de hindernissen waarmee het individu in de loop der tijd wordt geconfronteerd.

Activiteiten

FAME organiseert activiteiten en biedt diensten aan die specifiek zijn voor vrouwen in alle lagen van de academische wereld in de EUR. Deze omvatten:

 • het organiseren van vergaderingen en het uitwisselen van informatie;
 • belangenbehartiging;
 • het stimuleren van talent en het bevorderen van de doorstroming;
 • gemeenschapsvorming;
 • het bieden van loopbaanondersteuning;
 • gevraagd en ongevraagd advies aan het management;
 • mentorschap.

Check deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven!

Bestuursleden

Neem contact met ons op

E-mailadres
fame@eur.nl
Telefoonnummer
+31 10 408 21 25
Adres
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen