De drijvende krachten achter Erkennen & Waarderen

Person riding a bicycle on the campus Woudestein near the pond

Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam werken verschillende mensen aan het slagen van het nieuwe systeem Erkennen & Waarderen. Maar hier kennis met onze drijvende krachten!

Christien Bakker

Christien Bakker is sinds januari 2016 werkzaam bij de EUR, de eerste drie jaar als HR Business Partner voor verschillende organisatieonderdelen (diensten en faculteit) en sinds maart 2019 als Senior beleidsadviseur HR. Ze heeft een achtergrond in bedrijfskunde en HR. Vanuit haar huidige rol is zij sinds de start van het project Erkennen en Waarderen betrokken.

“Vanuit mijn rol binnen het project ben ik, samen met de andere leden van het kernteam, verantwoordelijk voor de verdere uitwerking en implementatie van de verschillende aspecten van Erkennen en Waarderen binnen de EUR zoals omschreven in de position paper ‘Ruimte voor ieders talent’. In mijn vorige functie als HR Business Partner van een faculteit sprak ik regelmatig wetenschappers die worstelden met het huidige systeem van Erkennen en Waarderen. Dit leidde vaak tot een hoge werkdruk.

Er was veel behoefte aan differentiatie in loopbaanpaden bijvoorbeeld voor wetenschappers die talent hadden op het gebied van onderwijs. Het doel / de missie van Erkennen en Waarderen sprak mij daarom erg aan. Ik kan nu vanuit mijn ervaring als HR Business Partner en met mijn achtergrond in HR vanuit het Erkennen en Waarderen project iets betekenen voor wetenschappers die vastlopen. Binnen deze cultuurverandering is het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan over de mogelijkheden en de te zetten stappen.” 

Victor Bekkers

Victor Bekkers

Victor Bekkers is sedert 2018 decaan van de Erasmus School of Social and Behavorial Sciences  (ESSB) Hij is ook voorzitter, of academic lead, van de EUR brede commissie ‘Erkennen en Waarderen’ en participeert op grond hiervan ook in de landelijke commissie Erkennen en Waarderen. In het dagelijkse leven is hij hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit.

''In 2018 zette ik een serie rondetafel gesprekken op met de staf van ESSB ten einde nieuwe strategische koers van de faculteit te ontwikkelen. Uit die gesprekken kwam nadrukkelijk naar voren dat het bestaande model van de ideale wetenschapper die als schaap met vijf poten onder gewicht van de eigen ambities, en van de universiteit, dreigde te bezwijken. Er was meer behoefte aan differentiatie in profielen (onderwijs, onderzoek, impact en management) en daaraan gekoppelde carrièrepaden. In ons eigen strategisch HR beleid hebben we die uitdaging opgepakt en concreet gemaakt.

Ook binnen de EUR kregen we toentertijd een pilot status. In 2019 startten we met de implementatie, maar we kregen we een steuntje in de rug door het position paper ‘Room for every one’s talent’ waarmee de aftrap werd gegeven voor de landelijke discussie erkennen en waarderen. Vanaf dat moment probeer ik de kennis en ervaring die is opgedaan binnen ESSB ook ter beschikking te stellen van anderen….maar ook van anderen te leren. ''

Maarten Boksem

Maarten Boksem is sinds 2010 verbonden aan de EUR en is momenteel universitair hoofddocent in Marketing Management bij RSM. Daarnaast is hij projectleider bij het Erasmus Centre for Neuroeconomics. Hij heeft een duidelijke visie en rol binnen Erkennen & Waarderen:

“De academische wereld heeft hervormingen nodig op het gebied van erkennen en waarderen. Veel getalenteerde collega’s verlaten de universiteit, bijvoorbeeld door overmatige focus op publiceren en het binnenhalen van beurzen. Dit terwijl andere talenten zoals in onderwijs, leiderschap en samenwerken onvoldoende gewaardeerd worden. In mijn rol als vicevoorzitter van de EUR-commissie Erkennen & Waarderen wil ik een betere balans nastreven in waardering van diverse kwaliteiten en zo bijdragen aan een verbetering van het werkklimaat van academici en een betere, meer duurzame wetenschap in het algemeen."

Daphne van de Bongardt

Daphne van de Bongardt

Daphne van de Bongardt is sinds 2016 verbonden aan Erasmus Universiteit Rotterdam en is momenteel universitair hoofddocent bij het Department of Psychology, Education, and Child Studies (DPECS) van ESSB. Ze is sinds 2019 lid van de Young Erasmus Academy en de oprichter en projectleider van het Erasmus Love Lab. Ze is gepassioneerd over het belang van Erkennen & Waarderen en haar rol in het team:

“Ik zie de internationale Erkennen & Waarderen beweging als één van de belangrijkste actuele thema’s binnen de academische onderzoekswereld. Voor de complexe wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken van nu hebben we in de wetenschap diverse perspectieven en talenten nodig. In mijn rol als vicevoorzitter van het strategische project ‘Erkennen & Waarderen’ binnen de EUR wil ik een bijdrage leveren op macro- en op microniveau.

Op macroniveau zal ik me inzetten voor de verdere bewustwording van het belang van E&W, zowel voor individuele onderzoekers als voor de EUR als organisatie. Op microniveau zal ik de concrete uitwerkingen van E&W volgen die momenteel ontstaan binnen de verschillende faculteiten en vakgroepen binnen de EUR, maar ook landelijk en internationaal.”

Eveline Braber

Eveline Braber is sinds 1 november 2022 projectmedewerker Erkennen & Waarderen. In deze rol werkt zij samen met de faculteiten en helpt zij hen bij projecten en initiatieven omtrent het erkennen en waarderen van academisch personeel. Daarnaast is zij betrokken bij de communicatiestrategie voor Erkennen & Waarderen. Hiervoor heeft zij ruim vijf jaar als Digital Projects Consultant gewerkt bij Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). Tijdens haar recent afgeronde masterstudie in Management en Human Resources bestudeerde zij de ontwikkelingen binnen de academische loopbaan.

 

Neem contact op met Eveline Braber

Bálint Hardy

Bálint Hardy is op 1 november 2022 als projectmedewerker bij het projectteam Erkennen & Waarderen komen werken. In deze functie ondersteunt en overziet hij de uitvoering van initiatieven en projecten van Erkennen & Waarderen voor de academische medewerkers van verschillende faculteiten van de EUR. Voordat hij bij de Algemene Bestuursdienst (ABD) kwam, werkte Bálint als onderzoeksondersteuner bij het Erasmus Research Institute of Management. Daar hield hij zich voornamelijk bezig met onderzoeksintegriteit en was hij verantwoordelijk voor onderzoeksethiek. Hij heeft een MA van de Universiteit Leiden en een BA van de Universiteit Maastricht.

Neem contact op met Bálint Hardy

Bianca Langhout

Bianca Langhout is vanaf mei 2020 de project manager voor de strategische projecten ‘Erkennen & Waarderen’ en ‘Evaluating Societal Impact’. Zij heeft een achtergrond in de wetenschap: na het afronden van de research master ‘Developmental Psychology’ heeft zij als PhD-kandidaat gewerkt binnen de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie (Curium-LUMC) en de afdeling ontwikkelingspsychologie (Universiteit Leiden). Na haar promotie heeft Bianca een aantal jaar gewerkt voor een groot onderzoek binnen een zwaartekracht consortium waarin zij onderzoek deed op het snijvlak van ontwikkelingspsychologie en pedagogiek.

“In mijn rol als project manager voor ‘Erkennen & Waarderen’ neem ik deel aan de landelijke programma groep voor ‘Erkennen & Waarderen’. Daarnaast ben ik binnen de EUR actief op vele fronten om er voor te zorgen dat de doelen die beschreven zijn in het position paper ‘Ruimte voor ieders talent’ vorm krijgen en geïmplementeerd worden. Het is een hele leuke, uitdagende rol die mij veel energie geeft en waarin ik contact hebt met vele interne en externe stakeholders. Vanuit mijn achtergrond heb ik zelf ervaren hoe het bestaande systeem voor het erkennen en waarderen van wetenschappelijk personeel werkt en dat niet alle individuele talenten daarin gezien en benut worden.

Ik heb dan ook een sterke intrinsieke motivatie om de cultuurverandering behorende bij ‘Erkennen & Waarderen’ te initiëren en tot een succes te maken, met daarin specifieke aandacht voor de rol van team science, het belang van (maatschappelijke) impact en de noodzaak van goede leiderschapsvaardigheden op alle niveaus! Daarbij sta ik altijd open voor het goede gesprek waarin ook de obstakels en uitdagingen besproken kunnen worden. Alleen door gezamenlijk op te trekken kunnen we deze cultuurverandering verder brengen.”

Alise Scerbinina

Alise Scerbinina is op 1 november begonnen als junior projectmedewerker voor het project Erkennen & Waarderen. Zij heeft een achtergrond in communicatie en accountmanagement, en heeft na het afronden van haar master Media & Business aan de Erasmus School of History, Culture and Communication bij een reclametechnologie start-up gewerkt. Met het team werkt Alise aan de communicatie over en implementatie van het project om het gemoderniseerde systeem voor het erkennen en waarderen van academisch personeel op te zetten, in samenwerking met de faculteiten van de EUR.

Neem contact op met Alise Scerbinina

Bart Wesstein

Gedurende het academisch jaar 2022-2023 werkt Bart Wesstein als projectmedewerker voor de projecten Erkennen & Waarderen en Evaluating Societal Impact. Hierin richt hij zich hoofdzakelijk op het doen van onderzoek naar het erkennen en waarderen van impactactiviteiten van wetenschappers. Voordat Bart bij de Erasmus Universiteit Rotterdam kwam, werkte hij bij de TU Delft aan een inclusiever wervings- en selectiebeleid.

Neem contact op met Bart Wesstein

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen