Erkennen & Waarderen in het kort

Professors in front of City Hall

Wat is Erkennen & Waarderen?

Minder nadruk op kwantitatieve indicatoren zoals het aantal publicaties en meer aandacht voor prestaties op andere kerngebieden, zoals onderwijs, maatschappelijke impact, leiderschap en, in het geval van Universitair Medische Centra, ook patiëntenzorg. De EUR wil haar wetenschappelijk personeel een omgeving en loopbaantrajecten bieden waarin zij hun talenten kunnen ontplooien en de richting kunnen kiezen die bij hen past. Dit zou mensen helpen uit te blinken in waar ze goed in zijn. Om deze ambitie te realiseren moet het huidige systeem voor het erkennen en waarderen van academici worden herzien. Er moet een nieuw systeem komen dat beter past bij de huidige taken van onze academici, de EUR en bij wat de samenleving van ons verwacht. 

Veel academici voelen dat er een te grote focus ligt op onderzoek. Zo wordt er een grote druk ervaren om zoveel mogelijk artikelen te publiceren in beroemde wetenschappelijke tijdschriften. In de wetenschappelijke wereld wordt er grote waarde gehecht aan traditionele, kwantificeerbare outputindicatoren zoals het aantal publicaties, de journalistieke impact die de werken van de wetenschapper heeft en de H-index (gebruikt voor het meten van productiviteit) en het aantal citaten.

Kerndomeinen

De EUR wil een aantrekkelijkere werkplek worden voor zowel huidige als toekomstige wetenschappelijke staf, met als doel het beste in iedereen naar boven te halen. Ook wil de Eur zich de komende jaren ontwikkelen tot een impactgedreven universiteit.

Om deze doelstellingen te bereiken, moeten we het huidige systeem voor het Erkennen en Waarderen van academici herzien om:

  • Hoge onderwijsstandaarden te waarborgen;
  • Onderzoeksexcellentie te bevorderen;
  • Onze impact op de samenleving te vergroten;
  • Inclusief leiderschap aan te moedigen;
  • In het geval van het Erasmus MC, ervoor te zorgen dat het leveren van uitstekende patiëntenzorg.

Het combineren van deze paden in de academische carrière (diversificatie) wordt aangemoedigd, maar het is irreëel om van de wetenschappers te verwachten dat zij uitblinken in elk gebied. Onze universiteit hecht evenveel waarde aan de vijf kerndomeinen. Bovendien moet het mogelijk zijn om in de loop van de carrière tussen de verschillende sleutelgebieden te switchen (vitalisatie). Welke combinatie er ook gevonden wordt, de eerdergenoemde verwevenheid tussen onderzoek en onderwijs zou hierin altijd leidend moeten zijn. Dit gekozen ‘profiel’ of ‘loopbaanpad’ (waar de wetenschapper zelf ook akkoord op geeft), is belangrijk omdat dit aangeeft hoe de academici vervolgens te beoordelen.

Een cultuuromslag

Om deze culturele verandering op gang te brengen is een nieuw systeem van erkennen en waarderen noodzakelijk. Daarbij is het ook belangrijk dat academici niet alleen geprezen worden om hun individuele prestaties, maar ook voor de bijdrage die zij hebben kunnen leveren aan bijvoorbeeld hun team, afdeling of organisatie. Een andere voorwaarde is om een impact gedreven universiteit te zijn/worden.

Met het oog op maatschappelijke impact is het ook belangrijk dat er ‘open-science’ wordt bedreven. Het doel is samenwerking te versterken, zowel tussen onderzoekers onderling, als tussen andere partijen en wetenschappers. Het onderzoek wordt transparanter, controleerbaar, sneller, efficiënter, reproduceerbaar en duurzamer met open-science. Het idee is dat maatschappelijke organisaties, patiëntenorganisaties, bedrijven en andere organisaties kunnen profiteren van laagdrempelige toegang tot wetenschappelijk onderzoek.

Neem contact met ons op!

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen