Doel, visie en waarden

Studenten achter laptops in collegezaal

Wij houden ons bezig met Inclusion, Diversity, Equity & Access (IDEA) om: (1) de IDEA-waarden niet alleen systematisch te integreren in het bestaande curriculum en het bestaande onderwijs- en studentenleven, maar ook in de onderzoeks- en instellingsprocessen, met inbegrip van ondersteunende diensten, en (2) de voortgang en resultaten op universitair, faculteits- en departementaal niveau systematisch te monitoren.

De visie van 2015-2018 werd als volgt geformuleerd: "EUR levert uitstekend onderwijs en onderzoek en onderscheidt zich door optimaal gebruik te maken van de beschikbare diversiteit aan talent. We bieden iedereen gelijke kansen en hebben een inclusieve organisatiecultuur waarin iedereen zich thuis voelt en kan uitblinken".

In 2018 hebben we onze visie explicieter gemaakt:

De EUR streeft ernaar een inclusieve universiteit te zijn:

  •  dat getalenteerde studenten, docenten en medewerkers aantrekt en behoudt die breed representatief zijn voor de verschillende perspectieven in de samenleving.
  •  die actief is in het wegnemen van impliciete en expliciete barrières die de volledige deelname van alle leden van de academische gemeenschap in de weg staan.
  •  die actief is in het ontwikkelen van beleid, procedures en praktijken die de inclusieve cultuur bevorderen.

Al deze bovenstaande onderdelen zijn en blijven een continu proces voor onze gemeenschap in de EUR.

Onze waarden

Vanaf 2019 laten we ons leiden door vier waarden om onze visie te bereiken door:

De vrijheid van meningsuiting voor iedereen is onmiskenbaar en het wordt aangemoedigd om ideeën en meningen op een beschaafde manier te uiten.

Erkennen dat competitiviteit en innovatie worden bevorderd door de uiteenlopende achtergronden, perspectieven, kennis en ervaringen van onze studenten, docenten en medewerkers.

Sociale gelijkheid, inclusie en waardigheid zijn een recht voor alle leden van de EUR-gemeenschap en de samenleving als geheel.

Intimidatie en discriminatie, in welke vorm dan ook, horen niet thuis bij EUR. Omstanders van intimidatie en discriminatie mogen ook niet worden getolereerd.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen