Inclusion, Diversity, Equity & Access op de EUR

Onze visie en waarden

Erasmus Universiteit Rotterdam streeft ernaar een inclusieve universiteit te zijn die...

 • ...getalenteerde studenten, docenten en medewerkers aantrekt en behoudt die breed representatief zijn voor de diverse perspectieven in de samenleving.

  Drie studenten die buiten met elkaar praten
 • ...actief is in het elimineren van impliciete en expliciete barrières die de volledige deelname van alle leden van de academische gemeenschap verhinderen.

  Overzicht Campus Woudestein en de skyline van Rotterdam.
 • ...actief is in het ontwikkelen van beleid, procedures en activiteiten die deze inclusieve cultuur bevorderen.

IDEA Center laat zich leiden door de volgende vier waarden om onze universiteit inclusiever, diverser, rechtvaardiger en toegankelijker te maken.

 • Vrijheid van meningsuiting is voor iedereen onbetwistbaar en het uiten van ideeën en meningen - op een beschaafde manier - wordt aangemoedigd.

  Vier personen in gesprek aan een tafel
 • Erkennen dat concurrentievermogen en innovatie worden versterkt door de diverse achtergronden, perspectieven, kennis en ervaringen van onze studenten, docenten en medewerkers.

  Students and teachers working together
 • Inclusie, diversiteit, rechtvaardigheid en toegankelijkheid zijn een recht voor alle leden van onze gemeenschap op de universiteit en de samenleving als geheel.

 • Intimidatie en discriminatie in welke vorm dan ook horen niet thuis op onze universiteit. Omstander zijn van pesterijen en discriminatie wordt ook niet getolereerd.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen