LHBTIQA+

Als EUR steunen we de LHBTIQA+ gemeenschap. Deze afkorting bestaat uit termen die ervaringen van gender, seksualiteit of seksuele oriëntatie, en fysiologische sekse karakteristieken beschrijven: lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse, queer/‘questioning’, aseksueel. Het plus-symbool staat voor het feit dat dit acroniem zich steeds verder ontwikkelt en veel meer termen bevat.

Een meer uitgebreide uitleg van gender kun je hier vinden.

Seksuele oriëntatie verwijst naar onze aantrekkingskracht (fysiek, romantisch en/of emotioneel) tot mensen. Deze aantrekkingskracht kan gericht zijn op mensen met hetzelfde gender als jezelf of van andere genders. Enkele voorbeelden van seksuele oriëntaties zijn aseksueel, biseksueel, homoseksueel, lesbisch of heteroseksueel, maar er zijn nog veel meer seksuele oriëntaties. Bovendien kan seksuele oriëntatie fluïde zijn, wat betekent dat het in de loop van de tijd verandert[1].

Mensen met een intersekse ervaring worden ook in de LHBTIQA+ gemeenschap geïncludeerd. Mensen met een intersekse ervaring zijn geboren met sekse karakteristieken die niet passen bij het typische binaire idee van het mannelijke of vrouwelijke lichaam. Zij ervaren vaak stigmatisatie, discriminatie, en mensenrechtenschendingen.[2]

In zijn geheel wordt de LHBTQIA+ gemeenschap geconfronteerd met unieke en specifieke uitdagingen, zoals misbruik, pesten, en impliciete of expliciete discriminatie[3]. Hiervoor is gerichte en toegewijde ondersteuning nodig.

De EUR zet zich in om van de universiteit een veilige plek te maken waar zowel studenten als medewerkers hun seksualiteit kunnen uiten op een manier die bij hen past, zonder bang zijn om buitengesloten te worden.

Het is belangrijk om op te merken dat ideeën over wat het betekent om deel uit te maken van het LHBTQIA+ gemeenschap zich continu ontwikkelen. We willen dat iedereen zich kan herkennen in de tekst hierboven. Als dit niet het geval is, neem dan zeker contact met ons op via ideacenter@eur.nl


[1] Stonewall geeft een mooi overzicht van LHBTQIA+ terminologie: https://www.stonewall.org.uk/list-lgbtq-terms 

[2] https://www.ohchr.org/en/documents/tools-and-resources/background-note-… 

[3] https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/lgbti-survey-coun… 

Relevante netwerken

Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een netwerk dat betrekking heeft op seksuele geaardheid.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen