Faculty Diversity Officers

Als een manier om het Diversiteit & Inclusie beleid uit te voeren, zijn Faculty Diversity Officers erop gewezen om de realisatie van Diversiteit & Inclusie rondom de universiteit te waarborgen. Onderstaande lijst geeft een overzicht van alle Faculty Diversity Officers, gesorteerd per faculteit, die bereikbaar zijn voor meer specifieke informatie of vragen over de afzonderlijke faculteiten.

Erasmus School of Economics (ESE)

De Erasmus School of Economics is de natuurlijke keuze voor ambitieuze studenten die economie of econometrie willen studeren, voor academici die een bijdrage willen leveren aan relevant en uitdagend onderzoek en onderwijs, voor alumni die graag willen leren en hun ervaringen willen delen en voor overheden en bedrijven die betrouwbaar advies willen ontvangen.

Contactpersoon is Dr. Teresa Marreiros Bago d'Uva.

E-mail

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

ESHPM draagt bij aan een hoogwaardige, toegankelijke, betaalbare, efficiënte, rechtvaardige en duurzame gezondheidszorg over de hele wereld. Met hun combinatie van hoogwaardig onderwijs, wetenschappelijke uitmuntendheid en maatschappelijke relevantie geeft ESHPM inzicht in de werking van de gezondheidszorg en gezondheidszorgsystemen en hoe deze kunnen worden verbeterd om huidige en toekomstige uitdagingen aan te gaan. Met hun praktische betrokkenheid bij beleid en management in de gezondheidszorg, helpt ESHPM de gezondheid en de gezondheidszorg te verbeteren, wat een impact heeft op lokale en wereldwijde gezondheidszorgsystemen over de hele wereld.

Contactpersoon is Dr. Eline Linthorst

E-mail

Erasmus School of History, Culture and Communications

ESHCC biedt kwalitatief hoogstaand onderwijs, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, op het snijvlak van de Geesteswetenschappen en de Sociale Wetenschappen. We onderwijzen onze ambitieuze, Nederlandse en internationale studenten in een prikkelende leeromgeving. Na hun afstuderen hebben zij de kennis, inzicht en vaardigheden opgedaan om een belangrijke en inspirerende bijdrage te leveren aan een samenleving die steeds internationaler wordt en waarin diversiteit een grote rol speelt.

Contactpersoon is Dr. Teresa De La Hera 

E-mail

International Institute of Social Studies (ISS)

Het International Institute of Social Studies (ISS) is een internationale school voor beleidskritische sociale wetenschappen. Het brengt studenten en docenten uit het Zuiden en het Noorden samen in een Europese omgeving. Het Diversity and Inclusion team van het International Institute of Social Studies (ISS) wil niet alleen opsporen en veranderen wat er mis is en verbeterd moet worden, maar vooral ook een collectieve innerlijke reflectie op gang brengen om onze eigen interne expertise en onze beste praktijken op het gebied van diversiteit en inclusie in onderzoek, onderwijs en studentenbegeleiding te identificeren en te erkennen.

ISS is toegewijd aan:

  • het creëren van een inclusieve onderwijservaring voor alle studenten
  • het aantrekken, behouden en ontwikkelen van een gevarieerd personeelsbestand
  • integratie en inbedding van diversiteit in onze praktijken op het gebied van onderzoek, onderwijs en mentorschap

Contactpersoon is Feroza Tedja.

E-mail

Erasmus School of Law (ESL)

De Erasmus School of Law is een internationaal georiënteerde faculteit met hart en ziel geworteld in Rotterdam. Hun faculteit is een kweekvijver voor academisch talent op het gebied van (fiscaal) recht en criminologie. ESL streeft ernaar een partner te zijn van de juridische praktijk, overheid, bedrijfsleven, wetenschap en kunst. De Erasmus School of Law faciliteert onderwijs en onderzoek op een uitstekend niveau.

Contactpersoon is Dr. Franziska Weber 

Webpagina van ESL

E-mail

Erasmus Medical Centre (EMC)

Het Erasmus MC zet zich in voor het bereiken van een gezonde bevolking en het nastreven van excellentie in de gezondheidszorg door middel van onderzoek en onderwijs.

Contactpersoon is Prof. Arfan Ikram

E-mail

Erasmus School of Philosophy (ESPhil)

De Erasmus School of Philosophy van de Erasmus Universiteit Rotterdam is een toonaangevende onderzoeks- en onderwijsinstelling in Nederland. De faculteit heeft een brede internationale oriëntatie, met veel internationale studenten en medewerkers en sterke banden met buitenlandse universiteiten. De onderzoeksprogramma's van de wetenschappelijke medewerkers zijn over het algemeen toonaangevend in hun vakgebied.

Contactpersoon is Prof. Han van Ruler

E-mail

Rotterdam School of Management (RSM)

RSM

RSM werkt aan positieve verandering om grote maatschappelijke, economische en ecologische uitdagingen aan te pakken. Zij zijn ervan overtuigd dat het bedrijfsleven een krachtig instrument is om ze op te lossen - en dat verandering kan worden bereikt. RSM streeft ernaar om de praktijk van het bedrijfsleven en management te verbeteren door middel van hun onderzoek, hun opleiding en hun samenwerking en betrokkenheid met hun alumni en zakelijke en maatschappelijke partners.

Contactpersoon is Dr. Inga Hoever

E-mail

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences heeft vier Nederlandstalige bacheloropleidingen en drie internationale bacheloropleidingen. Studenten kunnen kiezen uit een aantrekkelijke selectie van ongeveer 30 masterspecialisaties. In het afgelopen jaar hebben zij meer dan 2.100 nieuwe studenten verwelkomd in onze faculteit, met een grote diversiteit aan nationaliteiten en sociaaleconomische statussen. ESSB koestert deze diversiteit, die aansluit bij hun universiteitsbrede onderwijsvisie, waarin lokaal en wereldwijd verenigd zijn: Zij leiden studenten op tot wereldburger, met kernwaarden die aansluiten bij de multiculturele en ondernemende Rotterdamse metropool. 

Contactpersoon is Prof. Laura den Dulk 

E-mail

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen