Faculty Diversity Officer

 • Vertaalt ambities naar concrete doelstellingen en projecten/interventies binnen de faculteit
 • Ontwikkeling van een facultair actieplan inzake diversiteit in de breedste zin van het woord en op vier niveaus
 • Ondersteunt de decaan en het faculteitsmanagement bij de uitvoering van het actieplan en de interventies binnen de faculteit
 • Bewaakt de voortgang van de verschillende interventies en activiteiten binnen de faculteit en communiceert deze naar de verschillende belanghebbenden
 • Deelt kennis en de beste praktijken in het netwerk van facultaire diversiteitsfunctionarissen binnen de Erasmus Universiteit
 • Werkt samen met het centrale IDEA Center en de Chief Diversity Officer
 • Stimuleert het dialoog over diversiteit binnen de universitaire gemeenschap
 • Is een ambassadeur voor diversiteit en bevordert diversiteit zowel binnen als buiten de faculteit
Lijst van alle Faculty Diversity Officers

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen