prof.mr. (Helene) HM Vletter - van Dort

Full Professor Erasmus School of Law Corporate and Financial Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L7-018
Telephone
0104081772
Email
vletter@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • H. Koster, B. Klinger & H.M. Vletter - van Dort (2019). Wettelijke streefcijfers over man/vrouw diversiteit vanuit het perspectief van de selectie- en benoemingscommissies van grote vennootschappen. Onderneming en Financiering, 2019 (2), 62-74. doi: 10.5553/OenF/157012472019027002005
    • H.M. Vletter - van Dort & T.A. Keijzer (2018). Herziening Britse Corporate Governance Code: stof tot nadenken. Ondernemingsrecht, 69 (7), 321-332.
    • H.M. Vletter - van Dort & T.A. Keijzer (2016). Bescherming van beursvennootschappen: dubbel gestikt houdt beter. Ars Aequi, 65 (5), 329-336.
    • H.M. Vletter - van Dort (2014). Is Doomsday aangebroken voor zelfregulering door beursvennootschappen? Tijdschrift voor Financieel Recht, 252-259.
    • H.M. Vletter - van Dort (2014). On our way to a regulatory bubble? International Review of Financial Analysis, 40-48.
    • H.M. Vletter - van Dort (2013). Toezichthouder bij een pensioenfonds: gedoemd te falen? Ondernemingsrecht, 2013 (4), 139-149.
    • H.M. Vletter - van Dort, A.A. Bootsma & J. Biesheuvel-Hoitinga (2012). De relatie tussen de raad van commissarissen en aandeelhouders(vergadering) bij beursvennootschappen. Ondernemingsrecht, 2012 (4), 153-162.
    • H.M. Vletter - van Dort (2012). Some challenges facing central banks as supervising authority. European Company and Financial Law Review, 9 (2), 131-155. doi: 10.1515/ecfr-2012-0131
    • H.M. Vletter - van Dort (2009). It's the economy, stupid. Tijdschrift voor ondernemingsbestuur, 2009 (1), 39-42.
    • H.M. Vletter - van Dort (2009). Icesave: if something seems too good to be true, it probably is. Ars Aequi, 2009 (12), 810-816.
    • M.J. Kroeze & H.M. Vletter - van Dort (2008). History and Future of Uniform Company Law in Europe. European Company Law, 5 (3), 114-122.
    • H.M. Vletter - van Dort (2008). Biedt Vie d'Or de financiële toezichthouders in Nederland voldoende bescherming? Tijdschrift voor jaarrekeningenrecht, 2008 (5 (oktober)), 100-108.
    • H.M. Vletter - van Dort (2007). Het stemgedrag van institutionele beleggers. Tijdschrift voor ondernemingsbestuur, 2007 (5), 163-170.
    • A. de Jong, G.M.H. Mertens, J. van Oosterhout & H.M. Vletter - van Dort (2007). How useful is shareholder intervention? Management Control en Accounting, 11 (2), 8-15.
    • H.M. van Dort (2003). Het eisen van additionele informatie omtrent een openbaar bod. Ondernemingsrecht, 2003 (8), 290-296.
    • H.M. Vletter - van Dort & T.A. Keijzer (2017). De veilige toekomst van de Nederlandse beursvennootschap. Ondernemingsrecht, 2017 (73), 433-434.
    • H.M. Vletter - van Dort (2016). Commissarissenbeloning in de concept-Code: volledige alignment? Ondernemingsrecht, 2016 (22), 101-102.
    • H.M. Vletter - van Dort (2015). Toezicht zoals toezicht bedoeld is. Ondernemingsrecht, 2015 (3), 75-76.
    • H.M. Vletter - van Dort (2013). Ook voor een minister geldt: practice what you preach. Ondernemingsrecht, 2013 (65), 323-324.
    • H.M. Vletter - van Dort (2011). Schoenmaker blijf bij je leest. Tijdschrift voor ondernemingsbestuur, 2011 (1), 30-32.
    • H.M. Vletter - van Dort (2011). Horen, zien en luisteren. Ondernemingsrecht, 2011 (10), 365-366.
    • H.M. Vletter - van Dort (2010). Toezicht, integriteit en deskundigheid. Tijdschrift voor ondernemingsbestuur, 2010 (2), 61-63.
    • H.M. Vletter - van Dort (2009). Billijke prijs: de Ondernemingskamer stelt een billijke prijs vast in de zin van art. 5:80a Wft waarin zij waardevermeerderende omstandigheden verdisconteert. Tegelijkertijd verklaart de Ondernemingskamer verzoekers niet-ontvankelijk in hun verzoek tot het vaststellen van een billijke prijs op de voet van art. 5:80 lid 1 Wft. Ondernemingsrecht, 2009 (16), 704-707.
    • H.M. Vletter - van Dort (2007). Bewerking van Rb Amsterdam 3 januari 2007 (klokkenluidersregeling). Fiat Justitia (EUR), 2007 (2), 18.
    • M.J. Kroeze & H.M. van Dort (2006). Italiaanse intriges: de overname van Antonveneta. Ars Aequi, 2006, 334-340.
    • H.M. van Dort (2005). Pyramidespel met aandelen, of de multiplier van Toth. Ondernemingsrecht, 2005 (15), 523-524.
    • H.M. Vletter - van Dort (2014). Op weg naar een toezichtbubbel? In Herstructurering van ondernemingen in financiële moeilijkheden (serie vanwege het van der Heijden Instituut, 124) (pp. 17-31). Deventer: Kluwer
    • H.M. Vletter - van Dort (2013). Het belang van een goede balans tussen verantwoording en verantwoordelijkheid. In D. Busch & M.P. Nieuwe Weme (Eds.), Christels Koers (Serie Onderneming en Recht, 79) (pp. 747-762). Deventer: Kluwer
    • H.M. Vletter - van Dort (2013). Doorlopend toezicht. In D.R. Doorenbos & M.J.C. Somsen (Eds.), Onderneming en sanctierecht (serie Onderneming en Recht, 76) (pp. hoofdstuk 2). Deventer: Kluwer
    • H.M. Vletter - van Dort (2012). Misdaad en straf bij marktmisbruik: a race to the bottom? In Verbindend Recht (pp. 543-558). Deventer: Kluwer
    • H.M. Vletter - van Dort (2012). Informatierechten van de aandeelhoudersvergadering en de individuele aandeelhouder: een update. In Handboek Onderneming en aandeelhouder (pp. 209-246). Deventer: Kluwer
    • H.M. Vletter - van Dort (2011). Samenwerken in het toezicht. In L. Timmerman & B.F. Assink (Eds.), SamenWerken in het Ondernemingsrecht (Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, 80) (pp. 71-91). Deventer: Kluwer
    • H.M. Vletter - van Dort (2010). De Ondernemingskamer en het bepalen van biedprijzen bij openbare biedingen. In K.M. van Hassel & M.P. Nieuwe Weme (Eds.), Willems' wegen, Opstellen aangeboden aan prof.mr. J.H.M. Willems (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 102) (pp. 419-435). Deventer: Kluwer
    • H.M. Vletter - van Dort (2010). Toezichthouder versus toezichthouder. In Bestuur en Toezicht (Uitgaven vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, deel 67) (pp. 135-149). Groningen: Kluwer
    • H.M. Vletter - van Dort (2008). Gelijke behandeling wat betreft het verstrekken van informatie bij concurrerende biedingen. In Handboek Openbaar bod (Onderneming en Recht, 46) (pp. 749-776-23). Deventer: Kluwer
    • H.M. Vletter - van Dort (2007). Gelijke behandeling voor de good guys and the bad guys? In Lustrumbundel 2007 voor Vereniging voor Effectenrecht (pp. 345-357)
    • H.M. Vletter - van Dort (2007). Juridisch deel onderzoeksrapport Corporate Governance practices of institutional investors: Substance or symbolism, in opdracht van Eumedion, april 2007 (Engelstalig). In Corporate governance practices of institutional investors: substance or symbolism (pp. 19-27)
    • H.M. Vletter - van Dort (2006). De invloed van elektronisch stemmen op de besluitvorming in de vennootschap. In M.J. Kroeze (Ed.), Verantwoording : aan Hans Beckman (pp. 545-560). Deventer: Kluwer
    • M.J. Kroeze & H.M. Vletter - van Dort (2006). Eenvormig vennootschapsrecht: een oud deuntje of toekomstmuziek? In F. de Ly, K.F. Haak & W.H. Boom (Eds.), Eenvormig bedrijfsrecht: realiteit of utopie? (pp. 73-92) Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • H.M. Vletter - van Dort (2012). Europese corporate governance: één voor allen, allen voor één. In Piet Sanders, een honderdjarige vernieuwer (pp. 141-146). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • H.M. Vletter - van Dort (2007). Commentaren bij artikelen 4:62-65. In R.E. Batten & K. Frielink (Eds.), Wft Sdu Commentaar Financieel recht 2007/2008 (Commentaar financieel recht, 3). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • L.J.J. Rogier & H.M. Vletter - van Dort (2007). Commentaar Financieel Recht, Deel I, Wet op het Financieel toezicht, art. 174 - 188. In K. Frielink (Ed.), Commentaar Financieel Recht, Deel I, Wet op het Financieel toezicht (Commentaar financieel recht, 1) (pp. 196-239). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • A.G.H. Klaassen & H.M. Vletter - van Dort (2015). Diversiteit in het bestuur en het intern toezicht in de pensioensector. (Extern rapport). Rotterdam: IvO Center for Financial Law and Governance (ICFG)
    • H.M. Vletter - van Dort & A.G.H. Klaassen (2012). Diversiteit in de raden van bestuur en raden van toezicht in de publieke sector. (Extern rapport, EITC, no 19). Rotterdam: Erasmus Instituut voor Toezicht en Compliance
    • A. de Jong, G.M.H. Mertens, J. van Oosterhout & H.M. Vletter - van Dort (2007). Corporate governance practices of institutional investors: substance or symbolism? (Extern rapport). Amsterdam: Eumedion and Nederlandse Corporate Governance Stichting
    • H.M. Vletter - van Dort, A.G.H. Klaassen & E.V.A. Eijkelenboom (2012). Diversiteit in de raden van bestuur en raden van toezicht in de publieke sector. (EITC, no 19). Rotterdam: Erasmus Instituut voor Toezicht & Compliance
   • H.M. Vletter - van Dort (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2014, november 21), Ondernemingsrecht 2015-23, (De AFM is niet tekort geschoten als toezichthouder op DSB). p.139-142. ECLI:NL:HR:2014:3349 (AFM/DSB)
   • H.M. Vletter - van Dort (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2009, november 27), Ondernemingsrecht 2010-2, LJN:BH2162, (World Online). p.119-126.
   • H.M. Vletter - van Dort (2009). Noot bij: Hof Amsterdam., Ondernemingsrecht 2009-3, (inzake BeFRA). p.157-162.
   • H.M. Vletter - van Dort (2009). Noot bij: Hof Amsterdam. (2009, augustus 21), Ondernemingsrecht 2009-16, LJN:BJ5764, (Schuitema). p.704-707.
   • A.C.W. Pijls & H.M. Vletter - van Dort (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2008, mei 30), Ondernemingsrecht 2008-9, 104, (De Boer e.a./TMF Financial Services B.V. - Prospectusaansprakelijkheid: Hoge Raad geeft toetsingsmaatstaf voor misleidingsnorm ex art. 6:194 BW en casseert de door het hof geformuleerde schademaatstaf). p.364-368. ECLI:NL:HR:2008:BD2820
   • H.M. Vletter - van Dort (2007). Noot bij: Hof Amsterdam. (2007, mei 3), Ondernemingsrecht 2007-8, LJN:BA4343, (World Online). p.331-335.
   • H.M. van Dort (2005). Noot bij: CBb. (2005, juli 28), Ondernemingsrecht 2005-13, AWB 03/1360, (ABN AMRO Bank N.V./AFM). p.455-458.
   • H.M. van Dort (2005). Noot bij: Rechtbank Rotterdam. (2005, oktober 11), JOR 2005-300, (Isotis). p.2132-2136.
   • H.M. van Dort (2003). Noot bij: Rechtbank Amsterdam. (2003, mei 7), JOR 2003-2003, 12, (Annotatie bij nr. 174). p.457-460.
   • H.M. van Dort (2003). Noot bij: Rechtbank Rotterdam. (2003, september 30), Ondernemingsrecht 2003-2003, 16, (Annotatie bij nr. 02/2768 BC). p.631-643.
   • H.M. van Dort (2001, mei 2). Gelijke behandeling van beleggers bij informatieverstrekking. Rijksuniversiteit Groningen (310 pag.) (Deventer: Kluwer) Prom./coprom.: prof.mr. D. van Schilfgaarde.
   • H.M. Vletter - van Dort (2016, januari 13). Governance en toezicht op accountants. onbekend, Presentatie voor de besturen van big four accountantskantoren.
   • H.M. Vletter - van Dort (2015, november 25). Heeft de leiding van een ziekenhuis ook echt de leiding? Breukelen, Spreker Congres NVZD ‘Goed bestuur vanuit drie perspectieven’.
   • H.M. Vletter - van Dort (2015, juli 8). Diversiteit in het bestuur en het intern toezicht in de pensioensector. Rotterdam, Presentatie Onderzoeksrapport.
   • H.M. Vletter - van Dort (2016, juni 9). Het hoe en waarom van de Exco. Rotterdam, Spreker tijdens het Ondernemingsrecht diner.
   • H.M. Vletter - van Dort (2013, juni 5). De ontwikkeling van het financieel recht in het afgelopen decennium. Rotterdam, Symposium Erasmus Universiteit Rotterdam.
   • H.M. Vletter - van Dort (2013, mei 13). Financial Supervision in the 21st century. Amsterdam, Conference.
   • H.M. Vletter - van Dort (2013, november 15). Op weg naar een toezichtbubbel? Nijmegen, Congres Van der Heijden instituut.
   • H.M. Vletter - van Dort (2013, oktober 3). De rol van de overheid in de financiële sector. Rotterdam, Symposium Erasmus Universiteit Rotterdam.
   • H.M. Vletter - van Dort (2014). De lusten en lasten van een MLP.
   • H.M. Vletter - van Dort (2015-2015). Supervisory director. Intertrust Netherlands BV.
   • H.M. Vletter - van Dort (2015-2015). chairman of the board. Intertrust Group.
   • H.M. Vletter - van Dort (2014-2015). Visiting Research Professor. New York University.
   • H.M. Vletter - van Dort (2013-2014). senior visiting fellow. NYU Pollack Center for Law and Business,.
   • H.M. Vletter - van Dort (2013-2013). bestuurslid. IVO Center for Financial Law & Governance.
   • H.M. Vletter - van Dort (2010-2013). Lid Raad van Advies. Nationaal Register toezichthouders & commissarissen.
   • H.M. Vletter - van Dort (2009-2012). lid Raad van Toezicht. St Franciscus Gasthuis Rotterdam.
   • H.M. Vletter - van Dort (2010-2012). commissaris. Stichting Espria Woonzorg.
   • H.M. Vletter - van Dort (2010-2010). arbiter. Nederlands Arbitrage Instituut.
   • H.M. Vletter - van Dort (2010-2010). Commissaris. De Nederlandsche Bank.
   • H.M. Vletter - van Dort (2009-2009). lid. Monitoring Commissie Corporate Governance.
 • Monitoring Commissie Corporate Governanc

  Start date approval
  Jun/2009
  End date approval
  Is current
  Place
  DEN HAAG

  De Nederlandsche Bank

  Start date approval
  Oct/2010
  End date approval
  Is current
  Place
  AMSTERDAM
  Description
  Commissaris

  De Nieuwe Commissaris Consult BV

  Start date approval
  Jan/2011
  End date approval
  Is current
  Place
  AMSTERDAM
 • Onderzoekspracticum financieel recht

  Title
  Onderzoekspracticum financieel recht
  Year
  2019
  Year level
  (master)

  Prudentieel toezicht & governance

  Title
  Prudentieel toezicht & governance
  Year
  2019
  Year level
  (master)

  Onderneming en financiële markt

  Title
  Onderneming en financiële markt
  Year
  2019
  Year level
  (overig)

  Financiele ethiek & compliance

  Title
  Financiele ethiek & compliance
  Year
  2019
  Year level
  (master)

  Scriptie master Financieel recht

  Title
  Scriptie master Financieel recht
  Year
  2019
 • JFR

  Role
  Chief Editor
  Start date approval
  Sep/2006
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Corporate and Financial Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104081772
 • De Nederlandsche Bank

  Additional Information
  Voorzitter commissie toezicht beleid
  Role
  commissaris
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Oct/2012
  End date approval
  Oct/2014

  Nederlands Arbitrage Instituut

  Role
  Arbiter
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Aug/2010

  Monitoring Commissie Corporate Governance

  Role
  lid
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Jul/2009

  Nationaal Register Toezichthouders en Commissarissen

  Role
  lid raad van advies
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Jan/2010
  End date approval
  Jan/2014

  Nationaal Register Toezichthouders en Commissarissen

  Role
  lid raad van advies
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Jan/2010
  End date approval
  Jan/2014

  Stichting Espria Woonzorg

  Role
  commissaris
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Sep/2011
  End date approval
  Mar/2012

  St Franciscus Gasthuis

  Role
  lid raad van toezicht
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Sep/2009
  End date approval
  Dec/2012

  St Franciscus Gasthuis

  Role
  lid raad van toezicht
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Sep/2009
  End date approval
  Dec/2012

  Fortis Bank Nederland

  Role
  commissaris
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Dec/2007
  End date approval
  May/2010

  DeNieuweCommissaris

  Role
  partner
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Jan/2011
  End date approval
  May/2013

  Erasmus Instituut voor Toezicht & Compliance

  Role
  bestuurslid
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Jan/2009
  End date approval
  Jan/2013

  NN Group

  Additional Information
  Voorzitter van de 'Nomination and Corporate Governance Committee' en lid van de 'Risk Committee'.
  Role
  Commissaris
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Oct/2015

  Intertrust

  Role
  President-commissaris
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Mar/2015

  Single Resolution Board

  Role
  Voorzitter Appeal Panel
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Nov/2015

  Gerechtshof Den Haag

  Role
  Raadsheerplaatsvervanger
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Dec/2015

  Erasmus School of Law

  Role
  Lid Commissie Jury Onderzoekbeoordeling (JOB)
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Jan/2015

  De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

  Role
  Lid Commissie Onderzoekstalent 2016
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Jan/2016

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam