2voor12

Deze quiz is gemaakt door studenten van de Master Publiek Management nadat ze de opdracht kregen aan hun medestudenten college te geven. Ze gebruikten het bestaande quizformat van 2voor12 om de lesstof te behandelen.

In deze quiz, die al jaren op de Nederlandse televisie wordt uitgezonden, beantwoorden verschillende teams dezelfde vragen over de lesstof  en zien ze elkaars resultaten pas achteraf. Deelnemers weten dat ze hun score kunnen verbeteren door zoveel mogelijk antwoorden uit het hoofd te geven. De stof vooraf goed doornemen, levert dus punten op!

Doel van de activiteit
Activeren voorkennis | Assess | Vaardigheden oefenen
Wanneer
Tijdens het lesmoment
Waar
Hybride | Offline | Online
Tijdsduur
< 60 minuten
Groepsgrootte
Small | Medium
Materialen

MS Teams, Zoom

Stap 1

Omdat je bij deze werkvorm meerdere spelleiders nodig hebt, leent die zich goed om door studenten voor te laten bereiden en uit te laten voeren. Lees de download 'Speluitleg voor spelleiders' eerst door voor een goede voorbereiding. 

Stap 2

Kies de literatuur waar je deze quiz over wilt laten gaan. Een voorbeeld van een quiz met antwoorden vind je bij de downloads hieronder. Na deze stap kun je de studenten de voorbereiding verder laten doen. 

Stap 3

Bedenk 12 vragen over de stof en een woord van 12 letters dat de kandidaten moeten raden. Verwerk deze informatie in het antwoordblad voor spelleiders. Een voorbeeld hiervan plus een leeg antwoordblad, vind je bij de downloads hieronder. 

Stap 4

Quiztijd. Start de les met het uitleggen van de quiz, verdeel de groep in teams en wijs aan ieder team een spelleider toe. Het is handig de 'Speluitleg voor deelnemers' (zie downloads) voorafgaand aan het college te delen, zodat studenten al weten hoe de quiz werkt. 

Stap 5

Start de breakout rooms. De spelleiders checken eerst of er nog vragen zijn over hoe de quiz werkt. Daarna starten ze de quiz die 20 + 5 minuten duurt en volgen daarbij de speluitleg voor spelleiders.  

Stap 6

Na 25 minuten keren alle studenten terug naar de plenaire sessie. Daarin worden eerst alle antwoorden op de gestelde vragen besproken en toegelicht. Dit kan door studenten gedaan worden, met de docent op de achtergrond. De docent vult aan, corrigeert waar nodig en waarborgt de kwaliteit. De spelleiders berekenen ondertussen de scores van de teams. 

Stap 7

Na de plenaire uitleg wordt de winnaar van 2voor12 bekendgemaakt. Tijdens de uitleg hebben de teams dan al kunnen controleren welke vragen ze goed hadden en welke niet. 

Tips

  • Deze werkvorm is gemaakt en toegepast door: Franke Schuurmans, Leanne Duiven, Sander Hoepel, Edwar Holvast, Ferry Wennekes en Sofie van der Meer, studenten van de Master Publiek Management.
  • Het plenair bespreken van de antwoorden door- of onder leiding van de docent is nodig om zeker te stellen dat alle lesstof aan bod komt en goed wordt uitgelegd.
  • Geef de uitslag van de quiz pas na de uitleg, om studenten bij de stof te houden. 
  • Als je de quiz met 12 letters speelt, duurt die ongeveer 20 + 5 minuten. 

Je vindt hier suggesties voor tools en materialen die je kunt gebruiken bij deze werkvorm. Het is vaak mogelijk om andere tools te gebruiken. Wend je tot het Learning & Innovation team van je faculteit (EUR of EMC) over de beschikbaarheid en het toepassen van online en offline tools.

Offline

Als je de quiz offline doet, dan heb je voldoende ruimte nodig om de groep in kleinere groepen op te splitsen, buiten gehoorsafstand van elkaar.

Online

Gebruik Zoom of Teams om in verschillende groepen uiteen te kunnen gaan. In Teams doe je dat door verschillende kanalen aan te maken. Doe met de spelleiders online een doorloop en test het delen van schermen en documenten uit. Let vooral op dat je niet per ongeluk je antwoordblad deelt met de deelnemers.

Hybride

Je kunt online en offline deelnemers allebei in groepjes opdelen en simultaan deze quiz laten spelen. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen