The Dilemma Game

Met deze werkvorm daag je studenten uit om uiteenlopende belangen te wegen bij het nemen van moeilijke beslissingen.

Studenten nemen de rol in van een belangenbehartiger en verdedigen een positie binnen een (ethische) dilemma waarbij verschillende variabelen een rol spelen.

Doel van de activiteit
Activeren voorkennis | Assess | Kennis uitwisselen
Wanneer
Tijdens het lesmoment
Waar
Hybride | Offline | Online
Tijdsduur
< 30 minuten
Groepsgrootte
Small | Medium | Large
Materialen

Tricider, Mentimeter, flipover, sticky notes, stiften

Stap 1

Bepaal welk dilemma je wilt opvoeren en beschrijf de belangen of prioriteiten die bijdragen aan het oplossen van het dilemma. Deel daarna de studenten in groepen in en bepaal welke belang zij zullen verdedigen.

Stap 2

Bepaal hoeveel middelen beschikbaar zijn om het dilemma op te lossen en welke beperkingen of prioriteiten er zijn.

Stap 3

Geef de studenten tijd om te bespreken hoe ze de middelen zouden verdelen of de prioriteiten zouden rangschikken en laat ze argumenten aandragen voor hun beslissingen.

Stap 4

Vraag de studenten naar hun antwoorden of laat de groepen in debat gaan waarin ze hun beslissingen verdedigen.

Stap 5

Afhankelijk van je doelen kun je de activiteit zelf afronden of de studenten hun verkregen inzichten over dit dilemma laten delen.

Deze werkvorm is heel geschikt voor het inventariseren en activeren van voorkennis, aan de hand van het voorbereidende werk dat je studenten geeft. Na afloop kan de werkvorm gebruikt worden om de inhoud op een dieper niveau te verwerken.

Studenten kennen waarde toe aan variabelen in punten, geld, sterren of wat past bij jouw inhoud. Daardoor krijgen ze meer inzicht in het wegen van diverse belangen, het innemen van verschillende standpunten en het nemen van beslissingen.

Variant 1

Laat studenten in tweetallen de middelen, het budget of de waarde verdelen.

Variant 2

Als het dilemma moet worden opgelost door het stellen van prioriteiten, kan je bijvoorbeeld de online tool Tricider gebruiken en iedere student(groep) laten stemmen. Hiermee maak je de prioriteiten van de hele groep inzichtelijk.

Variant 3

Gaandeweg tijdens de opdracht breng je nieuwe informatie in die de studenten dwingen hun beslissingen en argumenten te heroverwegen.

Voorbeeld

Er spelen verschillende belangen bij het runnen van een ziekenhuis. Bij het verdelen van de budgetten binnen een ziekenhuis zijn er verschillende belangengroepen die inspraak hebben. Studenten vertegenwoordigen deze verschillende belangengroepen (ondernemingsraad, patiëntenvereniging, bestuurders, etc.) en proberen door middel van overleg te komen tot een eerlijke verdeling van de middelen.

Vraag: hoe verdeel jij je XXX euro om doel Y te bereiken? Waarom kies je hiervoor?

 Hoe verdeel jij het geld over de afdelingen en waarom maak je die keuzes?

Je vindt hier suggesties voor tools en materialen die je kunt gebruiken bij deze werkvorm. Het is vaak mogelijk om andere tools te gebruiken. Wend je tot het Learning & Innovation team van je faculteit (EUR of EMC) over de beschikbaarheid en het toepassen van online en offline tools.

Online

Offline

  • Flipover, sticky notes, pennen en stiften. Elk element op een flap noteren. Studenten lopen rond en plakken een post-it of schrijven hun naam bij de elementen die zij kiezen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen