The Iceberg

Studenten brengen enerzijds zichtbare gebeurtenissen van een duurzaamheidsprobleem en anderzijds de patronen, structuren en mentale modellen in kaart die onder de oppervlakte spelen.

Het construeren van deze ijsberg is een werkvorm die is ontwikkeld voor de honours course "Sustainability in an Intercultural Context".

Doel van de activiteit
Brainstorm | Kennis uitwisselen | Vaardigheden oefenen | Samenvatten / afronden | Reflecteren
Wanneer
Tijdens het lesmoment
Waar
Hybride | Offline | Online
Tijdsduur
< 60 minuten
Groepsgrootte
Medium
Materialen

Miroboard, whiteboard

Studenten gaan aan de slag met een duurzaamheidsprobleem. Eerst brengen ze in kaart  hoe het probleem zich manifesteert; de zichtbare top van de ijsberg. Daana wordt onder de oppervlakte gekeken naar:

  • Patronen - wat zijn de trends, hoe vaak komt deze gebeurtenis voor?
  • Structuren - wat beïnvloedt de trends, wat zijn de relaties tussen de verschillende actoren en/of betrokken infrastructuren?
  • Mentale modellen- wat zijn de overtuigingen, waarden en veronderstellingen die de structuren creëren?

Stap 1 

Verdeel de studenten in groepjes van 3 tot 5 personen en bedenk in welke vorm ze hun opdracht uit moeten voeren (online op een Miro board, offline op een flipover of whiteboard, etc). Bedenk of je iedere groep een andere gebeurtenis toewijst, of dat ze zich allemaal over dezelfde buigen. 

Stap 2

Kies een gebeurtenis die een uitdaging vormt op het gebied van duurzaamheid. De gebeurtenis komt bovenaan de ijsberg-illustratie te staan. Je kunt studenten de details van deze gebeurtenis laten opzoeken en opschrijven of je kunt ze de meest in het oog springende details geven. Onder Varianten, tips & tricks vind je een uitgebreid voorbeeld.

Stap 3

De studenten gaan eerst brainstormen en een mindmap maken die de verbanden weergeeft tussen de gebeurtenis en de mogelijke oorzaken, gevolgen en betrokken partijen.

Stap 4

Laat de studenten nu hun mindmap ordenen in hiërarchieën van patronen voor het tweede niveau van de ijsberg. Daarna beschrijven ze de de structurele oorzaken in het derde (en diepste) niveau van de ijsberg.

Stap 5

Geef iedere groep de kans om de grotere context van de problemen te presenteren en te reflecteren ("look at the bigger picture") in het afsluitende plenaire gedeelte. 

Stap 6

Kom ten slotte tot een conclusie over de diepere oorzaken en de mogelijke oplossing van dit hardnekkige probleem.
 

Deze werkvorm is het resultaat van het CLI Fellowship van Ana Vasques (EUC), Yijing Wang (ESHCC) en Melodine Sommier (ESHCC) en wordt gebruikt voor het honours progamma Communicating Sustainability in an Intercultural Context

Voorbeeld

Ana, Yijing en Melodine passen deze werkvorm al toe in de praktijk. Zo werd het instorten van Rana Plaza, een kledingfabriek in Bangladesh een keer behandeld. Studenten kregen de opdracht het ijsberg model toe te passen op deze gebeurtenis en daar een Miro board van te maken.  

Tip 1

Om geschikte gebeurtenissen of problemen te vinden, helpt het om een relatie te leggen tussen je cursus en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Tip 2

Ana, Yijing en Melodine maakten een informatieblad over hoe je als docent duurzaamheidscompetenties kunt integreren in je cursussen. Je vindt dit bij de Downloads hieronder. 

Je vindt hier suggesties voor tools en materialen die je kunt gebruiken bij deze werkvorm. Het is vaak mogelijk om andere tools te gebruiken. Wend je tot het Learning & Innovation team van je faculteit (EUR of Erasmus MC) over de beschikbaarheid en het toepassen van online en offline tools.

Online: MS Teams, Zoom, Miro

Offline: flipovers of whiteboards, geeltjes, stiften.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen