Kleppen dicht

Studenten maken in deze werkvorm aantekeningen met pen en papier in plaats van op hun laptop.

Veel studenten vinden het lastig om nieuwe informatie te organiseren op een betekenisvolle manier. Hier bied je ze actief een schema aan dat ze als kapstok gebruiken om kennis aan op te hangen. De student identificeert zo gemakkelijker hoofd- en bijzaken en hun onderlinge samenhang. 

Doel van de activiteit
Activeren voorkennis |
Assess |
Kennis uitwisselen |
Reflecteren
Wanneer
Tijdens het lesmoment |
Na het lesmoment
Waar
Hybride |
Offline |
Online
Duur
< 30 minuten |
< 60 minuten |
> 60 minuten
Groepsgrootte
Large
Materialen

Pens, paper, Zoom, MS Teams

Stap 1

Bepaal aan de hand van de inhoud welke "kapstok" het beste past. Bijvoorbeeld een tijdlijn bij een procedure of volgorde, een boomdiagram bij oorzaak-gevolg, een Venndiagram bij vergelijken van concepten (overeenkomsten en verschillen). Je vindt voorbeelden bij de downloads hieronder. Verwerk het gekozen schema in je presentatie als voorbeeld, zodat studenten het als leidraad kunnen aanhouden.

Stap 2

Laat het schema zien dat past bij de inhoud (de lecture chunk) die je gaat presenteren en vraag studenten hun laptops dicht te doen en pen en papier te pakken. 

Stap 3

Geef een presentatie (lecture chunk) van ca 10-15 min.

Stap 4

Stop even en geef studenten tijd om de informatie nader te ordenen. Een variant hierop is de werkvorm Luister, stop, vergelijk

Stap 5

Check of er onduidelijkheden of vragen zijn en vervolg dan je presentatie.

Stap 6

Herhaal dit met eventueel een andere schematische opzet voor het volgende onderdeel van je college. 

  • Varianten

    • Geef een diagram zonder labels, die studenten zelf moeten invullen.
    • Geef een tabel waarbij meerdere data of cruciale informatie die je tijdens je presentatie geeft, nog ontbreekt.
    • Geef de hoofdonderwerpen al aan met schrijfruimte eromheen, zodat studenten de informatie bij de juiste onderwerpen kunnen plaatsen.
    • Kies een schema dat aansluit bij de voorkennis van de student zelf, in plaats van de inhoud. Een voorbeeld hiervan is de KWL-chart (know-wonder-learn, ofwel: dit weet ik al, dit vraag ik me af, dit heb ik nieuw geleerd).