Lightning Talk

Een 'lightning talk' is een vorm van beknopt presenteren waarbij voor een beperkt aantal slides een vaste tijd per slide vooraf vaststaat.

De meest populaire vorm hiervan is PechaKucha waarbij 20 beelden worden gepresenteerd en de spreker iedere slide in 20 seconden toelicht. Je kunt je les opbouwen door studenten te vragen een lightning talk voor te bereiden over een bepaald onderwerp. 

Doel van de activiteit
Activeren voorkennis | Assess | Kennis uitwisselen | Reflecteren
Wanneer
Tijdens het lesmoment
Waar
Hybride | Offline | Online
Tijdsduur
< 30 minuten| < 60 minuten
Groepsgrootte
Small | Medium | Large
Materialen

Powerpoint or other presentation software.

Stap 1

Kies een thema dat geschikt is voor een korte presentatie, liefst een onderwerp dat zich leent voor het vertellen van een verhaal met beelden.

Stap 2

Leg de opdracht uit aan de studenten. Vertel hoeveel beelden ze mogen gebruiken (bijv. 20) en hoeveel tijd per slide ze krijgen (bijv. 20 seconden). Benadruk dat de slides minimalistisch moeten zijn; ze bevatten één beeld of 2 a 3 woorden. Je kun een lighting talk ook aan kleine groepjes geven. 

Stap 3

Verzamel alle presentaties voorafgaand aan je lesmoment en zet een timer voor iedere slide in de settings, zodat automatisch na de afgesproken tijd de volgende slide zichtbaar wordt. Bij de Tips & Tricks hieronder wordt uitgelegd hoe je dat doet in Powerpoint. 

Stap 4

Organiseer een presentatieles met de voorbereide Lightning Talks. Je kunt zelf de moderator zijn en iedere talk introduceren. Aangezien de slides automatisch voortgaan, hoef je de tijd niet in de gaten te houden. 

Stap 5

Je kunt iedere Lightning Talk opvolgen met een korte discussie of door feedback te geven na iedere presentatie.

Variant 1 - Individuele presentatie

In plaats van de presentaties van studenten aan te kondigen, kun je dit concept ook gebruiken om zelf op een andere manier in het college een nieuw concept of onderwerp te introduceren of een onderzoek te presenteren. Of je college door studenten te laten introduceren. 

Variant 2 - PechaKucha

Deze variant komt oorspronkelijk uit Japan en is zeer populair om snel iets te presenteren. Zoals hierboven uitgelegd bereiden sprekers 20 visuals voor en krijgen ze 20 seconden per beeld voor hun presentatie. Het resultaat zijn korte (6min40sec), boeiende presentaties. Ideaal voor een evenement. 

Variant 3 - Ignite

Dit is een variant op PechaKucha, met het verschil dat sprekers slechts 15 seconden per slide krijgen, waardoor de presentaties ieder 5 minuten duren. 

Tip - Timer zetten in powerpoint

  • Bereid je slides voor
  • Zet de View opties op Normal om een overzicht van al je slides aan de linkerkant van je scherm te krijgen.
  • Kies het "Transitions” menu in de taakbalk
  • Laat de transitiestijl op Normal staan
  • In Advance slide settings kruis je het vakje voor "After" aan en zet je de klok op 20 seconden.
  • Click op Apply to all om alle slides 20 seconden te tonen. 
  • Draai de slideshow een keer, zodat je kunt zien of alles goed werkt.

Je vindt hier suggesties voor tools en materialen die je kunt gebruiken bij deze werkvorm. Het is vaak mogelijk om andere tools te gebruiken. Wend je tot het Learning & Innovation team van je faculteit (EUR of Erasmus MC) over de beschikbaarheid en het toepassen van online en offline tools.

PowerPoint of andere software waarbij je een timer in kunt stellen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen