Quescussion

Quescussion is een informele discussievorm met als belangrijkste kenmerk dat studenten alleen een vraag over het onderwerp mogen stellen. Het verplicht stellen van de vragende vorm is een effectieve manier om een ​​discussie op gang te brengen over controversiële kwesties. Bovendien structureren en ondersteunen studenten hiermee hun denken en dat leidt tot dieper begrip van de inhoud.

Doel van de activiteit
Activeren voorkennis | Brainstorm | Samenvatten / afronden | Reflecteren
Wanneer
Tijdens het lesmoment
Waar
Hybride | Offline | Online
Tijdsduur
< 10 minuten| < 30 minuten
Groepsgrootte
Small | Medium
Materialen

MS Teams, Zoom, Miro

Stap 1

Bereid een trigger voor die gekoppeld is aan het lesmateriaal. Dit kan bijvoorbeeld een probleem zijn dat opgelost moet worden, een controversiële kwestie, prikkelende vraag, een videofragment of een te analyseren website.

Stap 2

Leg de studenten uit dat zij alleen vragen mogen stellen en geen statements mogen maken.

Stap 3

Geef nu tijd om vragen te formuleren. Laat de studenten de vragen opschrijven op een notitiebord of gedeeld scherm zodat iedereen ze ziet. Bij tools en materialen hieronder vind je suggesties voor programma's die je hiervoor kunt gebruiken. 

Stap 4

Start de discussie en laat de studenten hun vragen stellen. De docent beantwoordt alle vragen, het is niet de bedoeling dat studenten elkaars vragen beantwoorden. Als iemand een stelling poneert, vraag dan om die te herformuleren tot een vraag. Probeer het vraag-antwoordspel als een informeel gesprek te laten verlopen zodat de drempel om vragen te stellen laag blijft. 

Stap 5

Vraag de studenten aan het einde van Quescussion om de drie meest interessante vragen te selecteren om het onderwerp beter te begrijpen. Deze vragen kun je gebruiken om een discussie over het onderwerp te starten. Als je misvattingen in die discussie opmerkt, kun je die meteen aanpakken.

Tip

Als je lesgeeft aan een grote groep, splits die dan op in subgroepen van 8-10 studenten.

Variant

In plaats van een discussie aan het einde van de vraagstelling, kun je de studenten ook een vervolgopdracht geven waarbij ze zelf op zoek moeten gaan naar antwoorden.

Je vindt hier suggesties voor tools en materialen die je kunt gebruiken bij deze werkvorm. Het is vaak mogelijk om andere tools te gebruiken. Wend je tot het Learning & Innovation team van je faculteit (EUR of EMC) over de beschikbaarheid en het toepassen van online en offline tools.

MS Teams of Zoom voor een online meeting.

Je kunt de link naar een Miro bord delen met studenten voor het tegelijkertijd noteren van vragen. Ook kun je studenten in  datzelfde het Miro bord laten stemmen op de meest interessante vragen. Overweeg bij grote groepen de studenten in subgroepen op te delen om het aantal vragen beheersbaar te houden.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen