Walking, thinking

Een werkvorm van ESPHil docent Catherine Koekoek, waarin zij studenten het effect laat ontdekken van naar buiten gaan, het bewegen van je lichaam en aandacht besteden aan de omgeving. Een geweldige manier om concrete, persoonlijke ervaringen naar het (virtuele) klaslokaal te brengen.

Je studenten uit wandelen sturen met een kleine opdracht is een doeltreffende manier om ze hun omgeving te laten ontdekken en te laten reflecteren. Verandering van de reguliere lesomgeving en beweging helpen studenten om nieuwe perspectieven te genereren en laat zien dat onderwijs niet hoeft plaats te vinden achter een scherm of in een klaslokaal .

Doel van de activiteit
Kennis uitwisselen | Vaardigheden oefenen | Reflecteren
Wanneer
Tijdens het lesmoment | Na het lesmoment
Waar
Hybride | Offline | Online
Tijdsduur
< 30 minuten| < 60 minuten| > 60 minuten
Groepsgrootte
Small | Medium
Materialen

MS Teams, Zoom, Miro, Canvas

Stap 1

Geef studenten tijdens of aan het eind van het college een kleine opdracht om in hun eigen omgeving een voorbeeld te vinden van een of meer concepten die tijdens het college besproken zijn.

Stap 2

Stuur de studenten naar buiten voor een korte wandeling (5-30 minuten) om hun antwoord te formuleren, naar aanknopingspunten in de omgeving te zoeken of om een foto of tekening te maken van iets in de omgeving dat verwijst naar de besproken concepten. 

Stap 3

Laat studenten na de wandeling een beeld (foto, tekening) en/ofof korte omschrijving van hun bevindingen op een discussiebord uploaden.

Stap 4

Bespreek de input en inzichten samen als iedereen terug is.

Deze werkvorm is ontwikkeld en aan teachEUR toegevoegd door Catherine Koekoek (ESPHil) in samenwerking met Setareh Noorani. 

Voorbeeld

Catherine gebruikte deze workshop als onderdeel van de module "Walking Philosophy". Voorafgaand aan de wandeling kregen de studenten een interactief college waarin de teksten en vragen voor de workshop werden besproken. Daarna werkten studenten thuis aan hun weekopdracht  waarin ze de vraag "What is walking philosophy" moesten beantwoorden aan de hand van hun eigen ervaringen. Deze vraag werd op zeer uiteenlopende manieren beantwoord. Zo maakte een student een choreografie en nam daar een dansvideo van op. Andere studenten wandelden samen en maakten een transcriptie van hun  gesprek. Weer anderen schreven een essay. Op deze manier ontving de docent input van wat de studenten hadden geleerd en over het geleerde in relatie tot hun lichaam, omgeving, situaties en in relatie tot hun filosofisch denken.

 

Je vindt hier suggesties voor tools en materialen die je kunt gebruiken bij deze werkvorm. Het is vaak mogelijk om andere tools te gebruiken. Wend je tot het Learning & Innovation team van je faculteit (EUR of Erasmus MC) over de beschikbaarheid en het toepassen van online en offline tools.

Je kunt deze werkvorm zowel online als offline doen.

Voor online gebruik je MSTeams of Zoom voor de meeting en Canvas Discussions of Miro om de gemaakte beelden van de wandeling te delen. 

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen