Zichtbare kennis

Bij deze werkvorm vraag je studenten hun kennis over een concept uiteen te zetten in een tabel, grafiek of ander beeld. Het resultaat geeft inzicht in de aanwezige en ontbrekende kennis en helpt je om toekomstige leeractiviteiten gerichter inzetten.

Doel van de activiteit
Activeren voorkennis | Brainstorm | Reflecteren
Wanneer
Tijdens het lesmoment
Waar
Offline | Online
Tijdsduur
< 30 minuten| < 60 minuten
Groepsgrootte
Small
Materialen

Miro (online), pen en papier (offline)

Stap 1

Kies in je voorbereiding één van de acht manieren om kennis te visualiseren uit dit artikel van Campbell & Campbell. 

Stap 2

Introduceer het nieuwe onderwerp of concept in de sessie met studenten.

Stap 3

Introduceer de manier waarop je wil dat studenten hun kennis in kaart brengen.

Stap 4

Stel open vragen en geef studenten voldoende tijd om hun chart of tabel uit te werken.

Stap 5

Laat de studenten hun beeld toelichten en gebruik de opgehaalde informatie voor je volgende sessies.

De bron van deze activiteit is dit artikel van Campbell en Campbell. Vanaf pagina 13 worden de verschillende werkvormen toegelicht. In een later stadium zullen we op TeachEUR downloads toevoegen van de charts die je kunt gebruiken.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen