Zichtbare kennis

Deze werkvorm biedt een handige manier om impliciete kennis van studenten zichtbaar te maken. Je vraagt studenten om hun kennis over een concept uiteen te zetten in een tabel, grafiek of ander beeld. Door deze input van studenten te verzamelen krijgen zowel docent als student een goed beeld van de aanwezige en ontbrekende kennis. Op die manier kun je toekomstige leeractiviteiten gerichter inzetten.

Doel van de activiteit
Activeren voorkennis |
Brainstorm |
Reflecteren
Wanneer
Tijdens het lesmoment
Waar
Offline |
Online
Duur
< 30 minuten |
< 60 minuten
Groepsgrootte
Small
Materialen

Miro (online), pen en papier (offline)

Stap 1

Kies in je voorbereiding één van de acht manieren om kennis te visualiseren uit dit artikel. Vanaf pagina 13 worden de verschillende werkvormen toegelicht.

Stap 2

Introduceer het nieuwe onderwerp of concept in de sessie met studenten.

Stap 3

Introduceer de manier waarop je wil dat studenten hun kennis in kaart brengen.

Stap 4

Stel open vragen en geef studenten voldoende tijd om hun chart of tabel uit te werken.

Stap 5

Gebruik de opgehaalde informatie voor je volgende sessies.

  • De bron van deze activiteit is dit artikel van Campbell en Campbell. Hierin vind je alle informatie die nodig is. In een later stadium zullen we op TeachEUR downloads toevoegen van de charts die je kunt gebruiken.