Shabnam Akbari over Wereldvluchtelingendag

Het is voor mensen met een vluchtelingenstatus, inclusief mijzelf, heel moeilijk om in contact te komen met lokale mensen. Terwijl wij juist zoveel kunnen leren van de Nederlanders.

Shabnam Akbari

Deelnemer Voorbereidend Jaar Erasmus

De Verenigde Naties hebben 20 juni uitgeroepen tot 'Wereldvluchtelingendag'. Wereldwijd is er aandacht voor het lot van vluchtelingen, met het doel om men er toe aan te zetten om te blijven streven naar oplossingen voor de miljoenen vluchtelingen die nog altijd op zoek zijn naar een betere toekomst in een ander land. Ter gelegenheid van deze memorabele dag spraken wij met Shabnam Akbari, een vluchteling die verbonden is aan de Erasmus Universiteit. Shabnam is 24 jaar en bijna klaar met het Voorbereidend Jaar Erasmus, een jaar om statushouders voor te bereiden op een studie in het hoger onderwijs in Nederland.

Hoi Shabnam! Kun je eens wat meer over jezelf vertellen?

‘Mijn naam is Shabnam en ik kom oorspronkelijk uit Afghanistan, maar ik heb lang in Pakistan gewoond. In Pakistan ging ik naar de middelbare school en heb ik twee jaar de bachelor Business Administration gevolgd. Maar die opleiding heb ik niet afgerond. Ik moest wegens omstandigheden en problemen het land uit. Ik ben toen gevlucht.’

Toen kwam je naar Nederland?

‘Ja, dat klopt. Ik kwam in mijn eentje, wat ik in het begin best moeilijk vond. Ik woon nu sinds twee jaar en negen maanden in Zwijndrecht. In die beginperiode ging ik in Zwijndrecht naar een taalschool, omdat ik de taal wilde leren en graag snel weer een opleiding aan de universiteit wilde volgen. Een van mijn klasgenoten van de taalschool vertelde mij over een speciaal traject voor vluchtelingen op de Erasmus Universiteit, het Voorbereidend Jaar Erasmus, waarbij statushouders worden voorbereid op een studie in Nederland. Toen ik daar over hoorde, wist ik meteen dat ik mij moest aanmelden. Ik was alleen te laat voor de aanmelddeadline, maar door de hulp van coördinator Kevin van der Poel kreeg ik alsnog een kans. Na een flinke selectieprocedure waarin ik op verschillende aspecten zoals IQ en op motivatie getoetst werd, was ik een van de 20 mensen met een vluchtelingenstatus die aan het Voorbereidend Jaar mee mocht doen.’

Wat heeft het Voorbereidend Jaar Erasmus voor jou betekend?

‘Heel veel. Niet alleen omdat ik nu een kans heb gekregen om een opleiding hier in Nederland te doen, maar ook omdat het programma heel goed is geweest voor mijn taalontwikkeling. Daarnaast ben ik ook het UAF heel dankbaar, omdat zij mede verantwoordelijk zijn voor de financiering van dit programma. In het Voorbereidend Jaar heb ik mij kunnen focussen op Engels, Nederlands, Wiskunde en studievaardigheden, oftewel de belangrijkste vakken die ik nodig heb in het Nederlands hoger onderwijs. Aankomend collegejaar ga ik starten met een bachelor Bestuurskunde. Ik wilde de bachelor doen aan Erasmus, maar omdat hier de regeling ‘Nominaal is Normaal’ geldt en je dus 60 punten moet halen in je eerste jaar, heb ik toch gekozen om voor een universiteit die deze regel niet hanteert. Ik denk dat het voor mij door de taal al een hele opgave wordt om de 45 punten te halen. Wat ik wil bereiken? Eerst maar eens mijn opleiding goed afronden. Daarna hoop ik een goede baan in Nederland te vinden. Bij de gemeente of Tweede Kamer.’

Hoe sta jij dit jaar stil bij Wereldvluchtelingendag?

‘Ik zal zelf die dag denken aan de periode die mij naar Nederland bracht en hoe dankbaar ik ben dat ik hier ben en deze kansen heb gekregen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik terug in Pakistan veel meer hoorde over activiteiten voor Wereldvluchtelingendag, bij vluchtelingorganisaties bijvoorbeeld. Hier in Nederland is dat minder. Hopelijk zal dat wel meer worden. Daarnaast hoop ik ook dat vluchtelingen hier op de lange termijn meer kansen krijgen op onderwijs. Ik vind het belangrijk dat ze onderwijs kunnen volgen, ondanks dat het voor vluchtelingen een stuk harder werken is in vergelijking met Nederlandse studenten. Want naast de reguliere vakken, moeten vluchtelingen ook een nieuwe taal leren, inburgeringsvakken doen en hun leven in het nieuwe land op orde krijgen. Daarnaast hebben zij vaak te kampen met persoonlijke, soms psychische, problemen.’

Wat kan de Erasmus Universiteit leren van Wereldvluchtelingendag?

‘Ik denk dat er in het algemeen meer aandacht nodig is voor de vluchtelingenpopulatie hier. Een start kan zijn om meer contact te stimuleren tussen vluchtelingen en EUR studenten. Het is voor vluchtelingen, inclusief mijzelf, heel moeilijk om in contact te komen met lokale mensen. Terwijl wij zoveel kunnen leren van de Nederlanders hier, alleen al op het gebied van taal. Daarnaast is ook meer sociaal contact goed voor problemen zoals eenzaamheid of depressies, wat vaak voorkomt onder vluchtelingen. Als we eens in de zoveel tijd een kennis- en contactevenement kunnen organiseren om de vluchteling en de EUR student samen te brengen, dan komen we denk ik al heel ver!’

 

Het op het hoger onderwijs voorbereidend programma is mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking met gemeente Rotterdam, Erasmus Trustfonds, Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, Erasmus Universiteit Rotterdam en Hogeschool Rotterdam.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen