Havenmanagement

Havens en ook binnenhavens zijn complexe systemen met vele actoren en kennen zowel een privaat als publiek karakter. Daarnaast zijn havens in deze tijd onderhevig aan majeure transities. Dit maakt het inrichten en uitvoeren van goed havenmanagement tot een behoorlijke uitdaging.

De experts van Erasmus UPT doen onderzoek in de volle breedte van havenmanagement, met als centrale thema’s:

 • Institutionele inrichting van havens
 • Rol en positie van havenontwikkelbedrijven
 • Positie en rol van (overheids) aandeelhouders van havenbedrijven
 • (Binnen) Havenvisie en implementatie
 • Havensamenwerking

Vragen die onder mee behandeld worden zijn: Wat is een logische institutionele structuur voor een haven? Hoe werkt dit effectief in praktijk? Hoe werkt de interactie tussen aandeelhouder en havenbedrijf? Welke aandeelhouderspositie en -strategie is benodigd om de publieke belangen goed te borgen? Wat is de rol van een havenontwikkelbedrijf ten opzichte van de private bedrijven in het havencomplex? Wat zijn logische businessmodellen voor havenontwikkelbedrijven? Wat impliceert de nieuwe werkelijkheid van energietransitie en digitalisering voor de bedrijfsmodellen binnen de haven. Welk strategische veranderingen zijn nodig? Wat vraagt dit van een havenontwikkelbedrijf? Moeten havenontwikkelbedrijven samenwerken?

Beleidsadvies

Het beleidsadvies dat Erasmus UPT hier kan leveren komt tot stand door een koppeling van kennis van ontwikkelingen binnen havens wereldwijd, met kennis op algemene terreinen als governance, strategisch management en business model design en met gericht onderzoek in de praktijk.

Wilt u weten wat Erasmus UPT voor u kan betekenen? Bel nu en plan uw afspraak in.

 

Selectie van relevante projecten:

 • Business model verandering in de Rotterdamse haven, SmartPort, (2018)
 • Participatie Raad van advies Port of Zwolle, Port of Zwolle, (2017-2018)
 • Rol en Strategie van havenbedrijven, proefschrift onderzoek, (2005-2015)
 • Institutioneel model voor de haven van Scheveningen, Gemeente Den Haag, (2015)
 • Samenwerking tussen de Vlaamse havens – Havenbedrijf Antwerpen(2015)
 • Havensamenwerking in Nederland – Ministerie van IenW (2013)
 • Rol van havenbedrijf Rotterdam in achterlandtransport, havenbedrijf Rotterdam, (2012-2013)