Relatie haven - stad

Het internationale concurrentievermogen van havensteden hangt sterk samen met het vermogen om technologische en economische transities te accommoderen. Dit vereist perspectieven die zich richten op de wisselwerking tussen economische en ruimtelijke omstandigheden - in het bijzonder het benutten van cross-over potentials tussen de diensten- en voorzieninggebaseerde stedelijke economieën en de op productie en distributie gebaseerde haveneconomieën.  

Door rekening te houden met de haven en stad als onderdeel van een ecosysteem, kunnen we verschillende economische interacties in kaart brengen, die bestaan ​​tussen de haven en de stedelijke economie en om te begrijpen hoe lokale clusters zich verbinden met wereldwijde netwerken en waardeketens. Inzichten in deze interacties en verbindingen, en hoe ze elkaar aanvullen, zijn fundamenteel om met verschillende transities (energietransitie, digitalisering) om te gaan, ondernemerschap en menselijk kapitaal te bevorderen en te zorgen voor een duurzame toekomst.   

Op-bewijs-gebaseerde beleidsinterventies

We bieden theoretisch - en empirisch onderbouwde beleidsinterventies die de conventionele benaderingen van havenstadontwikkeling fundamenteel bijwerken. Op basis van evolutionaire en netwerkgebaseerde methodieken trekken we strategische lessen voor steden om verder te gaan dan hun vaak pure, door onroerend goed geleide transformatieagenda's aan het water. Door middel van scenarioplanning helpen we belanghebbenden om te gaan met onzekerheden, mogelijke toekomst toe te voegen en strategische implicaties te creëren voor hun bedrijf en regio.

Bel ons voor meer inzichten over:

  • Mapping van havenecosystemen
  • Internationale vergelijkende analyse en benchmarking
  • Waardeproposities voor internationale acquisitie
  • Strategische planning
  • Scenario analyse

Wilt u weten wat Erasmus UPT voor u kan betekenen? Bel nu en plan uw afspraak in.

Relevante projecten

  • Arbeidsmarktmonitor Maritiem Zakelijke Dienstverlening.
  • Nieuwe stedelijke havenruimten. Haven van Amsterdam in transitie.
  • Antwerpse maritieme stad. Een haalbaarheidsstudie naar finance, insurance, law.
  • Rotterdam Maritime Capital of Europe