Relatie haven - stad

Het vermogen om technologische en economische transitie vorm te geven is een vereiste om internationaal te kunnen concurreren. Voor havensteden is de wisselwerking tussen economische en ruimtelijke omstandigheden van invloed op de concurrentiekracht.

Door rekening te houden met de haven en de stad als onderdeel van een ecosysteem, brengt Erasmus UPT economische interacties ​​in kaart. Dit levert Inzichten in deze interacties, in de verbindingen en in hoe ze elkaar aanvullen.

Deze kennis is fundamenteel om:

 1. met verschillende transities (energietransitie, digitalisering) om te gaan,
 2. ondernemerschap en menselijk kapitaal te bevorderen,
 3. te zorgen voor een duurzame toekomst
 4. slagvaardig te concurreren.   

Relatie haven - stad als innovatieve concurrentie

Erasmus UPT biedt een nieuwe kijk op alle beschikbare data over de relatie haven en stad. Hierdoor is het mogelijk om via innovatieve methodieken strategie te ontwikkelen en te implementeren. Door middel van scenarioplanning helpt Erasmus UPT beleidsmakers te sturen op zekerheden in onzekere tijden. Strategische planning levert hier mogelijkheden voor vernieuwende concurrentie en strategische samenwerking tussen haven en stad.

Bel ons voor meer inzichten over:

 • Mapping van havenecosystemen
 • Internationale vergelijkende analyse en benchmarking
 • Waardeproposities voor internationale acquisitie
 • Strategische planning
 • Scenario analyse

Wilt u weten wat Erasmus UPT voor u kan betekenen?

Relevante projecten

 • Arbeidsmarktmonitor Maritiem Zakelijke Dienstverlening.
 • Nieuwe stedelijke havenruimten. Haven van Amsterdam in transitie.
 • Antwerpse maritieme stad. Een haalbaarheidsstudie naar finance, insurance, law.
 • Rotterdam Maritime Capital of Europe

Betrokken onderzoekers

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen