Havennetwerken

Havens zijn onderdeel van bredere netwerken en ketens, zowel op transportgebied als ook op andere vlakken als logistiek of informatie. Maritieme transportstromen gaan vanaf havens via multimodale vervoersopties richting het achterland.

Efficient georganiseerde haven-gerelateerde transport ketens zijn in het licht van onder meer havenconcurrentie van cruciaal belang. Zeker ook in een tijd van meer en meer aandacht voor duurzaam transport, ketenoptimalisatie en transportprestaties.

Internationale studies

Erasmus UPT heeft ruime ervaring met studies die de economische structuren en prestaties van netwerken en ketens - denk aan binnenvaart of spoornetwerken - in kaart brengen vanuit een nationaal of internationaal perspectief.

Onderzoeksvragen

Onderzoeksvragen die onze experts onderzoeken zijn: Hoe moet worden omgegaan met de toenemende data beschikbaarheid en gebruik; en wat zijn de implicaties van deze digitalisering voor de keten? Wat zijn de mogelijkheden van software toepassingen voor het verbeteren van de transparantie en transportprestatie van de keten, in het licht van duurzaamheid en groenere bedrijfsmodellen?

Relevante projecten:

  • Smartport: Invloed van externe trends op de verandering van het bedrijfsmodel in de haven van Rotterdam
  • Selis: EU project over digitalisatie in de haven en het achterland van Rotterdam
  • IDVV: studie over logistieke optimalisatie en binnenvaart
  • Cassandra: project over logistiek en supply chain zichtbaarheid
  • Verslogistiek: rapport over modal-shift in verslogistiek. Klik hier.

Wilt u weten wat Erasmus UPT voor u kan betekenen? 

Betrokken onderzoekers

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen