Toelating

Criminologie

Tof dat je interesse hebt in de bacheloropleiding Criminologie! Criminologie is een numerus fixus opleiding en kent een decentrale selectie. Je kan je aanmelden van 1 oktober tot 15 januari.  

Belangrijke data

  • Accepteer je aangeboden plek binnen 2 weken van ontvangst.
  • Rond je inschrijving voor 1 september af.
  • Hoogst aangeboden rangnummer (update 3-6-2024): 173

Dan ben je zonder aanvullende eisen toelaatbaar, ongeacht het gevolgde profiel. 

Dan ben je zonder aanvullende eisen toelaatbaar. Je kunt met elke hbo-propedeuse instromen, ongeacht de opleiding. Wel adviseren we de hbo-opleiding Rechten of Integrale Veiligheidskunde, aangezien de stap vanuit het hbo naar de universiteit kleiner wordt door de inhoudelijke overlap. 

Dan ben je zonder aanvullende eisen toelaatbaar. Je kunt met elke hbo-bachelor instromen, ongeacht de opleiding. Wel adviseren we de hbo-opleiding Rechten of Integrale Veiligheidskunde, aangezien de stap vanuit het hbo naar de universiteit kleiner wordt door de inhoudelijke overlap. 

Als je je aanmeldt met een niet-Nederlands diploma moet je rekening houden met toelatingstoetsen. Dit kan een toets Nederlands en/of Engels zijn. We adviseren daarom je zo snel mogelijk voor de studie Criminologie in Studielink aan te melden. Na aanmelding ontvang je een email met een link naar het Osiris Aanmeldportaal en het verzoek een aantal documenten te uploaden (diploma (indien beschikbaar) en cijferlijst). Na ontvangst zullen we je aanmelding op toelaatbaarheid controleren en je hierover per email informeren.

Let op: ook een International Baccalaureate of European Baccalaureate behaald in Nederland valt in deze categorie.

Voor algemene vragen over toelating met een niet-Nederlands diploma kun je een email sturen naar admissions.office@eur.nl.

Ben je bij aanvang van de opleiding 21 jaar of ouder en beschik je dan niet over één van de bovenstaande vooropleidingen? Niet getreurd, je kan de toelating afdwingen door deelname aan een toelatingsexamen (het colloquium doctum) om aan te tonen dat je geschikt bent voor het volgen van de opleiding. 

De selectietoets wordt gehouden op zaterdag 2 maart 2024 tussen 13:30 en 14:30 CET. De toets zal fysiek (op de campus) plaatsvinden. De inhoud van de toets wordt in week van 16 februari bekendgemaakt via de e-mail. 

Wanneer je een officiële verklaring hebt die recht geeft op verlengde tijd voor toetsen, dan kan je 15 minuten extra tijd krijgen. Je aanvraag daarvoor, inclusief bewijsstukken, moet uiterlijk zondag 5 februari gemaild zijn naar bachelortoelating@law.eur.nl

Let op: De selectietoets is verplicht bij de decentrale selectie van criminologie. Wanneer je hierbij niet aanwezig bent doe je automatisch niet meer mee aan de selectie.

 

We kijken naar je gemiddelde cijfer van je laatst behaalde eindcijferlijst. In beginsel kijken we naar de cijfers Nederlands, Engels en Wiskunde. Kan dit niet, dan trekken we een gemiddelde over de gehele cijferlijst. Wat je laatst behaalde eindcijferlijst is, is afhankelijk van jouw vooropleiding.

Ik doe nu 6 vwo:

We kijken dan naar de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde van de vwo overgangscijfers van 5 naar 6 vwo. Voor meer informatie klik hier.

Je middelbare school kan deze lijst uitdraaien en bestempelen. Lukt dit niet? Dan kan je de volgende cijferverklaring laten invullen.

Ik heb al eerder mijn vwo-diploma gehaald:

We kijken dan naar de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde van de vwo eindcijferlijst. Hierbij wordt het gemiddelde genomen van het SE cijfer (50%) en CE cijfer (50%), afgerond op 1 decimaal.  Deze is op te vragen via DUO.

 

Ik ben nu bezig met mijn hbo-propedeuse.

We kijken dan naar je de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde op het eindexamenlijst van 5 havo (Hierbij wordt het gemiddelde genomen van het SE cijfer (50%) en CE cijfer (50%), afgerond op 1 decimaal) of (wanneer daar sprake van is) het ongewogen gemiddelde van je mbo-diploma (niveau 4).

Let op: Wanneer je geen wiskunde hebt op je eindexamenlijst 5 havo, wordt er gekeken naar het gewogen gemiddelde van je eindexamenlijst.

Ik heb al eerder mijn hbo-propedeuse behaald.

Wij kijken dan naar het ongewogen gemiddelde van de hbo-propedeuse.

Ik ben nu bezig met mijn hbo-bachelor.

Wij kijken dan naar het ongewogen gemiddelde van de hbo-propedeuse.

Ik heb al eerder mijn hbo-bachelor behaald.

Wij kijken dan naar het ongewogen gemiddelde van de hbo-bachelor.

We kijken dan naar het gemiddelde van je laatst behaalde eindcijferlijst. Neem ook contact op met Bachelortoelating via: bachelortoelating@law.eur.nl.

De selectietoets wordt gehouden op zaterdag 2 maart 2024 tussen 13:30 en 14:30 CET. De toets zal fysiek plaatsvinden op onze campus. De inhoud van de toets wordt in de week van 16 februari bekendgemaakt. 

Let op: De selectietoets is verplicht bij de decentrale selectie van criminologie. Wanneer je hierbij niet aanwezig bent doe je automatisch niet meer mee aan de selectie.

 

Schrijf je nog niet direct uit! Studenten met rangnummer 1 tot en met 135 hebben 2 weken om de plaats te accepteren. Indien een student de plaats weigert of er zijn 2 weken verstreken, komt er een nieuwe plek vrij voor de student met het eerstvolgende rangnummer. Deze studenten krijgen automatisch bericht via Studielink. Ook zij hebben 2 weken om de plek te accepteren. Daarnaast kunnen studenten afvallen door het niet behalen van de toelatinggevende vooropleiding. De rangnummers kunnen dus blijven schuiven tot de aanvang van het collegejaar.  

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen