Dubbelstudie Economie en Recht

Toelatingseisen voor Bachelor Dubbelstudie Economie en Recht

 • Studenten met een vwo-diploma met een gemiddeld eindcijfer lager dan een 7.0 of met een hbo-propedeuse wordt dringend geadviseerd niet direct aan het programma te beginnen, maar te beginnen met één van beide studies. Ervaring leert dat studenten die niet aan dit gemiddelde cijfer voldoen een veel kleinere kans hebben op studiesucces en veelal tussentijds moeten stoppen met deze combinatie, met grote studievertraging als gevolg. Als je jouw bachelor-1 (B1) in je eerste jaar afrondt en zelf het idee hebt dat je er een tweede studie naast kunt doen (bijvoorbeeld, omdat je in het  B1 een gemiddelde van 7.0 of hoger hebt gehaald), kun je in het tweede jaar alsnog in het programma instromen.

  Studenten met een buitenlandse vooropleiding kunnen een mail sturen naar de coordinator, de heer prof. mr. dr. L.T. Visscher, via visscher@law.eur.nl waarna wordt bekeken of jouw diploma en cijfergemiddelde overeenkomt met een vwo-diploma met een gemiddeld cijfer van minimaal 7.0. Zie de ‘Veelgestelde vragen’ voor meer informatie over de 7.0-norm.

 • Wanneer je een vwo-diploma hebt behaald met daarbinnen het vereiste vak Wiskunde dan is de studiekeuzeactiviteit het onderdeel van jouw aanmelding waarbij de opleiding probeert je bewust te maken van de studiekeuze die je maakt.

  De studiekeuzeactiviteit bestaat uit een vragenlijst met daarbij, bij Erasmus School of Economics, eventueel een aanvullende studiekeuzeactiviteit bestaande uit een verplichte wiskundecursus. Hiervoor is gekozen, omdat onderzoek onder onze eerstejaars studenten uitwijst dat hun wiskundeachtergrond zeer bepalend is voor het succesvol kunnen afronden van een bachelor aan Erasmus School of Economics. Studenten met een vwo wiskunde A cijfer lager dan een 6.5 blijken een geringe kans te hebben hun economische studie met succes te voltooien. Echter, ook voor studenten met een wiskunde B achtergrond kan de wiskundecursus een verplicht onderdeel van de toelatingsprocedure zijn. Of de wiskundecursus voor jou wel of niet verplicht is hangt af van het advies (negatief, waarschuwing, positief) dat door Erasmus School of Economics aan je wordt gegeven.

  Mocht je je aanmelding in Studielink pas na 1 mei hebben afgerond en vervolgens na het volledig invullen van de vragenlijst een negatief advies hebben ontvangen, dan zullen we je afwijzen voor de studie van je keuze.

  Let op! Over een eenmaal gegeven advies kan niet gecorrespondeerd worden. 

  Studenten met een buitenlandse vooropleiding dienen net als studenten met een Nederlandse vooropleiding een wiskundecursus of een deficiëntietoets Wiskunde te maken in het kader van hun toelating voor de economische studie. Het Admissions Office bepaalt aan de hand van je vooropleiding of je de wiskundecursus of de deficiëntietoets Wiskunde dient te volgen.

 • De studiekeuzecheck is een vragenlijst die je helpt om te kijken of je een studie hebt gekozen die aansluit bij jouw interesses, capaciteiten en verwachtingen. Nadat je je hebt aangemeld voor de opleiding Rechtsgeleerdheid of Fiscaal Recht ontvang je per e-mail de vragenlijst. Het is verplicht om deze vragenlijst in te vullen, doe je dit niet dan kun je niet starten met de opleiding. Na het invullen hiervan ontvang je feedback t.a.v. jouw studiekeuze.

 • Stap

  Wanneer

  Meld je aan voor de opleiding van je keuze via www.studielink.nl

  Voor 1 mei

  Vul de vragenlijst die direct volgt op je aanmelding in studielink volledig in.

  (Check hier de status van je vragenlijst)

  Direct bij je inschrijving in Studielink

  Let op: Geadviseerd wordt om de vragenlijst uiterlijk voor 24 juli in te vullen i.v.m. de deadline voor het aanvragen van inlogcodes voor de wiskundecursus. Of je de cursus dient te volgen is afhankelijk van het advies wat volgt op de ingevulde vragenlijst.

  Bij een negatief of waarschuwingsadvies dien je je in te schrijven voor de verplichte online wiskundecursus via de link op deze pagina

  (Let op! Wanneer je je na 1 mei hebt aangemeld en je hebt een negatief advies gekregen dan wordt je automatisch afgewezen voor de studie van je keuze, de wiskundecursus doet dan niet meer ter zake)

  Vanaf 1 mei en uiterlijk voor 31 juli

  Doorloop de verplichte wiskundecursus volledig

  (Let op! Het niet op tijd afronden van de verplichte wiskundecursus leidt tot afwijzing van deelname aan de studie van je keuze)

  Uiterlijk voor 11 augustus

  (Gemiddeld benodigde tijd voor de verplichte wiskundecursus is 30 uur)

Het is je eigen verantwoordelijkheid dat bovengenoemde stappen volledig, juist en op tijd worden doorlopen. Wanneer bovengenoemde aan jou gestelde deadlines niet door jou worden gehaald wordt je inschrijving afgewezen. Mocht je tegen problemen aanlopen neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Let op! Klik hier voor uitgebreide en belangrijke informatie over de studiekeuzeactiviteit, het complete tijdspad én om je in te schrijven voor de wiskundecursus.