Economie en Bedrijfseconomie

Tijdens je studie Bachelor Economie en Bedrijfseconomie

Begeleiding

De overgang van middelbaar- naar hoger onderwijs kan groot zijn. Er wordt een grote mate van zelfstandigheid verwacht. Om deze overgang wat gemakkelijker te laten verlopen en om meteen een goede start te maken met de studie, worden er een aantal methoden gebruikt.

Mentoraat

Om een goed persoonlijk contact tussen studenten onderling te bevorderen, wordt er met een mentoraatsysteem gewerkt. In een groep van ongeveer vijftien studenten word je wegwijs gemaakt door een ouderejaarsstudent; jouw mentor. Je bespreekt studievorderingen en ontvangt praktische tips.

Individuele begeleiding

Waar nodig krijg je tips ter verbetering van je studieaanpak. Ook kun je zelf altijd langsgaan bij een studieadviseur als je wilt praten over je studievoortgang.

Daarnaast ontvang je na het eerste onderwijsblok een brief van de examencommissie, waarin je op grond van je studieresultaten een eerste advies over je geschiktheid voor de studie krijgt. In januari krijg je een tweede advies van de examencommissie. In augustus – het einde van je eerste studiejaar – krijg je vervolgens een definitief Bindend Studie Advies.

Studenten met onvoldoende studievoortgang mogen de opleiding niet vervolgen. Alle begeleidingsinspanningen gedurende het eerste jaar zijn er op gericht dit te voorkomen.

Blokken

Ieder collegejaar bestaat uit vijf blokken van ieder acht weken. Per blok richten studenten zich op twee of drie vakken. Uit onderzoek blijkt dat een blokkensysteem een positief effect heeft op studieresultaten en studievoortgang.

De studiebelasting wordt uitgedrukt in ECTS credits (European Credit Transfer System). Eén collegejaar bestaat uit 60 credits. Hierbij staat 1 credit voor 28 uur studeren; dit omvat colleges, practica, lezen, voorbereiding, het maken van examens en het schrijven van papers.

Bij de dubbelprogramma’s (Mr. drs. -programma en BSc² Econometrics/Economics) dien je per collegejaar meer dan 60 credits te behalen.

Bindend Studie Advies (BSA)

Er wordt van je verwacht dat je het eerste jaar in één keer haalt. Het BSA is daar op afgestemd.

Stages

Erasmus School of Economics bied je de mogelijkheid om een stage te lopen in het derde jaar van jouw bacheloropleiding. Dit is een uitstekende manier om alvast praktijkervaring op te doen en kan je een streepje voor geven bij toekomstige werkgevers.

De voorwaarden verschillen per opleiding, maar binnen iedere bachelor zijn er mogelijkheden. Tijdens de stage pas je wetenschappelijke kennis en vaardigheden toe in een professionele omgeving. Je krijgt praktijkbegeleiding vanuit je stagebedrijf en academische begeleiding vanuit Erasmus School of Economics. 

Om je op weg te helpen worden er stageplekken gepubliceerd via diverse kanalen en zijn er diverse instanties en studieverenigingen die je kunnen helpen bij het vinden van een stageplek.

Bachelor Honours Class

Erasmus School of Economics biedt haar best presterende en meest toegewijde studenten de mogelijkheid om deel te nemen aan de Bachelor Honours Class. Het programma is zo ontworpen dat het een extra uitdaging biedt ten opzichte van het bestaande programma. Het doel van het programma is om de economische kennis te verdiepen en om je academische vaardigheden te vergroten. 

Deelnemende studenten volgen intense en interactieve gast colleges die worden gegeven door experts op het gebied van de wetenschap, het bedrijfsleven en de politiek met betrekking tot actuele economische thema’s. De studenten zullen ook een paper schrijven en dit presenteren.

De Honours Class begint in het eerste bachelor jaar en duurt twee volle jaren. Toegang tot het programma is beperkt om de exclusiviteit ervan te kunnen garanderen. Studenten worden geselecteerd op basis van hun prestaties in de eerste twee blokken van bachelor-1 en een toelatingsgesprek. Toewijding en actieve deelname zijn primaire eisen waaraan de student moet voldoen om het programma succesvol af te sluiten.

Studieverenigingen

Een kenmerk van Rotterdamse studenten is dat ze erg actief zijn en niet te beroerd om hun handen uit de mouwen te steken. Ze zijn actief in allerlei overlegorganen en werken als student assistent bij docenten en bij ondersteunende diensten. Hun inbreng houdt de faculteit scherp en in staat om rekening te houden met de mening van de studenten.

Het karakter van de studenten komt ook tot uiting in de aanwezigheid van de actieve faculteits- en studieverenigingen.

Economische Faculteitsvereniging Rotterdam (EFR)

De Economische Faculteitsvereniging Rotterdam (EFR), opgericht in 1963, is één van de grootste en meest actieve faculteitsverenigingen van Nederland. De EFR bundelt de studenten van de Erasmus School of Economics en slaat een brug tussen theorie en praktijk. De EFR communiceert onder andere via het eigen magazine ‘Eclaire’, dat zeven maal per jaar wordt uitgebracht en naar zesduizend studenten en contacten wordt verstuurd.

Speciaal voor eerstejaarsstudenten organiseert de EFR een introductieweekend, de boeken- verkoop, excursies en bedrijfsbezoeken.  Andere grootschalige activiteiten die georganiseerd worden zijn:

 • de jaarlijkse Business Week
 • uitwisselingen met andere Europese verenigingen
 • kennismakingsbijeenkomsten met potentiële werkgevers
 • lijsttrekkersdebat in verkiezingsjaren in samenwerking met EénVandaag
 • de jaarlijkse uitgave van de FEW Almanak

Faculty Association Econometrics & Operations Research (FAECTOR)

FAECTOR is de faculteitsvereniging voor studenten Econometrie aan de ESE. Sinds 1966 worden er door FAECTOR grote, gevarieerde projecten en evenementen aangeboden voor Econometrie-studenten in Nederland. Op dit moment is het de grootste vereniging voor Econometrie-studenten in de wereld.

Voordat het eerste collegejaar begint, organiseert FAECTOR het introductiekamp PINKWIN voor eerstejaars Econometrie-studenten. In deze midweek maak je kennis met een groep studenten uit verschillende studiefases, de docenten, de universiteit en de stad Rotterdam. Andere activiteiten die georganiseerd worden zijn:

 • Quantitative Finance Tour (een bezoek aan Londen om erachter te komen hoe het is om een investment banker te zijn)
 • International Research Project (met onder andere bezoeken aan Brazilië, Canada, Zuid-Korea, Singapore en Tokyo)
 • Landelijke Econometristendag
 • Kleinschalige activiteiten zoals borrels, bedrijfsbezoeken, sporttoernooien en 10% korting op je studieboeken

Studievereniging Christiaanse-Taxateur

De Rotterdamse Fiscalistenvereniging Christiaanse-Taxateur is de studievereniging voor studenten Fiscale Economie en Fiscaal recht. De vereniging is in 1993 ontstaan door een fusie tussen het Fiscaal Juridisch Dispuut Christiaanse en het Fiscaal Economisch Deelgenootschap Taxateur. Inmiddels zijn er ongeveer 400 leden, is er een eigen verenigingsblad; De Aanslag en komt er jaarlijks een almanak uit. Natuurlijk worden er ook tal van activiteiten georganiseerd waarbij zowel het fiscale als de gezelligheid van een vereniging naar boven komt zoals:

 • Fiscale Bedrijvendag
 • Jaarlijkse Studiereis  (eerder o.a. naar Londen, New York en Beijing)
 • Fiscaal Symposium
 • Excursies naar potentiële werkgevers
 • Tentamentrainingen
 • Borrels met medefiscalisten en medewerkers van kantoren

Andere studieverenigingen binnen de Erasmus School of Economics

Andere verenigingen die actief zijn binnen de faculteit zijn:

 • Aeclipse (Algemene Economie)
 • ECE (Industrial Dynamics and Strategy)
 • FSR (Financiële Economie)
 • Maeur (Marketing)
 • Transito (Vervoer en Logistiek)

Naar het buitenland

Wil je je horizon verbreden? Een deel van je studie in het buitenland volgen? Met ruim tachtig partneruniversiteiten wereldwijd biedt Erasmus School of Economics je de kans om:

 • colleges te volgen die niet in Nederland aangeboden worden;
 • te studeren aan een topinstelling buiten Nederland;
 • je sociale en interculturele vaardigheden verder te ontwikkelen;
 • je arbeidsmarktperspectieven te verbeteren.

We helpen je graag met de voorbereidingen. Hoe voorkom je studievertraging? Welke vakken wil je in het buitenland volgen en hoe passen die in je studieprogramma? Ook voor informatie over scholarships of mobiliteitsbeurzen kun je bij ons terecht. Want een tegemoetkoming in de kosten van je buitenlandse avontuur is best welkom, toch?