Bekijk het studieprogramma

International Bachelor Arts and Culture Studies
IBACS student on campus

Het studieprogramma in het kort

De International Bachelor Arts and Culture Studies biedt veel vakken aan die een unieke en veelzijdige benadering van kunst en cultuur hanteren. Je zult kunst en cultuur benaderen vanuit diverse disciplines, waaronder sociologie en economie, en je verdiepen in theorieën over media, beleid, organisaties en publiek. Op deze pagina vind je een gedetailleerd overzicht van de vakken die in de bachelor worden aangeboden.

Introduction video for International Bachelor Arts and Culture Studies by prof.dr. Koen van Eijck

International Bachelor Arts and Culture Studies by prof.dr. Koen van Eijck

Studie in cijfers

12-18u
Contacturen eerstejaars Aantal uur aangeboden per week
65%
Doorstroom naar tweede jaar Binnen deze opleiding
View all

Jaar 1

Het eerste jaar van IBACS is voor alle studenten gelijk. Je krijgt een grondige basis om de wereld van kunst, cultuur en media te bestuderen. Welke centrale theoretische concepten gebruiken cultuurwetenschappers? Welke historische, sociologische en economische aspecten zijn belangrijk voor kunst en cultuur? En hoe zijn ze gerelateerd?

Je krijgt een introductie in de verspreiding van kunst en cultuur, kunst- en cultuurbeleid en de organisatie van kunst- en culturele instellingen. Daarnaast maak je kennis met wetenschappelijke onderzoeksmethoden en volg je een cursus Academisch Schrijven.

Blok 1

In deze cursus krijg je een historische en veelzijdige basis voor verdere studies. Studenten zullen een historisch overzicht krijgen van de belangrijkste ontwikkelingen en trends in de westerse kunst en cultuur, en inzicht verwerven in hoe de verschillende disciplines (beeldende kunst, literatuur, architectuur en muziek) met elkaar verbonden zijn.

In deze cursus ontwikkel je je kritisch denkvermogen door de aard en rol van informatiebronnen te analyseren. Je leert over de basisprincipes, conventies en structuren van academisch lezen, schrijven en presenteren.

Blok 2

Deze cursus is een kennismaking met sociologie, de systematische en kritische studie van hoe mensen samenleven. Bovendien is sociologie een perspectief, een manier om het algemene te zien in het bijzondere.

In deze cursus ontwikkel je een begrip van de relevante concepten en belangrijkste overwegingen bij het uitvoeren van kwantitatief sociaalwetenschappelijk onderzoek. Je leert methodologische keuzes te identificeren die worden gemaakt in daadwerkelijk onderzoek (zowel academisch als professioneel), deze keuzes te evalueren en suggesties te doen om studies methodologisch te verbeteren.

Blok 3

Deze cursus maakt je bekend met economische theorie, zowel micro- als macro-economie, en introduceert je in de toepassingen van economische theorie op de culturele sector en de creatieve economie. Na afloop van de cursus zou je een basiskennis en begrip van economische theorie moeten hebben en in staat moeten zijn om de concepten toe te passen op de (culturele) economie.

Deze cursus introduceert je in economische, sociologische en historische theorieën, evenals empirisch onderzoek naar overheidsinterventie voor cultuur.

Blok 4

Deze cursus richt zich op de dynamiek tussen kunst, cultuur en de media, behandelt de verschillende actoren die bij deze praktijken betrokken zijn, en geeft inzicht in hoe huidige trends, waaronder globalisering en digitalisering, relaties in het veld hebben kunnen veranderen.

Deze cursus is gericht op het ontwikkelen van het begrip van de productie en consumptie van cultuur in hedendaagse samenlevingen. Het zal kijken naar praktische aspecten van de organisatie en financiering van culturele industrieën en bespreken hoe deze van invloed zijn op het type kunst dat wordt gecreëerd en de culturele producten die het publiek bereiken.

Jaar 2

In het tweede jaar zul je je specialiseren in een specifiek vakgebied door een focusgebied te kiezen: Culture and Economics, Culture and Society, of Culture and Media.

Bovendien is een stage verplicht in het tweede jaar. Dit is een geweldige kans om je theoretische kennis in de praktijk toe te passen en je professionele netwerk uit te breiden.

Blok 1

In deze cursus zul je je kennis van het sociologisch perspectief op kunst en cultuur in brede zin ontwikkelen en uitbreiden. Je zult in staat zijn om drie hedendaagse theoretische benaderingen in de culturele sociologie te onderscheiden (cultuur als cognitieve structuur, cultuur in actie en productie van cultuur) en deze benaderingen te identificeren in recent sociologisch onderzoek.

Je zult kennismaken met theorieën en concepten uit het veld van esthetica. Na een thematisch en historisch overzicht van esthetische theorieën zul je je vertrouwd maken met verschillende filosofische perspectieven op de vraag 'Wat is kunst?'.

Gedurende dit blok kun je kiezen uit verschillende keuzevakken.

Blok 2

Deze cursus introduceert je in de principes van kunstmarketing. Aan de ene kant leer je welke kenmerken van potentiële publieksleden hun interesse in kunst bepalen en hoe deze interesse kan worden vergroot. Aan de andere kant maak je kennis met marketingstrategieën die worden toegepast door culturele organisaties en de redenering erachter.

Deze cursus introduceert je in de beschrijvende statistiek, gericht op het ordenen, samenvatten en presenteren van kwantitatieve gegevens. De cursusactiviteiten omvatten praktische opdrachten die leiden tot de ontwikkeling van onderzoeksevaluatievaardigheden, statistische gegevensanalysevaardigheden, evenals bekwaamheid in het gebruik van SPSS. Je zult actief deelnemen aan discussiegroepen om statistische onderzoeksvaardigheden te oefenen.

Tijdens dit blok kun je een vakkiezen uit je focus areagebied. Hier zijn de beschikbare vakken per focusgebied:

Focusgebied Culture and Economics:

 • Economics of Cultural Heritage (CC3107)
 • Economic Geography of Creativity and Urban Development (CC3203)
 • History of the Art Market (CC2044)
 • Values of Culture (CC2008)

Focusgebied Culture and Society:

 • Theories of the Avant-Gardes (CC2039)
 • Globalization, Culture and Place (CC2053)
 • Consumption and Identity (CC2050)

Focusgebied Culture and Media: 

 • Audience Studies: Current Perspectives (CC3124)
 • Cultural and Media studies (CC2051)

Blok 3

Het doel van de cursus is om je begrip van economie te ontwikkelen zoals het van toepassing is op de wereld van kunst en cultuur. Culturele economie bestudeert economische besluitvorming door kunstenaars, organisaties, beleidsmakers en consumenten in de culturele sector. De cursus behandelt economische theorieën over de kunsten en leert je hoe je de economische aspecten van cultureel beleid en de markt voor culturele goederen en diensten kunt beoordelen.

Deze cursus richt zich op kwalitatieve onderzoeksmethoden die worden gebruikt in de sociale wetenschappen, met name bij het bestuderen van fenomenen in cultuur, media en geschiedenis. Hoewel verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden worden gecontextualiseerd en studenten vertrouwd worden gemaakt met hun specifieke kenmerken en toepassingen in wetenschappelijk onderzoek, is de cursus voornamelijk een praktische cursus.

Tijdens dit blok zul je een Research Workshop kiezen. Hieronder staan de Research Workshops vermeld. Als je meer informatie wilt, kun je de cursuscode invullen in de cursusgids.

Focus area Culture and Economics:

 • Management of Arts and Culture (CC3073)

Focus area Culture and Society:

 • Recognition in the Visual Arts (CC3113)
 • Cultural Lifestyles and Participation (CC3072)

Focus area Culture and Media:

 • Media, Tourism and Culture (CC3167)

Blok 4

In het tweede jaar van IBACS ben je verplicht om een ​​stage te lopen op het gebied van kunst en cultuur.

Jaar 3

In het derde jaar heb je de mogelijkheid om een minor te volgen of in het buitenland te studeren. Minors stellen je in staat om kennis te maken met een ander studiegebied dat je professionele perspectief verbreedt. Maar je kunt ook kiezen voor een minor over een zeer specifiek cultureel onderwerp, zoals kunstcriminaliteit of de populaire muziekindustrieën.

In plaats van een minor kun je ook twee semesters in het buitenland studeren aan een van onze partneruniversiteiten. Voor veel studenten is hun periode in het buitenland een van de meest memorabele onderdelen van hun studie.

Je rondt je bachelor af door een bachelorscriptie te schrijven over een onderwerp naar keuze, onder begeleiding van een van onze ervaren stafleden. Studenten voor jou schreven hun scriptie over onderwerpen zoals NFT's in de kunstwereld, interactieve musea, festivalpubliek, representatie in de hiphopcultuur, of de opkomst van internationale kunstmarkten.

Blok 1

Studenten die ervoor kiezen om niet op uitwisseling te gaan, volgen een minor. Een minor is een samenhangend pakket van cursussen, die gevolgd kunnen worden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam of andere universiteiten binnen Nederland.

of

Een semester van leven en studeren in het buitenland aan een van onze 70+ partneruniversiteiten wereldwijd. Uitwisseling is de perfecte kans om jezelf uit te dagen, uit je comfortzone te stappen en de stap te zetten naar het zijn van een wereldburger!

Blok 2

Als je ervoor hebt gekozen om in het buitenland te studeren, zul je nog steeds op uitwisseling zijn tijdens het tweede semester.

Als je ervoor hebt gekozen om niet op uitwisseling te gaan, zul je twee focusgebiedscursussen en één keuzecursus kiezen.

Blok 3

In deze cursus bespreek je belangrijke modernistische culturele theorieën op het snijvlak van sociologie en filosofie. Deze theorieën gaan allemaal over - en reflecteren kritisch op - de idealen van de Verlichting, met name het concept van het vrije, handelende individu en maatschappelijke vooruitgang door wetenschap en technologie.

Het doel van deze cursus is om je begrip van de economie van de culturele industrieën te ontwikkelen. De cursus moedigt studenten aan om economische analyse toe te passen op een industrie naar keuze. Net als bij elke cursus in toegepaste economie stimuleert deze cursus studenten om theorie te gebruiken voor het ontwikkelen van logisch consistente verklaringen voor ontwikkelingen in de culturele industrieën en voor het maken van goed gefundeerde voorspellingen.

De culturele en creatieve sector ontwikkelt zich snel nieuwe initiatieven en dit vereist voortdurende innovatie en het creëren van nieuwe allianties met andere sectoren. In deze cursus verken je de meest relevante trends en evalueer je welke risico's en kansen ze waarschijnlijk met zich meebrengen. Studenten worden ook uitgenodigd om na te denken over hun toekomstige rol in de culturele en creatieve sector.

Studenten worden voorbereid op hun bachelorscriptie. Je wordt begeleid bij het proces van het formuleren van een geschikte en relevante onderzoeksvraag en het structureren en uitvoeren van onderzoek.

Blok 4

Dit is een voortzetting van het Bachelor Afstudeerproject in het derde semester. Studenten voltooien hun bachelorprogramma door een bachelorscriptie te schrijven, een individueel project. De scriptie is een reflectie van de kennis en onderzoeksvaardigheden die zijn opgedaan op het gebied van Kunst en Cultuur. Bovendien is de bachelorscriptie ontworpen om de vaardigheid van studenten verder te trainen in het ontwikkelen, uitvoeren en rapporteren van een theoretisch onderbouwd, praktisch relevant, empirisch onderzoek.

Is dit jouw studie?

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen