Aansluitende masters

International Bachelor Arts and Culture Studies
IBACS student on campus

Na drie jaar ontvang je je bachelordiploma. Vervolgens kun je solliciteren naar een van de masteropleidingen, maar je kunt ook gaan werken als creatieve professional in de kunst- en cultuursector of in de media.

Arts, Culture & Society 

Tijdens de master specialisatie Arts, Culture & Society leer je over de ontwikkeling, vestiging en methoden van de internationale kunstwereld in relatie tot ontwikkelingen in de samenleving als geheel. Bovendien kun je bijdragen aan theorievorming en onderzoek op het gebied van beleids- en organisatiekwesties binnen de kunstwereld.

Cultural Economics and Entrepreneurship 

Creativiteit en ondernemerschap zijn leidende thema's in de culturele sector, evenals in de zogenaamde nieuwe economie. De master specialisatie Cultural Economics and Entrepreneurship  in Rotterdam draait om deze thema's. Je ontwikkelt een sterke achtergrond in culturele economie en onderzoeksmethoden. Je leert over de nieuwste theoretische ontwikkelingen in de economie van kunstmarkten, culturele organisaties, creatieve industrieën, marketing van culturele goederen en over cultuur buiten markten.

Tourism, Culture and Society

Tijdens de master specialisatie Tourism, Culture and Society bouw je voort op een breed scala aan disciplines en innovatieve perspectieven op toerisme. Terwijl je kijkt naar de uitdagingen van vandaag, houd je altijd het bredere historische of hedendaagse sociaal-culturele context in gedachten.

Media Studies 

Media Studies heeft vier engelstalige specialisaties: Digitalisation, Surveillance & Societies, Media & Business, Media & Creative Industries, Media, Culture & Society, en een nederlandstalige specialisatie Media & Journalistiek.

Research Master in the Sociology of Culture, Media and the Arts 

Dit tweejarige Master of Science (MSc) programma is specifiek bedoeld voor getalenteerde en academisch gemotiveerde studenten die geavanceerde, op onderzoek gerichte training willen in de sociologie van cultuur en mediastudies. Het programma bereidt je voor op het uitvoeren van onderzoek op het gebied van sociologie, kunst- en cultuurstudies, of mediastudies, bijvoorbeeld als promovendus. Het is echter ook een uitstekende opstap naar een carrière buiten de universiteit, zoals toegepast sociaalwetenschappelijk onderzoek, cultureel beleid en advies in de mediasector of kunstwereld.

Is dit jouw studie?

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen