Sociologie

Waarom Bachelor Sociologie studeren

Sociologie in Rotterdam biedt:

  • een opleiding die midden in de maatschappij staat. Het is een praktijkgerichte opleiding, waarin je stage loopt, zelfstandig onderzoek leert uitvoeren en de vaardigheden ‘presenteren’, ‘schrijven’ en ‘interviewen’ aangeleerd krijgt;
  • onderwijs aan de hand van de grootste hedendaagse sociale veranderingen en de maatschappelijke vraagstukken die ermee samenhangen;
  • intensief en activerend onderwijs in kleinschalige werkgroepen, zoals probleemgestuurd onderwijs in bachelor 1;
  • een vertaalslag van sociologisch onderzoek naar effectieve beleidsmaatregelen.

Rotterdam is de perfecte thuishaven voor de opleiding Sociologie. De stad is op te vatten als een lab waarin grote, maatschappelijke vraagstukken van onze tijd, zoals migratie of de multiculturele samenleving, geobserveerd en bestudeerd kunnen worden. Voor studenten is Rotterdam de ideale plek om de theorie die de opleiding Sociologie biedt toe te passen in de praktijk.

Kimberly Blagrove student Sociologie
Ik koos voor Rotterdam vanwege de kleinschalige onderwijsgroepen. Dit nieuwe leersysteem prikkelt studenten om beter te presteren.
Kimberly Blagrove
Studente Sociologie
Lees Kimberly's verhaal over Kimberly Blagrove