Waarom deze studie

Sociologie

Sociologie in Rotterdam biedt:

  • een praktijkgerichte opleiding. Je loopt stage, voert onderzoek uit en je leert presenteren, schrijven en interviewen;
  • onderwijs over de grootste hedendaagse sociale vraagstukken, zoals migratie, nieuwe technologie en ongelijkheid;
  • intensief en activerend onderwijs;
  • een vertaalslag van sociologisch onderzoek naar gedegen interventies in sociale vraagstukken.

Rotterdam is de perfecte thuishaven voor de opleiding Sociologie. De stad is een laboratorium waarin grote, sociale vraagstukken van onze tijd, zoals migratie, nieuwe technologie of ongelijkheid, geobserveerd en bestudeerd kunnen worden. Voor studenten is Rotterdam de ideale plek om de theorie en methoden die de opleiding Sociologie biedt toe te passen in de praktijk.

De opleiding bood mij de tools en de ruimte om de specifieke manieren waarop we leven, te bevragen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen