Grafiekverzameling

De grafiekverzameling van de Erasmus Universiteit Rotterdam

Om studenten in aanraking te brengen met beeldende kunst en de kamers van medewerkers en openbare ruimten van de universiteit op esthetisch verantwoorde wijze te verfraaien, verzamelt de Erasmus Universiteit Rotterdam al tientallen jaren kunst. Dat begon in 1964 op initiatief van prof.mr. P. Sanders met de aanschaf van eigentijdse grafiek van Nederlandse en buitenlandse kunstenaars. Er was bewust geen voorkeur voor een bepaalde beweging of stroming in de kunst. Evenmin werd gestreefd naar een collectie die een afspiegeling zou zijn van alle varianten van grafische kunst. Het enige criterium was in wezen kwaliteit.

Waarom grafiek? In de eerste plaats was er nog nergens een dergelijke collectie. Ook was er - het zij gezegd - een financiële reden. Immers, grafiek wordt doorgaans in kleine oplage gemaakt. Daarom is de aanschafprijs, anders dan bij unieke kunstwerken zoals schilderijen, relatief laag.

Ruim veertig jaar verzamelen heeft geresulteerd in een rijke collectie waarin veel kunststromingen uit die periode zijn vertegenwoordigd, zoals popart, op-art, constructivisme, realisme, surrealisme en nieuwe wilden. De collectie bevat werk van beroemde kunstenaars zoals Armando, Beuys, Escher, Lohse, Lucebert, Picasso, Hockney en Warhol.

Inmiddels telt de collectie ruim 1.900 werken van hoge kwaliteit. Deze waardering heeft de EUR zich niet zelf gegeven; ze werd verkregen van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in het rapport 'Om het academisch erfgoed', uit 1996. Daarin is 20% van onze collectie geclassificeerd in categorie 'A': 'in kwalitatieve zin volstrekt uniek; nergens in Nederland wordt een vergelijkbaar object of een vergelijkbare deelcollectie bewaard'. De overige kunstwerken zijn ingedeeld in categorie 'B': 'esthetisch gezien attractief c.q. spectaculair'.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen